Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

Yayınlar

İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Borçluya Satış Yetkisi Verilmesine Dair Kanuni Düzenleme ve Yönetmeliğe İlişkin Bilgi Bülteni

  A.  Giriş 28 Mayıs 2022 tarihli 31849 sayılı Resmî Gazete’de yazılı, İcra ve İflas Kanunu uyarınca borçluya satış yetkisi verilmesine dair yönetmelik; 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 111/a maddesinde düzenlenen ‘borçluya satış yetkisi verilmesine’ dair hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve…

Devamını oku

(Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Çerçevesinde) Kira Sözleşmelerinde Azami Kira Artış Oranının %25 ile Sınırlandırılmasına İlişkin Bilgi Bülteni

A.  Giriş Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun Değişikliği”), 11.06.2022 tarih ve 31863 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun Değişikliği ile 11.06.2022 tarihinden itibaren, konut kiralarının azami artış oranı %25 ile sınırlandırılmış olup; işbu bilgi bülteninde Kanun Değişikliği ve…

Devamını oku

26.05.2022 Tarihli EPDK Kararı Hakkında Bilgi Bülteni

  A.  Giriş İşbu bilgilendirme metninde, 31848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 26.05.2022 tarih ve 10990 sayılı kararı hakkında değerlendirmelerde bulunulacaktır. Bahse konu karar ile doğal gaz dağıtım şirketlerinin üçüncü tarife dönemi hesaplamalarında, yapılan yatırımların maliyet analizine ilişkin çeşitli usul ve esaslar…

Devamını oku

Bilgi Edinme Hakkı, Başvuru ve İtiraz Usulüne İlişkin Bilgi Bülteni

A.  Giriş  Toplumlarda refah düzeyinin oluşumu ve demokratik düzen temelde halkın bilgiye erişimine dayanmaktadır. İdarenin yürüttüğü kamusal faaliyetlerin hukuka uygunluğunun tespiti ve denetimi de kuşkusuz ki vatandaşların bu kamusal faaliyetlerden haberdar olması ile sağlanacaktır.[1] İşbu bilgi bültenimizde, Anayasal düzenlemelerle de koruma altına alınan bilgi edinme…

Devamını oku

Sağlık Meslek Mensupları Hakkında Yürütülmesi Muhtemel Ceza Soruşturmaları Usulündeki Değişiklikler Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş 27.05.2022 tarih ve 31848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile sağlık meslek mensupları hakkında yürütülmesi muhtemel ceza soruşturmaları bağlamında usule ilişkin çeşitli değişiklikler öngörülmüş olup, işbu bilgi bülteninde 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri…

Devamını oku

Gayrimenkul Edinimi ile Türk Vatandaşlığının Kazanılması Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş  Yabancı uyruklu kişiler tarafından gayrimenkul edinme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin; edinilmesi gereken gayrimenkul değeri 31834 sayılı ve 13 Mayıs 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile 250.000 Amerikan dolarından 400.000 Amerikan dolarına çıkarılmıştır. B. …

Devamını oku

Balkanlardan Göçmek Zorunda Kalan Kişilere Ait Olan Malların Akıbeti ve Kendileri veya Mirasçıları Tarafından Bedellerinin Alınması Şartları Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş İşbu bilgi bülteninin konusunu, Balkanlardan göç etmek zorunda kalan kişilere ait olan malların çeşitli dönemler özelinde ele alınarak akıbetlerinin açıklanması ve malların bedellerinin talep edilmesinin mümkün olması durumunda göç eden kimsenin kendisi veya mirasçıları tarafından işbu talebin usul ve sürecinin açıklanması oluşturmaktadır. Bu…

Devamını oku

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İncelemesi

A.  Giriş Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (“Esas Tebliğ”) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ[1] (“Değişiklik Tebliği”), 19.04.2022 tarih ve 31814 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İşbu bilgi bülteninde Türkiye’de yerleşik kişilerin birbirleri arasında yapacakları menkul ve gayrimenkul satışlarında ödemenin yapılacağı…

Devamını oku

Türkiye’deki Barolara Kayıtlı Avukatların Almanya’da Avukatlık Mesleğini İcra Etmesi Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş Bilindiği üzere Türkiye’de veya Almanya’da avukatlık mesleğini icra etmek isteyen kişilerin öncelikle avukatlık mesleğine dahil olmak istedikleri ülkenin hukuk fakültelerinde eğitimlerini tamamlamaları, sonrasında ise kaydolmak istedikleri baroda avukatlık yasal staj eğitimini başlatmaları, ek olarak baronun öngördüğü yasal staj eğitimini tamamlamaları ve varsa avukatlık…

Devamını oku

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Bilgi Bülteni

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (“Esas Tebliğ”) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ[1] (“Değişiklik Tebliği”), 19.04.2022 tarih ve 31814 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İşbu bilgi bülteninde Türkiye’de yerleşik kişilerin birbirleri arasında yapacakları menkul ve gayrimenkul satışlarında ödemenin yapılacağı para cinsine…

Devamını oku