Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

Yayınlar

Anayasa Mahkemesi’nin Trafik Sigortalarına İlişkin İptal Kararı İncelemesi

A.  Giriş Anayasa Mahkemesi(“AYM”), 01.09.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 10.06.2020 tarihli ve 2016/58665 başvuru numaralı kararı (“Karar”) ile, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun (“KTK”), zorunlu mali sorumluluk sigortasına (trafik sigortası) dair tazminatların “genel şartlara” göre belirlenmesine ilişkin hükümlerini iptal etmiştir. Trafik sigortalarında tazminat borcu ile…

Devamını oku

İleti Yönetim Sistemi Hakkında Bilgi Bülteni

1.  Giriş Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 04.01.2020 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanmış olup 23.10.2014 tarihli ve 6563 sayılı “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un (“Kanun”) usul ve esaslarını düzenleyen 15.07.2015 tarihli “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik…

Devamını oku

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 7251 sayılı Kanun Hakkında Bilgi Bülteni

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 7251 sayılı Kanun (“Torba Yasa”) 28.07.2020 tarihli ve 31199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir. Torba Yasa ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (“HMK”) üzerinde çeşitli değişiklikler yapılmıştır. 1.  Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Üzerine…

Devamını oku

İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik[1] (“Yönetmelik”), 09.06.2020 tarihli ve 31150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikle birlikte özellikle işyeri kira sözleşmelerinin devrine ilişkin yeni bir hukuki yapılanmaya gidilmiştir. B.  İş Yeri Kira İlişkisinin Devri Türk Borçlar…

Devamını oku

01.07.2020 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Olan İşyeri Kira Sözleşmelerine İlişkin Ertelenen Hükümler Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”), kira sözleşmelerine ilişkin bir kısım hükümleri[1], işyeri kiraları için TBK’nın yürürlüğe girdiği 01.07.2012 tarihinden itibaren 8 yıl süreyle ertelenmişti[2]. Bu süre zarfında, ertelenen maddelerde belirtilmiş olan konulara ilişkin olarak öncelikle taraflar arasındaki kira sözleşmesi hükümleri, kira sözleşmelerinde konuya ilişkin…

Devamını oku

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Hakkında Bilgi Bülteni

A. Giriş Tüm dünyada ve ülkemizde CoVID-19 virüsünün yarattığı “Pandemi” halinin olası sonuçlarına karşı birçok önlem alınmıştır. Alınan önlemler kapsamında, 17.04.2020 tarihinde 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (CoVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmî Gazete’de…

Devamını oku

Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının İş Hukkuna Etkileri Sıkça Sorulan Sorular

 Yeni Düzenlemeler Kapsamında İşçilerin İş Sözleşmeleri Feshedilebilir mi?
17.04.2020 tarihinden itibaren 3 (üç) ay süreyle işveren tarafından feshedilemeyecek olup belirtilen fesih yasağından yalnızca İş Kanunu madde 25./II’de düzenlenen, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler ile gerçekleştirilen haklı nedenle derhal fesih halleri istisna tutulmuştur. Bir başka deyişle 17.04.2020 tarihinden 17.07.2020 tarihine kadar işçinin iş akdi işveren tarafından yalnızca ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sebebiyle feshedilebilecektir.

Devamını oku

Coronavirüs Salgını Nedeniyle İşverenlerin Yararlanabileceği Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Bilgi Bülteni

1.  Giriş Corona virüsü salgını birçok sektörü zor duruma sokması yadsınamaz bir gerçektir. Ekonomi durma noktasına gelmiştir. Bu süreçte neredeyse tüm sektörler de daralma meydana gelmiştir. İşverenler hem çalışma sürelerini hem de işyerinde çalışan kişi sayıları azaltmak zorunda kalmışlardır. Birçok firma ise çalışmayı tamamen durdurmak…

Devamını oku

9 Mayıs – 10 Mayıs 2020 Tarihleri Arasında Uygulanacak Sokağa Çıkma Yasağı Boyunca İş Faaliyetini Sürdürebilecek Kişisel Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş Malumunuz olduğu üzere T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 05.05.2020 tarihinde yayımlanan 89780865-153-  sayılı Genelgesi[i] (“Genelge”) doğrultusunda, toplum sağlığının korunması ve kamu düzeninden bahisle 8.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 10.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere Büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa,…

Devamını oku