Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

9 Mayıs – 10 Mayıs 2020 Tarihleri Arasında Uygulanacak Sokağa Çıkma Yasağı Boyunca İş Faaliyetini Sürdürebilecek Kişisel Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş
Malumunuz olduğu üzere T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 05.05.2020 tarihinde yayımlanan 89780865-153-  sayılı Genelgesi[i] (“Genelge”) doğrultusunda, toplum sağlığının korunması ve kamu düzeninden bahisle 8.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 10.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere Büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 24 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

B.  İş Yerleri, İşletmeler ve Kurumlar Yönünden Yasaktan Muafiyet
Halin gereği ve zaruret unsuru nedeniyle sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak kişi, kurum ve kuruluşlar yönünden Genelgede yer alan düzenlemelere, Yeni Genelge doğrultusunda bazı değişiklikler getirilmiştir. Yeni Genelge dahilinde, iş faaliyetlerine devam edebilecek iş yeri, işletme ve kurumlar listelenmek suretiyle sayılmıştır.

Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin yalnızca ekmek satma faaliyetini gösteren bayileri
09.05.2020 Cumartesi, 10.05.2020 Pazar günleri, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı işyerleri[1] açık olacaktır. 09.05.2020 Cumartesi ve 10.05.2020 Pazar günleri tatlı satış amaçlı iş yerleri sadece evlere/adrese servis şeklinde satış yapabileceklerdir.

Kısaca, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin yalnızca ekmek satma faaliyetini gösteren bayilerine 2 günlük yasak süresince kısıtlamadan muafiyet getirilmiştir.

Sokağa çıkma yasağının olacağı günler olan 09.05.2020 Cumartesi, 10.05.2020 Pazar günleri, sadece evlere paket servis şeklinde olmak üzere lokanta ve restoran tarzı iş yerleri
Yeni Genelge uyarınca sokağa çıkma yasağı süresince lokanta ve restoran benzeri iş yerlerinin yalnızca evlere paket servisi hizmetiyle faaliyetlerine devam edebilecekleri düzenlenmiştir.

10 Mayıs Pazar gününün “Anneler Günü” olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olan 09.05.2020 Cumartesi ve 10.05.2020 Pazar günü evlere servis şeklinde hizmet sunmak üzere sadece çiçek satan iş yerleri
Söz konusu düzenleme ile 10 Mayıs Pazar günü Anneler Günü olması münasebetiyle çiçek satan iş yerleri istisna kapsamında sayılmıştır.

İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler[2]
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Akaryakıt istasyonu ve lastik tamircileri
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur. Hangi akaryakıt istasyonu ve lastik tamircilerinin kapsamda olduğu Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirler arası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere tanımlanacak sayıda ve kura yönetimi belirlenecektir.

Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler[3]
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler
Önceki düzenlemede “su dağıtımı yapan şirketlere” tanınan muafiyet “içme suyu dolum tesisleri ile içe suyu dağıtımı yapan şirketlere” gösterilecek şekilde değiştirilmiştir.

Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Makarna, un ve unlu mamuller, süt, et, balık üretimi gibi gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve [4]hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için gereken hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur. Bu tesisler ancak bulunduğu yerin İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile istisna kapsamındadır.

Yurt içi ve dışı taşımacılık[5] ve lojistiğini yapan firmalar
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Oteller ve konaklama yerleri
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur. Öyle ki, bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlıdır.

Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesisler[6]
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapan Tarım Kredi Kooperatifleri
Tarımsal amaç doğrultusunda akaryakıt satışı yapan Tarım Kredi Kooperatifleri yasak süresince işlerini devam ettirebilecektir.

Zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmeler
Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından olur verilen zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmeler sokağa çıkma yasağından istisna tutulmuştur. Hangi işletmelerin istisna kapsamında olacağı Kısıtlama süresinde yağmura bağımlı tarımsal faaliyetler göz önünde bulundurularak Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından tespit edilecek ihtiyaca göre kura ile belirlenecektir.

C.  Gerçek Kişiler (Vatandaşlar) Yönünden Muafiyet
Tüzel kişiliklere tanınan sokağa çıkma yasağı istisnaları haricinde, işletmeler yönünden getirilen muafiyete benzer şekilde, bazı vatandaşların da sokağa çıkma yasağına tabi tutulmayacağı belirtilmiştir. Öyle ki;

Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumların yöneticisi, görevlisi veya çalışanları
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Özel güvenlik görevlileri de dahil olmak üzere kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Acil Çağrı Merkezleri, AFAD, Kızılay ve Vefa Sosyal Destek Birimlerinde görev alanlar;
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar[7] ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla)
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, sokak hayvanlarını besleyecek kişiler ile ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkacaklar
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Sokak hayvanlarını besleyecek olanlar
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Kısıtlama süresince ekmek dağıtımı yapanlar ile lokanta, restoranlar ve tatlı satış yerlerinin evlere servis hizmetinde görevli olanlar ve 01.05.2020 Cuma günü 09:00-14:00 saatleri arasında ise market, bakkal, manavların evlere servis hizmetlerinde görevli olanlar
Önceki Genelge uyarınca ekmek dağıtımı ile marketler ve bakkallar nezdinde eve servis hizmetinde görevli olanlar açısından getirilen muafiyet, kısıtlama süresince eve servis yapan lokanta, restoran ve tatlı satış yerlerine de tanınmış; ayrıca 01.05.2020 Cuma günüyle sınırlı olmak üzere 09:00-14:00 saatleri arasındaki market, bakkal ve manavların eve servis hizmeti görevlilerine de sağlanmıştır.

Zorunlu sağlık randevusu olanlar[8]
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle işyerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar[9]
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Veteriner hekimler
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama gibi faaliyetler kapsamında bölgesel özelliklere göre İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilenler
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

İş yerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak iş yerlerini bekleyenler
Yeni Genelge uyarınca, yasak kapsamında muafiyet tanınmayan veyahut muafiyet tanınmasına rağmen çalışmayan iş yerlerini kapalı kaldığı müddetçe sürekli olarak bekleyen kişilerin de istisna dahilinde olduğu belirtilmiştir.

Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere Cuma günü hafta sonu çalışacak personeller
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynı nitelikte korunmuştur.

Marketler ve sebze-meyve hallerine mal, malzeme ve ürünlerin nakli, kabulü, depolanması ve satışa hazırlanması aşamasında görevli olanlar
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynı nitelikte korunmuştur. Bu kişiler sokağa çıkma yasağının olduğu 10.05.2020 Pazar günü saat 18.00’dan sonra geçerli olmak üzere tedarik zincirinin aksamaması amacıyla istisna kapsamına alınmış olup; bu yerlerde mal, malzeme ve ürün satışı yasaktır.

Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar
Genelge ile birlikte madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde lazım olan patlayıcıların imalatı ve nakliyesinde çalışan kişiler muafiyet kapsamına dahil edilmiştir.

65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanlar[10] ve ihtiyaç duyulan hallerde bunların refakatçileri
Yeni genelge ile 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler istisnaya kısıtlı olarak dahil edilmiş olup; bu kişiler 10 Mayıs 2020 Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla refakatçileri ile birlikte sokağa çıkabileceklerdir.

Yukarıda belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması esas tutulmuştur.

D.  Yeni Genelgedeki Sair Düzenlemeler
Yukarıda izah edilen hususların haricinde, aşağıdaki düzenlemelere de yer verilmiştir.

Seyahat İzin Belgeleri Hakkında
Önceki Genelgelerin aksine, Yeni Genelge uyarınca, daha önceki Genelgeler kapsamında düzenlenmiş olan seyahat izin belgelerinin yasak süresince geçerliliğini koruyacağı belirtilmiştir.

Ekmek Dağıtımı Hakkında
Bir diğer yandan, ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla Valilerin ve Kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla komisyon oluşturulacağı, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek dağıtım planı yapılacağı ve bu planda il/ilçedeki ekmek üreten iş yerlerinin mahalle/cadde/sokak ölçeğinde sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listelerinin belirleneceği dile getirilmiştir.

Gazete Dağıtımı Hakkında
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 09.05.2020 Cumartesi ve 10.05.2020 Pazar günü gazete dağıtımı, gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak dağıtım araçları, belirlenen içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacaktır (bu kapsamda gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esastır.)

Genelge kapsamında, makarna, un ve unlu mamuller, süt, et, balık üretimi ile gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler ile Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama gibi faaliyetler kapsamında bölgesel özelliklere göre İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilenler belgelerini İl/ilçe hıfzıssıhha Kurullarınca en geç 07.05.2020 Perşembe günü saat 22:00’a kadar alınacaktır
65 Yaş üstü ve kronik hastalar hakkında kısıtlı sokağa çıkma istisnası bu genelge ile kabul edilmiş olup söz konusu sokağa çıkma yasağı olan kişiler 10 Mayıs Pazar günü saat 11:00 ile saat 15:00 arasında yürüme mesafesi yerlerde maske takma zorunluluğu ile birlikte sokağa çıkma yasağından müstesna tutulmuştur.

E.  Genel Değerlendirme ve Sonuç
Önümüzdeki günlerde uygulanacak sokağa çıkma yasağı sınırlamalarına karşı iş faaliyetlerini sürdürmek isteyen iş yerlerinin, bağlı bulundukları İl Valiliklerine/Kaymakamlıklara muafiyetten faydalanma taleplerini bildirir Dilekçe Örneğini e- devlet üzerinden iletmelerini salık veririz.
Ayrıyeten, çalışmasını sürdürecek iş yerlerinin, yasak süresince görev alacak çalışanlara yönelik yapacakları bildirimde, bu kişilerin Ad-Soy ad, T.C. Kimlik Numarası, Görev niteliği ve Görev süresi bilgilerini de paylaşmaları, muhtemel kontrol ve denetimler karşısında durumun izahını kolaylaştıracaktır.
Bir diğer yandan, Şirketlerin yalnızca çalışanları hakkında yapacakları başvuruların yeterli olmayacağı; görevlerine devam edecek kişilerin iş yerine ulaşımını sağlayan aracı bir Şirket bulunuyor ise Servis Şirketi ile Şirket çalışanının (şoför); böyle bir aracı şirket bulunmamasına rağmen işveren tarafından ulaşım hizmeti veriliyor ise servisi gerçekleştiren çalışanının (şoför) bilgilerinin, yine iş faaliyetini sürdürecek iş yeri yetkilisi tarafından bağlı bulunulan İl Valiliklerine/Kaymakamlıklara iletilmesini tavsiye ederiz.
Dolayısıyla, çalışanların ikamet adresleri ile iş yeri arasındaki ulaşımı sağlayan kişiler hakkında da muafiyetten yararlanma isteğini belirtir Dilekçe Örneğinin kullanılması gerektiğini bilgilerinize sunarız.
Ayrıyeten, iş yerinde uygulanabilecek denetimlerde ve servis hizmeti kullanmayan çalışanların işe gidiş-gelişleri esnasında karşılaşabilecekleri kontrollerde ibraz edilmesi amacıyla, iş yerinin çalışmasını sürdürdüğünü gösterir Bilgilendirme Metninin tanzim edilmesini ve ilgililerin işbu Metni yanlarında bulundurmalarını öneririz.

Saygılarımızla,
Gülaç Hukuk Bürosu

Ek-1

Ek-2

Ek-3

 

[1] Bu işyerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.
[2] Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT ve sair işletmeler
[3] Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi
[4] kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere
[5] ihracat/ithalat/transit geçişler dahildir.
[6] istisna olarak mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla
[7] din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri gibi
[8] Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahildir.
[9] iş yeri hekimi gibi
[10] 06.05.2020 tarihli, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişilere istisna uygulanması konulu Genelge çerçevesinde