Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

Uzmanlık Alanları

DAVA TAKİBİ

Gülaç Hukuk Bürosu hukuki uyuşmazlıkların dava yoluyla çözülmesinde davanın açılmasından sonuçlandırılmasına kadarki her aşamada gerekli tüm dilekçelerin tanzimi, başvuruların yapılması, duruşmalara girilmesi gibi davanın açılmasından sonuçlandırılmasına kadarki tüm dava sürecinde gerekli avukatlık hizmetini vermektedir.

Tecrübelerimiz arasında iş ve sosyal güvenlik hukukuna dayalı işçilik alacağı, işe iade, iş kazalarından kaynaklı tazminat, SGK rücu ve sigortalı hizmet tespitinden doğan uyuşmazlıklar, her türlü alacak ve gayrimenkul davaları, para cezasının iptali, bir idari işlemin sürüncemede bırakılması veya yapılmaması, idari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar için açılan tam yargı davaları, maddi ve manevi tazminat davaları, aile hukukundan doğan boşanma, ziynet eşyalarının iadesi, mal paylaşımı, nafaka ve velayet davaları, miras davaları, kamulaştırma davaları, kira hukuku kaynaklı tüm davalar, tüketici hukukundan doğan davalar ve tanıma-tenfiz davaları bulunmaktadır.

Bunun dışında müvekkil şirketlerin faaliyet gösterdikleri sektörlere bağlı olarak savcılık ve ceza mahkemeleri nezdine taşınabilecek her tür uyuşmazlıkta soruşturma ve kovuşturma aşamalarında, müvekkil şirketlerin faaliyet sahaları ile ceza mevzuatının kesiştiği tüm alanlarda, emniyet, savcılık ve mahkeme süreçlerinde müvekkille birebir iletişim içerisinde müvekkillere hukuki destek sağlanmaktadır.