Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

Yayınlar

Türk Ticaret Kanunu’nun 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş 26.12.2020 tarihli 31346 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376. maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”) ile anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin borca batık olma ve sermaye kaybı hallerine ilişkin…

Devamını oku

WhatsApp Kullanım Koşulları ve Gizlilik İlkesinde Gerçekleştirilen Değişiklik Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş Son günlerde ülkemiz gündeminde kendine fazlaca yer bulan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp Inc. (“whatsapp”) tarafından tüm kullanıcılarına 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Kullanım Koşulları ve Gizlilik İlkesinin güncellendiğine ilişkin bir bildirim yapılmıştır.; Yeni güncellemeye ilişkin bahse konu bildirim ile beraber…

Devamını oku

Miras Hukuku Yönünden Türkiye ile Almanya Arasında Akdedilmiş Olan Konsolosluk Anlaşması

A.  Giriş Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasında uzun yıllardır süre gelen ilişkiler, göçmen işçi hareketleri ve evlilik gibi nedenler, vatandaşların her iki ülkede de gayrimenkul edinmesini oldukça yaygınlaştırmıştır. Alman vatandaşları, kanuni sınırlamalara uymak kaydıyla Türkiye’de taşınmaz mal edinebildikleri gibi, Türk vatandaşları da aynı…

Devamını oku

Deprem Sonrası Yeni Konut Temini ve Faizsiz ve Ötelemeli Destek Kredisi Başvuruları Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş İzmir İli Seferihisar İlçesi açıklarında 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen deprem afetinin ardından birçok hukuki mesele açığa çıkmıştır. T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı başta olmak üzere ilgili ve yetkili kurum ve kuruluşlar, deprem sonrasında vuku bulan maddi zararın…

Devamını oku

Vale Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Düzenlemeler Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda, İşletmeler ve İşyerlerinin Araç Park Hizmetlerinin (Vale) Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) 25.12.2020 tarihli ve 31345 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Yine 25.12.2020 tarihli ve 31345 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 3327 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi…

Devamını oku

CoVID-19 Tedbirleri Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarının İptali Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş Önümüzdeki mart ayında Türkiye içerisinde resmi olarak yarattığı etkiler 1 seneyi dolduracak olan yeni tip koronavirüs (“CoVID-19”), gerek kamu hukuku gerekse özel hukuk alanında yarattığı eşine hiç veya sıkça rastlanmayan düzenlemelerle bir hayli sayıda çok tartışmayı da beraberinde getirmiştir. Bu süreçte CoVID-19’un yayılımının…

Devamını oku

Hizmetleri Sırasında Radyoaktif Işınlarla Çalışan Personelin Şua İzni ve Haftalık Azami Çalışma Süresi Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş Malum olunduğu üzere radyoloji, çeşitli görüntüleme yöntemleri vasıtasıyla tıpta tanı ve tedavi uygulamalarına öncülük eden alanlardan biridir. Ultrason, bilgisayarlı tomografi (CT), manyetik rezonans görüntüleme (MR), nükleer tıp yöntemleri, pozitron emisyon tomografi (PET), mamografi, floroskopi ve X ışını kullanan başkaca yöntemler, tıbbi görüntüleme işlemlerinin…

Devamını oku

Gelir Vergisi Tevkifat Oranları, Kira Ödemelerinde KDV ve Stopaj ile Eğlence Vergisinde Yapılan Değişiklikler Hakkında Bilgi Bülteni

1.  Giriş 23.12.2020 tarihli 31343 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 3318 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“3318 Sayılı Karar”), 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve…

Devamını oku

İnternet Üzerinden Gerçekleştirilen Satışlarda Vergilendirme Hakkında Bilgi Bülteni

1.  Giriş Günümüz koşullarında internetten alışverişin oldukça önem kazanması ile e-ticaret siteleri haricinde Instagram, Facebook gibi sosyal platformlarda da kişiler ticari faaliyet göstermeye başlamıştır. İşbu bilgi bülteninde, bu tür satışların hukukumuzdaki yeri, fatura kesilmesi ve vergilendirilmesi konularında bize iletilen sorular 193 sayılı ve 31.12.2960 tarihli…

Devamını oku

Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunmasına İlişkin Yönetmelik Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş 4 Aralık 2020 tarihli 31324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik[1] (“Yönetmelik”) ile 4 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe girmek üzere elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren İşletmecilerin[2] hizmet verdikleri abonelere[3]/ ilgili kişilere ait kişisel verilerin…

Devamını oku