Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

ULUSLARARASI TAHKİM

ULUSLARARASI TAHKİM

Gülaç Hukuk Bürosu hukuki uyuşmazlıkların alternatif yollarla çözümü noktasında da geniş tecrübe sahibi olup; özellikle tahkim yargılamasına konu uyuşmazlıklarda müvekkillerine danışmanlık ve temsil hizmeti vermektedir.

Tahkim yargılamasında uluslararası alanda kurumsal ve ad-hoc tahkim kuralları çerçevesinde, sözleşmelerde tahkim şartının düzenlenmesinden, yargılama sonucu verilecek hakem kararının Türkiye Mahkemeleri ve İcra Dairelerinde tanıma ve tenfizine kadarki her aşamada geniş deneyim sahibi olan Gülaç Hukuk Bürosu müvekkillerine tahkim öncesi ve tahkim sonrası dönemlerde gerçekleşen müzakereleri yönetmek, arabuluculuk ve uzlaştırma süreçlerini idare etmek de dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan her noktada müvekkillerine tam ve etkin bir hizmet sunmaktadır.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Uluslararası Ticaret Odası (ICC), Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıkları Çözüm Merkezi (ICSID) ve Londra Uluslararası Tahkim Divanı (LCIA) nezdinde yürütülen ticari tahkimler ile UNCITRAL ve sair tahkim kuralları uyarınca ad-hoc yürütülen kurumsal tahkim yargılamaları tecrübelerimiz arasındadır.

Leave a comment