Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

Yayınlar

Müteahhitlerin İnşaat Sözleşmelerinden Doğan Sorumlulukları Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş İnşaat sözleşmeleri, iş sahibinin ödemeyi taahhüt ettiği ücret karşılığında, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi ve akabinde teslim etmeyi yüklendiği; taraflara karşılıklı borç yükleyen bir sözleşme olup sözleşmesinin tarafları müteahhit ve iş sahibidir. Sözleşme ile iş sahibi ücret ödeme; müteahhit ise eseri meydana getirme borcu…

Devamını oku

Osmanlı Tapularının İntikali İşlemleri Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş Bilindiği üzere 1800’lü yıllara ait Osmanlı tapularına, 1960-1985 yıllarında kadastro çalışmaları bittikten sonra başlanan revizyon sürecinde yeni parsel numaraları verilmeye başlanmış olup, gelinen noktada kadastro mevzuatına göre yapılan çalışmalarda Osmanlı tapusu ile kullanılagelen bir gayrimenkulün, kadastro çalışmaları sırasında kimin adına tescil edildiğinin tespiti…

Devamını oku

Ülkemizde ve Avrupa Birliği İçinde Çocuklara Ait Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş Günümüz dijital dünyasında bize sunulan imkanlar hayatımızı oldukça kolaylaştırmanın yanı sıra beraberinde birtakım sorunları da getirmiştir. Hem uluslararası arenada hem de ülkemiz çapında küçükten büyüğe herkesin farkındalık kazandığı bir konu olan kişisel verilerin korunması ihtiyacı ve buna paralel olarak gelişen veri korunma hukuku,…

Devamını oku

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş 3 Şubat 2021 tarihli 31384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari Reklam Ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile 10.01.2015 tarihli ve 29232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari Reklam Ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) aldatıcı ticari uygulamalara ilişkin…

Devamını oku

Yanlış Banka Hesabına Yapılan Para Transferleri Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş Günümüzde parasal faaliyetler büyük çoğunlukla bankalar üzerinden banka hesap numaraları ya da IBAN numaraları aracılığıyla yapılmaktadır. Bu işlemler ticari faaliyetlere hız kazandırsa da birtakım aksaklıklara yol açabilmektedir. İşbu bilgi bülteninde para transferinde bulunan kişinin göndermek istediği meblağı sehven başka bir hesaba aktarması halinde,…

Devamını oku

Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması Teorisi Hakkında Memorandum

A.  Giriş Tüzel kişilik, onu oluşturan üyelerinin hukuki varlığından bağımsız ve ayrı bir kişilik olarak karşımıza çıkmaktadır[1]. Pay sahiplerinin, ortağı oldukları tüzel kişiliğin yaptığı hukuki işlemlerden sorumlu olmaması ya da sınırlı nitelikte sorumlu olması esas olduğundan bu durumun pay sahipleri ve tüzel kişiler arasında adeta…

Devamını oku

İşçinin Elektronik Posta Yazışmalarının Denetlemesine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Hakkında Bilgi Bülteni 

A.  Giriş Anayasa Mahkemesi 2018/31036 başvuru numaralı ve 12.01.2021 tarihli kararında (“Karar”) amaca uygun denetleme ve elde edilen verilerin amaca uygun kullanılması halinde kişisel verilerin ve haberleşme hürriyetinin ihlal edilmeyeceğine hükmetmiştir. Özel bir bankada çalışan bir personelin kurumsal e-posta hesabı kullanılarak yapmış olduğu yazışmaların işveren…

Devamını oku

Mirası Ret Hakkının Düşmesi Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş Bir kişinin ölümüyle beraber sahip olduğu tüm hak ve yükümlülükler herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmaksızın, kendiliğinden mirasçılarına geçer[1]. Bu sebeple mirası almak istemeyen mirasçıların süresi içinde mirası reddetmeleri gerekmektedir. Süre içerisinde mirası reddetmeyen mirasçı mirası reddetme hakkını kaybeder ve mirası kayıtsız şartsız…

Devamını oku

Elektronik Tebligatlarda Yasal Sürenin Başlangıcı Hakkında Bilgi Bülteni

Elektronik yolla yapılan tebligatlarda yasal sürelerin hangi tarihten itibaren hesaplanmaya başlanacağı hususunda ne 7201 Sayılı Tebligat Kanunu (“Kanun”) ne de Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) bir belirsizlik söz konusu idi. Kanun’da konuya ilişkin “Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda…

Devamını oku