Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

Sözleşmeler

Hukukun günümüz pratiğinde en çok sorunla karşılaşılan kısmında sözleşmeler hukuku yer almaktadır. Hem bireyler hem de firmalar artık alım-satım; devre mülk; garanti; kira veya lisans sözleşmeleri gibi onlarca sözleşmeyi günlük hayat içerisinde hızlı ve etkili bir şekilde hazırlamak zorundadır, hızlı iş ve işlem akışı ise sözleşme ile karşılaşılabilecek riskleri artırmaktadır.
Gülaç Hukuk Bürosu olarak müvekkillerin hemen hemen her gün karşılaştıkları; alım-satım sözleşmeleri, İş sözleşmeleri, Tek satıcılık sözleşmeleri, Bayilik sözleşmeleri, Eser sözleşmeleri, Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, Kira sözleşmeleri, Ariyet sözleşmeleri, Rehin sözleşmeleri, Taşınmaz satım vaadi sözleşmeleri, Temlik sözleşmeleri, Ortaklık sözleşmeleri, Şirket ana sözleşmeleri, Devir sözleşmeleri dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere mevzuatta geçen ve atipik ticari hayatta karşılaşılan her türlü sözleşmenin hazırlanması, revize edilmesi, karşı taraf ile görüşmelerin yapılması ve imza aşamasında gerekli hukuki desteği vermektedir.