Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

Coronavirüs Salgını Nedeniyle İşverenlerin Yararlanabileceği Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Bilgi Bülteni

1.  Giriş
Corona virüsü salgını birçok sektörü zor duruma sokması yadsınamaz bir gerçektir. Ekonomi durma noktasına gelmiştir. Bu süreçte neredeyse tüm sektörler de daralma meydana gelmiştir. İşverenler hem çalışma sürelerini hem de işyerinde çalışan kişi sayıları azaltmak zorunda kalmışlardır. Birçok firma ise çalışmayı tamamen durdurmak zorunda kalmıştır.
İşverenler corona virüsün, mali açıdan olumsuz etkilerini minimum seviyede tutabilmek adına çeşitli çözüm yolları aramaktadır. İşte bu noktada İşçilerin ücret alacaklarını kısmen de olsa alabilmeleri için faydalanılabilecek bir imkan olan Kısa Çalışma Ödeneği devreye girmektedir. Kısa Çalışma Ödeneği Yönetmeliğine göre corona virüsü zorlayıcı sebep kapsamına girmekte olup ”salgın hastalık” kategorisindedir. Ekonomik sıkıntı çeken ve işyerindeki çalışma hayatında daralma meydana gelen işverenlerimiz kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilirler.
Kısa çalışma süresince sigortalılara iş kur tarafından belirli şartlarda kısa çalışma ödeneği verilmekte; ayrıca genel sağlık sigortası primleri ödenmektedir.

2.  Kısa Çalışma Ödeneği Nedir?
Kısa çalışma ödeneği de işsizlik sigortası Fonu kapsamında sağlanan bir imkân olup, genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

3.  Kısa Çalışma Ödeneğine Nasıl Başvurulur
Başvuru şartlarının oluştuğunu düşünen işveren zorlayıcı sebeplerin işyerine olan etkilerini ve zorlayıcı sebebin ne olduğunu açıklayarak, bunlara ilişkin kanıtları ile işyerine ait bilgi ve belgeleri de ibraz ederek İşkur’a başvurmalıdır.

4.  Kısa Çalışma Ödeneği Hangi İşçileri Kapsamaktadır?
Kısa çalışma ödeneğinden yararlanılabilmesi için çalışma süresinin en az 1/3 oranında azaltılması ve en az 4 hafta süreyle faaliyetin tamamen ya da kısmen durdurulmuş olması gerekir. Süreç 3 ayı aşmamak üzere kısa çalışmanın yapıldığı dönemi kapsamaktadır.
İşçinin bu ödenekten yararlanabilmesi, Çalışma süreleri ve İşsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olmasına bağlıdır. İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün içinde kesintisiz çalışmış olması ve 3 yıl içinde adına en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması gerekmektedir.

5.  Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi Ne Kadardır?
Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak üzere kısa çalışma süresi kadardır.
Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde, çalışılmayan süreler için aylık olarak hesaplanır. Kısa çalışma ödemeleri, hak edilen işsizlik ödeneğinden mahsup edilmektedir.
Kısa çalışma ödeneğinin süresini altı aya kadar uzatmaya ve işsizlik ödeneğinden mahsup edilip edilmeyeceğini belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçemez. Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır.

 

Saygılarımızla,

Gülaç Hukuk Bürosu