Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

Temmuz Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş

27.06.2021 tarihinde İçişleri Bakanlığı internet sitesinde yayınlanan Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi (“Genelge”) ile Temmuz ayı boyunca hayata geçirilecek olan kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabı kapsamında 01.07.2021 Perşembe gününden itibaren uygulanacak tedbir ve kısıtlamalar açıklanmıştır.

B.  Sokağa Çıkma ve Seyahat Kısıtlamaları

Kademeli normalleşme döneminin üçüncü etabında halihazırda uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlamaları (hafta içi ve hafta sonu dahil olmak üzere) 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00’e kadar sürdürülmeye devam edecektir.

1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00’ten itibaren ise hafta içi ve hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma ile buna bağlı olarak uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlamaları sona erecek ve belirtilen tarihten itibaren sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanmayacaktır. 

Yine 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren[1];
Şehir içi ve/veya şehirler arası tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu/koltuk kapasite kısıtlamaları,
65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı vatandaşların şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına dair kısıtlamalar kaldırılacaktır.

C.  İş Yerlerinin Faaliyetleri

İş kolları ve faaliyet alanları arasında ayrım yapılmaksızın, işyerlerinin[2] temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla 1 Temmuz 2021 Perşembe günü itibari ile aşağıdaki şekilde faaliyet gösterebilecekleri düzenlenmiştir:
Önceki tedbirler ile faaliyetlerine ara verilmiş olunan tüm iş yerleri ve sinema salonları yeniden faaliyetlerine devam edebileceklerdir.
Yeme-içme yerlerinin açık veya kapalı alanlarında aynı masada aynı anda bulunabilecek kişi sayısına dair kısıtlamalar, park, bahçe, kamp alanı, piknik/mesire alanı gibi yerlere dair getirilen ilave kısıtlamalar, kahvehane, kıraathane gibi kağıt, taş vb. oyunların oynandığı iş yerlerinde söz konusu oyunların oynatılmasına dair mevcut kısıtlamalar artık uygulanmayacaktır.
Tüm iş yerleri ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış-kapanış saatleri çerçevesinde yeniden faaliyet gösterebilecektir. Ancak, faaliyet konusu nargile salonu/kafesi olan iş yerlerinin faaliyetlerine ise yeni bir karar yayınlanıncaya kadar ara verilmeye devam edilecek ve konaklama tesisleri de dahil olmak üzere hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılmayacaktır.
Konaklama tesislerine yönelik genelgelerle getirilen kısıtlama ve tedbirlerin uygulanmasına son verilecektir. Ancak daha önce konaklama tesislerinde saat 22.00’de, diğer yerlerde ise saat 21.00’de sona erecek şekilde kısıtlanan müzik yayınları bu konuda idarece yeni bir karar alınıncaya dek 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24.00’e kadar yapılabilecektir.

D.  Toplantı, Etkinlikler ile Nikahlar/Düğünler

Yine [3]temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla 1 Temmuz 2021 itibari ile;
Her türlü toplantı, gösteri veya yürüyüş ile genel kurul toplantıları dahil geniş katılımlı tüm etkinlikler ile konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere kişi başına asgari açık alanlarda 4 m², kapalı alanlarda 6 m² yer ayrılması şartıyla yapılabilecektir.
Nikah ve düğün merasimleri [4]katılımcı sınırlaması olmaksızın şu şartlarla yapılabilecektir:
yiyecek/içecek ikramı yapılması,
canlı müzik dahil olmak üzere müzik yayınının saat 24.00’e kadar devam etmesi,
fiziki mesafe kuralına aykırılık teşkil etmeyecek şekilde dans vs. gösteriler yapılması

Köy düğünleri ve sünnet, nişan, kına gibi etkinliklere ise izin verilecek olup, sokak düğünlerine izin verilip verilmeyeceği ise İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarında kararlaştırılacaktır.

E.  Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Mesai

1 Temmuz 2021’den itibaren günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süresi valilerce tespit edilmek şartıyla normal mesai düzenine geri dönülecek ve kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmakta olan 10.00 – 16.00 mesai uygulaması sona erdirilecektir.

F.  Sınır Kapılarında Uygulanacak Tedbirler

Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’dan ülkemize gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu karantina uygulamasına son verilecek ve bu kapsamdaki kişilerin ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı yeterli görülecektir.
Afganistan ve Pakistan’dan ülkemize gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu karantina uygulamasının süresi 10 güne düşürülecek ve karantinanın 7’nci gününde uygulanan PCR testinin negatif çıkması halinde zorunlu karantina uygulaması sonlandırılacaktır. PCR testinin pozitif çıkması halinde ise Sağlık Bakanlığı COVİD-19 rehberi doğrultusunda hareket edilecektir.
Bu şekilde ülkemize gelen ve zorunlu karantinaya tabi olan kişiler Valiliklerce belirlenen yurtlarda karantinaya alınabileceği gibi karantina oteli olarak hizmet veren konaklama tesislerinde de karantinaya tabi tutulabilecektir.
Sınır kapılarımızdan girişte azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibraz edemeyen vatandaşlarımıza sınır kapılarında PCR veya hızlı antijen testi uyguladıktan sonra ikametlerine gitmelerine izin verilecek ve test sonucu pozitif çıkanların ikametlerinde izolasyona alınmaları sağlanacaktır.

G.  Sonuç

1 Temmuz 2021 Perşembe günü itibariyle geçilecek kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabı ile, kademeli normalleşme sürecinin yerini kalıcı normalleşmeye bırakması amaçlanmıştır. Yeni düzenlemeler hakkında, kolluk kuvvetlerince yoğunlaştırılmış denetimler gerçekleştirileceği ve denetimler sonucu gerekli tedbirlere uymayanların adli ve idari işlemlere maruz kalacağı vurgulanmıştır.

Saygılarımızla,
Gülaç Hukuk Bürosu

 

 

[1] Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde toplu taşıma ile ilgili olarak belirlenmiş kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla
[2] Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde kendi iş kolu/faaliyet alanı için belirlenmiş tüm tedbir ve esaslar ile
[3] Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir etkinlik ile ilgili olarak belirlenmiş kural ve esaslar ile
[4] kapalı yerler için halen uygulanmakta olan kişi başına asgari 6 m² yer bulunması şartı dışında

Leave a comment