Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

Yayınlar

İşveren-İşçi Arasında KEP Üzerinden Yapılan Bildirimlerin Hukuki Durumuna Dair Bilgi Bülteni

A. Giriş Kayıtlı Elektronik Posta (“KEP”), e-posta teknolojik altyapısını kullanan, bununla birlikte e-postanın gönderim ve alımına dair kanıtların oluşturulup saklandığı hukuken geçerli bir e-posta iletim hizmetidir. İşbu bilgi bülteninde, çalışma yaşamında işçilerle ilgili bilgi ve belgelerin elektronik ortamda saklanması ve bildirimlerin KEP üzerinden yapılması hususu…

Devamını oku

SGK Prim Alacaklarının Zamanaşımına Uğraması

A. Giriş Hukuk güvenliğini sağlamak için gözetilmesi gereken esaslardan biri de zamanaşımı olup, kural olarak tüm alacaklar gibi Sosyal Güvenlik Kurumu’nun prim alacakları da belirli bir süre talep edilmemesi halinde zamanaşımına uğramaktadır. Kurum alacaklarına ilişkin zamanaşımı süresi, alacağın muaccel olduğu tarihteki ilgili düzenlemeye göre değişiklik…

Devamını oku

Ebeveynlerden Birinin Ortak Çocuğu Yurt Dışına Çıkarabilme Şartları ve Velayete Etkisi

A. Giriş Velayet, müşterek çocuğun menfaatlerinin ve güvenliğinin korunması amacıyla mevcut aile yapısına ilişkin değişkenlik gösterecek şekilde ebeveynlerin hepsine ya da sadece bir ebeveyne tanınan 4271 sayılı Türk Medeni Kanun’un 90. maddesi ve devam maddelerinde korunan bir haktır.  Velayet hakkının kapsamını müşterek çocuğun menfaati göz…

Devamını oku

Vergi Affı Olarak Bilinen Yapılandırma Düzenlemesi Hakkında Bilgi Bülteni

A. Giriş Bazı alacakların yeniden yapılandırılması, matrah artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi ve kurumlara getirilen tek seferlik ek vergi yükümlülüğü gibi birçok düzenlemeyi içinde barındıran Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 12.03.2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe…

Devamını oku

Çıraklık, Staj Dönemi ve Prim Borçlanmasının Emekliliğe Etkisi Hakkında Bilgi Bülteni

A. Giriş Emeklilikte yaşa takılanlar (“EYT”) düzenlemesi olarak bilinen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un yürürlüğe girmesiyle birlikte emeklilik şartlarına ilişkin yeni hükümler getirilmiştir. Kanun ile, prim gün sayısı ve sigortalılık süresi şartlarını sağlayanların,…

Devamını oku

Kurumlara Getirilen Tek Seferlik Ek Vergi Yükümlülüğü Hakkında Bilgi Bülteni

A. Giriş Yapılandırma veya vergi affı olarak bilinen 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 12.03.2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun ile getirilen ve kurumlar vergisi mükelleflerini etkileyen önemli değişikliklerden biri de 2022…

Devamını oku

Kiracının Ölümünün Kira İlişkisine Etkisi Hakkında Bilgi Bülteni

A. Giriş Kira sözleşmesi ile sözleşmenin konusunu oluşturan mal, belirli veya belirsiz bir süre için karşı tarafın (kiracı) kullanım ve yararlanmasına sunulmaktadır. Bu hukuki ilişkide, kiraya verenin, kiralananı sözleşme süresi boyunca kullanıma elverişli bir şekilde teslim ve muhafaza etme mecburiyeti bulunmaktadır.  Kiralananı kullanım yetkisinin tanınmasından…

Devamını oku

İşverenler Bakımından EYT Süreci Hakkında Bilgi Bülteni

A. Giriş Emeklilikte yaşa takılanlar (“EYT”) düzenlemesi olarak bilinen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 03.03.2023 tarihli 32121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İşbu bilgi bülteninde kısaca EYT düzenlemeleri doğrultusunda işverenlerin bu…

Devamını oku