Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

Yayınlar

7333 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kapsamında Karşılıksız Çek Suçuna İlişkin İnfaz Süreci Hakkında Bilgi Bülteni

18 Temmuz 2021 tarih ve 7333 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 28 Temmuz 2021 tarih ve 31551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İşbu bilgi bülteninde Kanun ile getirilen çekle ilgili karşılıksızdır işlemine sebebiyet verilmesi durumunda çek düzenleme…

Devamını oku

A.  Giriş Emlak vergisi, bina ve arsa/arazi gibi taşınmazlar üzerinden ödenen özel bir vergi türüdür. Her yıl belediyelerce tahsil edilen emlak vergisi matrahı, arsa/arazi metrekare birim değerleri kullanılarak hesaplanmaktadır. Arsa/arazi metrekare birim değerleri, Vergi Usul Kanununa göre her dört yılda bir Takdir Komisyonu kararları ile…

Devamını oku

Kanser Tedavisinde Kullanılan Akıllı İlaç Bedellerinin SGK Tarafından Karşılanmasına Dair Hukuksal Süreç Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş Bilindiği üzere kanser hastalığının tedavisinde günümüzde pek çok tedavi yöntemi kullanılmaktadır. İşbu bilgi bülteninin konusu olan immünoterapi ve akıllı ilaç tedavileri de bu yöntemlerden bazılarıdır. Kısaca bahsetmek gerekir ise; immünoterapi, bağışıklık sisteminin kanser hücreleri ile savaşmasını sağlayan bir tedavi türüdür. Akıllı ilaç tedavisi…

Devamını oku

Aşının Zorunlu Tutulması Hakkında Hukuki Değerlendirmelerimiz

A.  Giriş 2019 yılı Aralık ayının son haftasında Çin’de başlayan Covid-19 virüsünün neden olduğu pandemi, çalışma yaşamını ve ekonomiyi olumsuz yönde etkilemiştir. Bu olumsuzluğun giderilmesi, istihdamın sürekliliğinin sağlanması ve çalışma yaşamının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla idare tarafından ülkemizde ciddi önlemler alınmıştır. İşbu önlemler kapsamında idare haricinde…

Devamını oku

Temmuz Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş 27.06.2021 tarihinde İçişleri Bakanlığı internet sitesinde yayınlanan Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi (“Genelge”) ile Temmuz ayı boyunca hayata geçirilecek olan kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabı kapsamında 01.07.2021 Perşembe gününden itibaren uygulanacak tedbir ve kısıtlamalar açıklanmıştır. B.  Sokağa Çıkma ve Seyahat Kısıtlamaları Kademeli normalleşme döneminin…

Devamını oku

İspanya’da Limited Şirket Kurulumu Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş İspanya Krallığı’nda da limited şirketler tıpkı ülkemizde olduğu gibi sermaye şirketleri arasında yer almakta olup kuruluşunun kolay olması, sermaye şartının daha düşük olması ve idaresinin tek kişi tarafından gerçekleştirilebilmesi gibi özelliklere sahip olması sebebiyle oldukça popülerdir. Bunun karşısında hisse devirlerinin anonim şirket kadar…

Devamını oku

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Kapsamında Vergi ve Matrah Artırımı Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş Kamuoyunda vergi affı/vergi barışı olarak da bilinen Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (“Yapılandırma Kanunu”) 09.06.2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. B.  Kapsam Yapılandırma Kanunu kapsamında; 30.04.2021 tarihinden[1] önceki dönemlere ilişkin olarak, beyana dayanan…

Devamını oku

İspanya’da Oturum İzni Alınması Prosedürü Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş Bir ülkeye giriş yapıldığı yahut ülkeden çıkış işlemi gerçekleştirildiği esnada ilgili makamlara sunulması gereken izin belgesi vize olarak adlandırılmaktadır. Vizeler, kişinin söz konusu ülkede çalışma faaliyeti göstermesi, oturma maksadına sahip olması gibi farklı gerekçelerden bahisle birden fazla ayrı grupta tasnif edilmekte; bu sınıflandırmalara…

Devamını oku

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 29.05.2021 tarihli ve 31495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili Yönetmelik ile 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan…

Devamını oku

Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin İndirimli Tahsisi Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş 02.06.2021 tarihli ve 31499 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4051 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“CBK”) ile Organize Sanayi Bölgelerinde (“OSB”) yer alan parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz tahsisine ilişkin 14.05.2018 tarihli ve 2018/11773 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda (“BKK”) değişiklik yapılmıştır. İşbu Bilgi Bülteninde, OSB’lerde parsel…

Devamını oku