Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

TİCARET HUKUKU

TİCARET HUKUKU

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında ayıplı mal ve hizmetlerdn doğan ihtilafların çözümü, tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar, mesafeli sözleşmeler ile ilgili teknik hukuki problemler, abonelik sözleşmeleri, garanti belgesi ve bu kapsamında değerlendirilebilecek ayıplı malların sebep olduğu maddi ve manevi hasarlardan sorumluluk davaları, servis verme yükümlülüğü, Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri nezdinde yönetilecek ihtilaflar ve itiraz davalarının ikame edilmesi, Reklam Kurulu huzurunda gerçekleştirilen müracaatlar ve savunmalar, Tüketici Mahkemeleri yargılaması sürecindeki tüm işlerde sunduğumuz avukatlık hizmeti, müvekkillerimize sunmakta olduğumuz hizmetlerimiz içerisinde yer almaktadır.

Leave a comment