Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

YABANCILAR HUKUKU VE ULUSLARARASI İŞLEMLER

YABANCILAR HUKUKU VE ULUSLARARASI İŞLEMLER

Barcelona İspanya’da da bir ofisi bulunan Gülaç Hukuk Bürosu olarak hem ekibimiz hem de Almanya, Bulgaristan, İngiltere, Amerika ve Hollanda gibi yabancı ülkelerdeki danışmalarımız aracılığıyla yabancı müvekkillerimize de yabancılar hukuku alanında hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Özellikle tanıma ve tenfiz, yargı kararlarının  yabancı ülkelerde icra ve infazının gerçekleştirilmesi, yabancı ülke vatandaşlarının çalışma ve ikamet izinlerine başvurulması,  takibi ve sonuçlandırılması işlemlerinin yürütülmesi, Türkiye’de taşınmaz mal edinmesi, yatırımları, yabancı sermayeli tüzel kişiliklerin kurulması, mirasçılık prosedürlerinin takibi, Türkiye’de iltica, geçici koruma, ikincil koruma, şartlı mülteci ve mülteci statülerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmetinin verilmesi müvekkillerimize sunmakta olduğumuz desteklerin başında gelmektedir.

Leave a comment