Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

Yayınlar

Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş 31.05.2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 01.06.2021 tarihinde İçişleri Bakanlığı internet sitesinde yayınlanan Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi (“Genelge”) ile Haziran ayı boyunca hayata geçirilecek olan kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabı kapsamında 1.06.2021 Salı günü saat 05.00’ten itibaren uygulanacak tedbir ve kısıtlamalar…

Devamını oku

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 27.05.2021 tarihli ve 31493 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 02.02.2019 tarihli ve 30674 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümlerinde birtakım değişiklikler yapılmıştır.…

Devamını oku

Ana Yapının Zorunluluk Halinde Güçlendirilmesine İlişkin Hukuki Değerlendirme

A.  Giriş 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda (“Kanun”) bir taşınmazın esas yapısı “ana yapı” olarak adlandırılırken, taşınmazın kullanılabilir bölümlerine “bağımsız bölüm”, taşınmaz üzerinde bağımsız bölümler harici kullanılan yerlere ise “ortak alanlar” denilmektedir. Yine Kanun çerçevesinde taşınmazın bağımsız bölümlerinde sahip olunan mülkiyet hakkı ise kat mülkiyeti…

Devamını oku

Öteki Kadın (Sevgili) Tazminatı Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş Bilindiği üzere, evlilik birliğini zedeleyen sebeplerden biri, eşlerin birbirlerine karşı sadakat yükümlülüğünü yerine getirmemesidir. Dolayısıyla evlilik birliği devam ederken eşlerden birinin sadakatsizliği, kanunen ve yargı içtihatları ile esaslı bir boşanma nedeni olarak kabul edilmiştir. Eşin sadakatsizliğinin ispatı durumunda, sadakatsizlik eylemini gerçekleştiren eş aleyhine…

Devamını oku

Çek İbraz Yasağının Hukuki Sonuçları Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş Ülkemizde Covid-19 virüsüyle mücadele kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında tam kapanma tedbirleri uygulanmıştır. İşbu tedbirler kapsamında, 30 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) ile 7226 sayılı…

Devamını oku

İşçinin Devamsızlığı Nedeniyle İşverenin İş Sözleşmesini Feshi Hakkında Bilgi Bülteni

A.  İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Fesih Hakkı 4857 sayılı İş Kanunu (“Kanun”) işçi ile işverene belirli veya belirsiz süreli bir iş sözleşmesini anında etkili olarak ortadan kaldırma olanağını tanımıştır. Fesih, iş sözleşmesinin taraflardan birinin tek taraflı beyanıyla sona erdirilmesi işlemi olarak tanımlanabilir. İşçi veya işverenden…

Devamını oku

Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yürütülecek Ticari İşlerin Hukuka Uygunluğu Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş 04.05.2021 tarihli ve 309 sayılı Reklam Kurulu toplantısında gerçekleştirilen görüşmeler uyarınca 2021/2 numaralı ilke kararı kabul edilmiş ve 05.05.2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü bünyesinde Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar…

Devamını oku

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kapsamında Çek İbraz Süreleri Hakkında Bilgi Bülteni

30 Nisan 2021 tarih ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun[1] (“Kanun”) ile birtakım önemli değişiklikler yapılmış olup; bunlardan en önem arz edeni çeklerin ibraz sürelerine ilişkin olan düzenlemelerdir. Kanun ile 27.04.2021…

Devamını oku

Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş 26.04.2021 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 27.04.2021 tarihinde İçişleri Bakanlığı internet sitesinde yayınlanan Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi (“Genelge”) ile halihazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek 29.04.2021 günü saat 19.00’dan itibaren 17.05.2021 saat 05.00’e kadar tam kapanma dönemine geçilmesine…

Devamını oku