Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

Yayınlar

İşçinin Devamsızlığı Nedeniyle İşverenin İş Sözleşmesini Feshi Hakkında Bilgi Bülteni

A.  İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Fesih Hakkı 4857 sayılı İş Kanunu (“Kanun”) işçi ile işverene belirli veya belirsiz süreli bir iş sözleşmesini anında etkili olarak ortadan kaldırma olanağını tanımıştır. Fesih, iş sözleşmesinin taraflardan birinin tek taraflı beyanıyla sona erdirilmesi işlemi olarak tanımlanabilir. İşçi veya işverenden…

Devamını oku

Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yürütülecek Ticari İşlerin Hukuka Uygunluğu Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş 04.05.2021 tarihli ve 309 sayılı Reklam Kurulu toplantısında gerçekleştirilen görüşmeler uyarınca 2021/2 numaralı ilke kararı kabul edilmiş ve 05.05.2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü bünyesinde Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar…

Devamını oku

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kapsamında Çek İbraz Süreleri Hakkında Bilgi Bülteni

30 Nisan 2021 tarih ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun[1] (“Kanun”) ile birtakım önemli değişiklikler yapılmış olup; bunlardan en önem arz edeni çeklerin ibraz sürelerine ilişkin olan düzenlemelerdir. Kanun ile 27.04.2021…

Devamını oku

Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş 26.04.2021 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 27.04.2021 tarihinde İçişleri Bakanlığı internet sitesinde yayınlanan Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi (“Genelge”) ile halihazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek 29.04.2021 günü saat 19.00’dan itibaren 17.05.2021 saat 05.00’e kadar tam kapanma dönemine geçilmesine…

Devamını oku

Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş İsmini kriptografi şifreleme yönteminden almış olan kripto (sanal) paralar; para veya sair maddi tasarruf varlıklarına alternatif olarak tasarlanmış olan dijital varlıklardır. İlk olarak 2009 yılında Satoshi Nakamoto tarafından Bitcoin’in oluşturulmasından bu yana birçok farklı kripto para türü ortaya çıkmıştır. Ülkemizde özellikle son yıllarda…

Devamını oku

Şirketler Arası Organik Bağ İddiası ve Organik Bağın Kanıtlanması Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Genel Olarak Bazı durumlarda artık borçlarını ödeyemeyecek duruma gelmiş şirket yetkilileri ve borca batmış şirketin alacaklarını ödemek yerine bir başka şirket üzerinden ticari faaliyetlerine devam etme ve muvazaalı bu işlem ile alacakların kaçırma yolunu seçmektedirler. Bu durumda şirket alacaklılarının alacaklarına kavuşmasını için bu iki…

Devamını oku

Boşanma Halinde Düğünde Takılan Ziynet Eşyalarının Hukuki Durumu Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş Ziynet eşyası; altın, gümüş gibi kıymetli madenlerden yapılmış olan ve insanlar tarafından takılan süs eşyası anlamına gelmekte olup, düğünde eşlere takılan takılar ve değerli eşyalar “ziynet eşyası” olarak nitelendirilmektedir. Türk Medeni Kanunu[1] uyarınca ziynet eşyası kişisel mal niteliğindedir ve boşanma sonucu ziynet eşyaları…

Devamını oku

Vergi Dairelerince Mükelleflerin Özel Esaslara Tabi Tutulması ile Özel Esaslara Tabi Tutulmak Üzere Düzeltme Beyannamesi Vermeye Yönlendirilmesi Hakkında Hukuki İnceleme

A.  Giriş 2010 yılında Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilen KDV İadesi Risk Analizi Projesi ile katma değer vergisi (“KDV”) iade sisteminde büyük değişikliğe gidilmiştir. Bu projeye göre e-listeler ve e-beyannameler internet vergi dairesi üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı’na aktarılmaya ve KDV iadesi talepleri risk analizine tabi…

Devamını oku

Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş 17.02.2021 tarihli 31398 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ[1] (“Tebliğ”) ile Covid-19 pandemisi kapsamında alınan önlemler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan ve bu sebeple maddi…

Devamını oku