Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

SİGORTA HUKUKU

SİGORTA HUKUKU

Sigorta Hukuku alanında uzmanlaşmış ekibimiz ile müvekkillerimize sigorta sözleşmeleri kapsamında meydana gelen tüm uyuşmazlıklara ilişkin olarak sigortacılık uygulamasında rizikonun gerçekleşip gerçekleşmediği, bu durumun sigorta kapsamı dahilinde olup olmadığı, kusur durumu ve sözleşmeye etkisi, ödeme yapılması halinde üçüncü kişilere rücu edilmesi konularında hukuki danışmanlık ve dava hizmeti sunmaktayız. Sigorta Hukuku alanında uzman ekibimiz, Sigortacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu başta olmak üzere bunlara bağlı tüzük, yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak kaza, zarar, sorumluluk, taşıma, kredi ve finansal riskler, sağlık, emeklilik ve hayat sigortası konularında faaliyet gösteren sigorta şirketlerine ve sigorta reasürans şirketlerine, sigortalılara ve diğer poliçe lehtarlarına hukuki destek sağlayarak her türlü ihtilafın çözümü için dava süreçlerinin takibini sağlamaktadır. Başta trafik kazalarından kaynaklanan bedeni ve maddi zararların tazmini olmak üzere, sigorta şirketlerinin rücu talepleri, araç değer kaybı ve hasar bedeli talepleri, hekimlerin tıbbi kötü uygulamalarından kaynaklanan malpraktis dosyaları, İşveren Mali Mesuliyet Sigorta Poliçesi kapsamında işveren aleyhine ileri sürülecek sürekli iş göremezlik tazminatı, destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat talepleri sebebiyle doğacak tazminat taleplerine ilişkin davalar, Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde yapılan başvuruların takibi ile sigorta sözleşmelerinin hazırlanması, feshi, kısmi fesih ve cayma işlemlerine ilişkin süreçler alanında uzman ekibimizce takip edilmektedir.

Leave a comment