Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

Yayınlar

İnternet Ortamı ve Sosyal Medya Üzerinde Haksız Rekabet

1.  KISACA HAKSIZ REKABET Haksız rekabet kısaca, iktisadi rekabetin iyi niyet kurallarına aykırı olan aldatıcı davranış veya başkaca suretle kötüye kullanılması olarak tanımlanabilir. Hukukumuzda haksız rekabetin herkese karşı ileri sürülebileceği düzenlenmiş olup; kötüye kullanımdan bir ticari işletmenin etkilenmesi gerekmemektedir. Her ne kadar Anayasa’da[1] Türk ekonomik hayatının serbest…

Devamını oku

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Bilgi Bülteni

1.  Giriş Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 12 Ekim 2019 tarihinde 30916 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile 29232 sayılı 10.01.2015 tarihli Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde birtakım değişiklikler yapılmıştır. 2.  Yönetmelik İle Getirilen…

Devamını oku

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

A. GİRİŞ 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7.4.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Günümüzde teknoloji kontrol edilemez biçimde gelişmekte ve birçok yararla birlikte kişisel anlamda pek çok tehlikeyi de beraberinde getirmektedir. Teknolojinin hayatımızın büyük bölümünü kapsadığı günümüzde, hiçbir yaş farkı gözetmeksizin herkes teknolojiyle ve…

Devamını oku

Akaryakıt Bayilerinin Dağıtıcılara Verdiği Yıllık Taahhüdü Satamamaktan Kaynaklı Cezai Şartları Ödemekten Kurtulması

A. GİRİŞ Bilindiği üzere; rekabet kurumu nasıl önlemler alırsa alsın, dağıtım firmaları geniş hukuk ağı ve aynı konuda çok sayıda işlem ve sözleşme yapması sebebiyle bayilere göre çok daha profesyonel ve bilinçli hareket etmekte ve hukuki her yeniliğe en kısa sürede önlem alarak kendilerini korumaktadırlar. Bayiler…

Devamını oku

Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik

A. GİRİŞ Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın “Analık İzni Veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmeliği” Resmi Gazete’de 08.11.2016 tarihi ile yayımlandı. İşbu yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanunu’nun kısmi çalışma şartlarını belirleyen 13. maddesini tamamlayıcı niteliktedir. Yönetmeliğin amacı doğum ve evlat edinme sonrası işçinin kısmi süreli olarak çalışma yapabileceği…

Devamını oku

Dağıtılmamış Karlara Stopaj Çerçevesinde Torba Yasa

A. GİRİŞ Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (“Torba Yasa”) Maliye Bakanlığı tarafından 130 hükümden oluşacak şekilde hazırlanarak 11.09.2017 tarihli karar gereği Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na 27.09.2017 tarihinde sunulmuştur. Ekonomik yaşamı çok yakından etkileyecek hükümler içeren Torba…

Devamını oku

Kartel Faizi Mağduriyeti

A. GİRİŞ Yazımızın devamında belirteceğimiz 12 bankanın, 21 Ağustos 2007 ve 22 Eylül 2011 tarihleri arasında kredi, kredi kartı ve mevduat puantajında yapmış oldukları kartel (uyumlu eylem/ uzlaşma) sonucunda hizmetten yararlanan müşterileri zarara uğrattığı 2013 yılındaki Rekabet Kurumu kararının geçtiğimiz günlerde Danıştay tarafından onanması ile kesinleşmiştir.…

Devamını oku

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik Hakkında Bilgi Bülteni

A. GİRİŞ Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından hazırlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik (“ Yönetmelik”) 16 Kasım 2017 tarihli 30242 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile Kişisel Verileri Koruma Kurulunun (“Kurul”) çalışma usul ve esaslarını, görevlerini, yetkilerinin ve sorumluluklarının belirlenmesine…

Devamını oku

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hakkında Bilgi Bülteni

A. GİRİŞ Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından hazırlamam Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“ Yönetmelik”) 28 Ekim 2017 tarihli 30224 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası…

Devamını oku