Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

Yayınlar

Eski ve Yeni ÖTV Matrah Karşılaştırması

A. Giriş Resmî Gazete[1]’de yayımlanan Karar[2] ile, bazı otomobillerin özel tüketim vergisi (“ÖTV”) oranlarına esas ÖTV matrahları değiştirilmiştir. İşbu bilgi bültenimizde ÖTV matrahının eski ve yeni olmak üzere karşılaştırması yapılmış olup, örnek teşkil etmesi adına örnek bedelde bir otomobil üzerinden ÖTV matrah ve maliyet değişim…

Devamını oku

Sosyal Medya Yasası Hakkında Bilgi Bülteni

A. Giriş “Dezenformasyonla Mücadele Düzenlemesi” ve “Sosyal Medya Yasası” olarak da bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 18 Ekim 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun ile; 5187 sayılı Basın Kanunu (“Basın Kanunu”), 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların…

Devamını oku

Kiracının Tahliyesi Yolları

A. Giriş Kira sözleşmesi tam iki tarafa borç yükleyen rızai bir sözleşmedir. Bu sözleşme uyarınca kiraya veren kira konusu malı kiracının kullanımına ve ondan yararlanmasına elverişli şekilde teslim etme, kiracının da kira konusu malın kullanımı karşılığında kira bedeli ödeme borcu bulunmaktadır.[1] Kira ilişkisi sona erene…

Devamını oku

Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Tespiti Davası

A. Giriş Sigortalılık süresi, sigortalının uzun vadeli sigorta kollarından olan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına bağlı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarih ile aylık talebinde bulunduğu tarih arasında geçen süredir.[1] Bu sürenin hesaplanması, sigortalının haklarının korunması açısından önemli olduğundan, doğru şekilde tespit edilebilmeleri için çeşitli…

Devamını oku

Tüketici Satış Sözleşmelerinde Ayıpsız Misli ile Değiştirme Hakkına İlişkin Bilgi Bülteni

A. Giriş Ticari veya mesleki olmayan amaçlar altında belirli bir malın devrinin amaçlandığı sözleşmeler, niteliği itibariyle tüketici satışlarıdır. Yani bu sözleşme ilişkisinin tüketici satışı niteliğini elde edebilmesi; alıcının kararlaştırılan malı, kâr amacı güden bir yapı içerisine veya belirli bir mesleki faaliyetin yürütülmesine özgüleme amacı altında…

Devamını oku

Ukrayna Vatandaşlarının Türkiye’de İkamet İzni Almaları Hakkında Bilgi Bülteni

A. Giriş Türkiye Cumhuriyeti, coğrafi konumu ve ikliminin yanı sıra ekonomik olanakları, çok kültürlü yapısıyla da yabancı uyruklu kişilerin yaşamak için tercih ettiği ülkelerden biri olmuştur. İstatistiksel veriler dikkate alındığında, güncel tarih itibariyle ikamet izniyle ülkemizde bulunan yabancıların sayısı bir milyonu aşmaktadır.[1] Özellikle Ukrayna Vatandaşlarını…

Devamını oku

İhalenin Feshi Davası Hakkında Bilgi Bülteni

A. Giriş Alacaklı, borçlarını vadesinde ödemeyen borçlu aleyhine icra takibi başlatır ve kesinleşen icra takibi akabinde borçlunun haczedilebilir taşınır ve taşınmaz mallarına haciz koyar. Haczedilen mallar açık arttırma yolu ile satılır ve alacaklının alacağı işbu prosedür sonucu tahsil edilir. Taşınır ve taşınmaz malın ihalesi, gerek…

Devamını oku

Ankara Antlaşması Kapsamında Türk İşçilerin Hakları ve İrlanda Vatandaşlığının Kazanılması Hakkında Bilgi Bülteni

A. Giriş Tam ismi “Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında Bir Ortaklık Yaratan Anlaşma” olan Ankara Antlaşması (“Antlaşma”), Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (“AB”) üyelik vizyonu kapsamında attığı ilk somut adım olarak ortaya çıktığı için önem arz etmektedir. 12 Eylül 1963 yılında AB ile imzalanan Antlaşma, 1964…

Devamını oku

Uluslararası Hukuk ve Hukukçuya İlişkin Bilgi Bülteni

A. Giriş Çeşitli ülkeler ya da uluslararası topluluklar arasındaki ilişkiler ile değişik ülkelerin uyrukluğunda bulunan veya vatansız (heimatlos) olan kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuka “uluslararası hukuk” veya “dış hukuk” (devletler hukuku, devletler özel hukuku gibi) denmektedir.[1] Uluslararası hukuk, kendi içinde iki ana başlık altında toplanmaktadır.…

Devamını oku