Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

Koronavirüs Salgını Kapsamında İşyerinde Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri Hakkında Bilgi Bülteni

A. Giriş
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını kapsamında iş sağlığı ve güvenliği çalışanların işyerlerinde alması gereken asgari gereklilikleri içeren, ve İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonellerinin işverenlere ve/veya işveren vekillerine almaları gereken önerileri bir kaç ana başlık altında toplayarak 31.03.2020 tarihli rehber (“Rehber”) hazırlanmış olup, işbu bilgi bülteninde Rehber’de özel olarak düzenlenen servis alanlarının kullanımı, seyahatler, işyerine giriş çıkışlar, çalışma ortamı, toplantı ve eğitimler, yemekhane ve dinlenme alanlarında alınması gereken tedbirlere dair açıklama ve değerlendirmelerimize yer verilmektedir.

B. Servis Araçlarının Kullanımına İlişkin Tedbirler
Rehber çerçevesinde servis araçlarının kullanımında aşağıdaki tedbirlerin alınması önerilmektedir:
1. Servis araçlarının özellikle sık temas edilen yüzeyleri başta olmak üzere temizlik ve hijyeninin sık aralıklarla sağlanması,
2. Servis kullanan çalışanların, araç içerisindeki yüzeylere temasının mümkün olduğunca azaltılması
3. Servis araçlarının taşıma kapasitesinin sosyal mesafe göz önüne alınarak planlanması
4. Araç girişlerine el dezenfektanlarının konulması
5. Seyahat suresince araç içerisinde şoför ve tüm yolcuların cerrahi maske takılması

C. Seyahatlere İlişkin Tedbirler
Rehber çerçevesinde seyahatlere ilişkin aşağıdaki tedbirlerin alınması önerilmektedir:
1. Zaruri olmadıkça seyahatlerin iptal edilmesi ya da azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılması,
2. Yurtdışından dönen kişilerin işe gitmekten kaçınmaları ve Sağlık Bakanlığı’nın 14 Gün Kuralına uymalarının sağlanması, gerektiğinde bilgi almak için ALO 184 Koronavirüsün Danışma Hattına yönlendirilmesi,
3. Yurtiçi seyahatten dönen çalışanların sağlık kontrolünden geçirilmeden işbaşı yapmalarının engellenmesi ve çalışma süresince sağlık durumlarının gözlemlenmesi,

D. İşyerine Giriş ve Çıkışlara Dair Tedbirler
Rehber’de işyerine girip çıkarken alınması gereken tedbirler aşağıdaki gibi sayılmıştır:
1. Kullanılacak hijyen malzemelerinin konulmasına yönelik düzenlemelerin yapılması,
2. Temas yolu ile geçiş̧ kontrol sistemi bulunan işyerlerinde bulaş riskine karşı temassız sistemlerin kullanılması veya geçici süre ile bu sistemlerin kullanılmaması,
3. Sosyal mesafe kuralına uygun geçiş̧ işaretlemeleri yapılarak mesafenin korunması, yığılma ve kalabalıklaşmanın önlenmesi,
4. Çalışanların işe girişlerinde temassız ateş̧ ölçer ile ateşlerinin ölçülmesi,
5. Ateş̧, öksürük, nefes darlığı ve benzeri şikâyeti olan çalışanların işyeri sağlık personeline, bulunmaması durumunda doğrudan sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesinin sağlanması,

E. Çalışma Ortamında Alınması Önerilen Tedbirler
Rehber’e göre çalışma ortamında aşağıdaki tedbirlerin alınması önem arz etmektedir:
1. Yeni koronavirüsün salgını dikkate alınarak risk değerlendirmesi ve acil durum planlarının güncellenmesi,
2. Sosyal mesafe kuralı gözetilerek çalışma yöntem ve şekillerinin yeniden gözden geçirilmesi, mümkün olduğu durumlarda bu kurala uygun iş organizasyonu yapılması,
3. Ara dinlenmeleri ve yemek molalarını da kapsayacak şekilde çalışma süreleri içinde çalışanların birbirleriyle etkileşimlerinin asgari düzeyde olacak şekilde planlanması,
4. Çalışma alanında aynı anda bulunan çalışan sayısının asgari oranda tutulması için planlama yapılması, mümkün olması halinde uzaktan çalışma gibi yöntemlerin tercih edilmesi,
5. Çalışma ortamının uygun ve yeterli düzeyde havalandırılmasının sağlanması,
6. Ekranlı araçlar ve ilgili parçaları1 da dahil olmak üzere kullanılan tüm ekipmanın ve çalışma ortamı hijyeninin sağlanması amacıyla farklı kullanıcılar tarafından kullanıldıkça sık aralıklarla dezenfekte edilmesi,
7. İşin yürütümüne engel olmayacak ve bulaşma riskini azaltacak şekilde uygun kişisel koruyucu donanımların seçilip kullanılması,
8. Asansörlerin mümkün olduğunca kullanılmaması, zorunlu hallerde içerisinde sosyal mesafe kuralına uygun kişi sayısı ile sınırlandırılması ve temas edilen yüzeylerin sıklıkla dezenfekte edilmesi,
9. Sosyal mesafe kuralı çerçevesinde tokalaşma, sarılma gibi davranışlarda bulunulmaması ve ellerle yüz bölgesine temas edilmemesi,
10. Çalışma ortamına elle temas edilmesine gerek duyulmayan yeterli sayıda çöp kutularının yerleştirilmesi
11. Tuvalet, banyo ve lavabolarda yeterli miktarda kişisel hijyen malzemesinin bulundurulması, bu alanların kullanılmasından önce ve sonra kişisel hijyen kurallarının uygulanmasına dikkat edilmesi ve buraların sıklıkla dezenfekte edilmesi,
12. Ateş, öksürük, nefes darlığı ve benzeri şikayeti olan çalışanların işyeri sağlık personelinin işyerinde bulunması halinde yapılacak kontrolden sonra işe yönlendirilmesi, bulunmaması halinde doğrudan sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesinin sağlanması,
13. İş elbiseleri ile harici elbiselerin temasının önlenmesi ve ayrı yerlerde saklanabilmesine yönelik gerekli düzenlemelerin yapılması,
14. Temizlik ve atıkların boşaltılmasından sorumlu personel kişisel hijyenlerine ve uygun KKD kullanıma özen göstermesi,
15. Ortak kullanım alanındaki su sebilleri ve çay makinalarının mümkün olduğunca kullanılmaması, çalışanlara kapalı şişelerde su temin edilmesi,
16. Covid 19 şüphesi var ise bu kişi ile temas eden işyeri çalışanlarının belirlenmesi, çalışan ile temas etmiş kişilerin iletişim bilgileri kayıt altına alınması, İl/İlçe Sağlık Müdürlüğu’nün yönlendirmesine göre hareket edilmesi

F. Toplantı ve Eğitimler
Rehber, toplantı ve eğitimlere dair aşağıda sayılan tedbirlerin alınmasını önermektedir:
1. Toplantı ve Eğitimlerin salgın bitene kadar ertelenmesi,
2. Yasal yükümlülüklerinin nedeniyle ertelenmesi mümkün olmayan toplantı ve eğitimlerin uzaktan eğitim, telekonferans gibi yöntemlerle icra edilmesi,
3. Uzaktan eğitim gibi yöntemlerin uygulanamayacağı eğitimlerin ise sosyal mesafe ve hijyen kuralları göz önünde bulundurularak en az kişi ile icra edilmesi,
4. Çalışanlara korona virüsün yayılımının engellenmesine yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, elektronik ortamdan mesajlar, medya paylaşımı ya da uzaktan eğitim araçları ile yürütülmesi

G. Yemekhane ve Dinlenme Alanlar
Son olarak Rehber’e göre yemekhane ve dinlenme alanlarında aşağıdaki tedbirler alınmalıdır:
1. Yemekhane ve dinlenme alanlarında sosyal mesafe ve hijyen kuralları göz önünde bulundurularak sıra ve masa düzeninin uygun şekilde ayarlanması,
2. Mümkünse, yemeklerin ve içeceklerin tek kullanımlık kumanya şeklinde dağıtılması,
3. Yemekhane ve dinlenme alanlarının hijyeninin sağlanması amacıyla sık aralıklarla dezenfekte edilmesi,
4. Yemek öncesinde ve sonrasında ellerin bol su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca yıkanması ve tek kullanımlık havlu ile ellerin kurulanması gibi kişisel hijyen kurallarının uygulanmasına imkan veren düzenlemelerin yapılması,
5. Baharat, kürdan, tuz, kaşık, çatal, bıçak, bardak vb. malzemelerin tek kullanımlık olacak şekilde sunulmasının sağlanması,
6. Yemekhane görevlilerinin kişisel hijyen kurallarına uygun davranmasının ve uygun kişisel koruyucu donanımlarının sağlanması

H. Sonuç ve Değerlendirmelerimiz
Rehber’de sayılan tedbir önerileri yukarıda yer almakta olup; bunların ötesinde işyerlerinin faaliyet konusu, çalışan sayısı, çalışma ortamı, vardiya çalışma sistemi, kullanılan yöntemler gibi özeliklerine uygun olacak şekilde ilave tedbirlerin aldırılması ve yetkili merciler tarafından yapılan duyuruların takip edilmesi gerekliliği de önem arz etmektedir.

Saygılarımızla,

Gülaç Hukuk Bürosu