Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

Koronavirüs Hakkında Bilgilendirme ve Acil Eylem Planı

Sayın Çalışanlarımız,

2019 yılı Aralık ayının son haftasında Çin’de başlayan Covid-19 virüsünün neden olduğu ve dünyanın birçok ülkesine yayılan ve yayılmaya devam eden Dünya Sağlık Örgütünce de Pandemi yani küresel salgın olarak nitelendirilen solunum yolu hastalığı ülkemizde de tespit edilmiş bulunmaktadır. Covid-19 olarak adlandırılan virüs çalışma yaşamı ve ekonomik yönden de tüm dünyada etkilerini giderek artmakta olduğu için, istihdamın sürekliliğini ve çalışma yaşamının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla ciddi önlemler alınması gerekmektedir. İşbu önlemler kapsamında işveren – işçi ilişkilerinin boyutları ve alınabilecek iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri çalışma hayatımız ve personelimizin sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için önem arz etmektedir. Bu konuda, büromuz ve birimlerimiz yetkileri dâhilinde üzerine düşen görevi yerine getirmeye özen göstermektedir.

Bu çerçevede personelin, personelin ailelerinin ve müşterilerin sağlığı ve ofisimizin sunduğu hizmetlerin devamlılığı için risk teşkil edebilecek durumlara karşı Şirketimiz belirli başlı önlemler almıştır. Personelin sağlığı için önemli görülen konular ve alınan aksiyonlar aşağıdaki gibidir;

1.  Ofisimizin tüm alanları viral tehditlere karşı dezenfekte edilmiş olup temizlik ve hijyen önlemleri arttırılmıştır.
2.  Covid-19 virüsü ile mücadelede en etkin yöntem olan hijyen kurallarına hassasiyet göstermeleri konusunda tüm çalışanlarımıza hatırlatmalar süreklilik arz edecek şekilde yapılmaktadır.
3.  Ofisimizde genel duyuru ekranlarında ve panolarda uyarılar/bilgilendirmeler yayınlamaktadır.
4.  Ofisimizde çalışanlarımızın kolayca ulaşabileceği noktalara alkol bazlı el dezenfektanları konulmuştur.
5.  Ofisimize bu amaçla davet ettiğimiz İş Yeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanları tarafından doğru el yıkama teknikleri hakkında personele eğitim verilmiştir.
6.  Ofisimizde bulunan her personele Covid-19 kapsamında İş Sağlığı ve İş Güvenliği eğitimi verilmiştir.
7.  Dışarıdan hizmet aldığımız İş Yeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanları tarafından personelin her türlü sorusuna yasal mevzuat çerçevesinde cevap verilerek doğru bilgilendirme yapılmaktadır.
8.  Ofisimizin Yönetim Birimi tarafından personelin evden veyahut uzaktan çalışması için gerekli planlamalar yapılmış olup evden/uzaktan çalışma desteklenmektedir.
9.  Evden/uzaktan çalışma ile ilgili teknoloji seçimi, kullanılması ve destek noktasındaki organizasyonu yapmak üzere Av. Deniz Yetimalar görevlendirilmiştir.

Tüm bunlara ilaveten, salgının yayılmasını önlemek adına belirli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini de aldığımızı belirtmek isteriz. İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında alınan tedbirler;

1.  Ofisimizin faaliyetleri ile ilgili yurt dışına yapılacak tüm seyahatler durdurulmuştur. Personelimizin özel nedenler ile de gerek yurt için gerek ise yurt dışı seyahati yapmamaları da önem arz etmektedir. Zorunlu olarak yurt dışına seyahat edecek kişilerin, bağlı olduğu üst yöneticisinden onay alması ve birimine bilgi vermesi gerekmektedir. Bu kişiler seyahat dönüşünde en az 14 gün boyunca çalışma alanına alınmayarak, Sağlık Bakanlığı’nın seyahat sonrası tavsiye ve direktiflerine uyması talep edilecektir. Bu durumdaki personelin öncelikle sağlık kuruluşlarına yönlendirilerek sağlık raporu alması tavsiye ve teşvik edilecektir. Personelin yurt dışı dönüşleri sonrası 14 gün boyunca uzaktan/evden çalışması zorunlu olacaktır. Uzaktan/evden çalışması mümkün olmayanlar için bu süre yıllık izinlerinden düşülecektir.
2.  Yine personelin yakın temasta olduğu aile bireylerinden herhangi birinin de yurt dışına seyahat edip dönmesi durumunda personelin üst yöneticisi ve birimine bildirim yapmak ile yükümlü olduğunu bildiririz. Yakın temasta bulunulan (aynı evde yaşayan) aile bireyinin yurt dışı seyahat hikayesi bulunması durumunda da ilgili personelin en az 14 gün süre ile çalışma alanına alınmayarak Sağlık Bakanlığının tavsiye ve direktifleri doğrultusunda gerekli tedbirleri almaları talep edilecektir. İlgili çalışanın bu süre zarfında uzaktan/evden çalışması talep edilecektir. Uzaktan/evden çalışması mümkün olmayanlar için bu süre yıllık izinlerinden düşülecektir.
3.  Uzaktan/Evden çalışma ya da ücretli/ücretsiz izin yapılıp yapılmayacağına teknik altyapı uygunluğu ve işin akışına göre Av. Deniz Yetimalar karar verecektir. Yurtdışı Seyahat hikayesi bulunup, uzaktan/evden çalışma imkânı bulunmayan personele ayrı bir çalışma alanı tahsis edilerek, maske, eldiven ve dezenfektan tedarik edilerek diğer çalışanlara bulaşma riski oluşturmayacak çalışma ortamı sağlanacaktır.
4.  Hamile, engelli, 65 yaş üstü kişilerle aynı evin içinde yaşayanlar ve kronik rahatsızlığa (insülin bağımlı diyabet, kalp yetmezliği, by-pass, kanser, organ yetmezliği, siroz, KOAH, felç geçmişi olan, bağışıklığı baskılayıcı ilaç kullananlar) sahip hassas gruptaki çalışanlarımızın uzaktan/evden çalışması zorunlu olacaktır. Uzaktan/evden çalışması mümkün olmayanlar için bu süre yıllık izinlerinden düşülecektir.
5.  Kronik hastalığa sahip çalışanların sağlık raporu ve/veya belgelerini aile hekimlerine ileterek uygunluk almaları gerekmektedir.
6.  Hastalık belirtileri olan çalışanlar iş yerine gelmeden birimlerindeki yönetici avukatlarını bilgilendirerek Sağlık Bakanlığının tavsiyeleri doğrultusunda hareket etmekle yükümlüdür.
7.  Beş kişiden fazla katılımcı olan tüm toplantılar dijital araçlar kullanılarak uzaktan yapılacaktır.
8.  Ofisimiz, personelinden herhangi birinde virüs tespit edilmesi halinde tüm personelin sağlığı ve güvenliği için ilgili çalışanı iş yerine sokmama hakkına sahiptir.

Bu durumun herkes için hem kişisel hem de profesyonel olarak endişe yarattığının farkındayız. Çalışanlarımızı korumak ve desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sağlığınızı önemsiyoruz.

Bilgi edinilmesini rica ederiz.

Gülaç Hukuk Bürosu