Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

YOLSUZLUKLA MÜCADELE VE BEYAZ YAKA SUÇLARI

YOLSUZLUKLA MÜCADELE VE BEYAZ YAKA SUÇLARI

Gülaç Hukuk Bürosu, iç soruşturmalar, dolandırıcılık, yolsuzluk davaları ya da soruşturmaları alanlarındaki bilgi birikimi ve tecrübeleriyle müvekkillerine öncelikle tyolsuzluk ve beyaz yaka suçlarının tespitine ilişkin durum analizi ve tespiti çalışması gerçekleştirerek şirketin mevcut risklerini ortaya koymakta, somut olayın özelliklerine göre gerekli risk yönetimi ve önlemlerin uygulanmasını gerçekleştirmekte, konuya ilişkin eğitimler vermekte ve stratejik ortaklıklar gibi konulara ilişkin olarak, yolsuzlukla mücadele alanında danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Leave a comment

Adres

Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

Telefon

0232-421 2191, FAX: 0232-421 1419

E-mail

info@gulachukuk.gen.tr

Usefull Links

Newsletter

Get latest updates and offers.