Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

30 Nisan – 3 Mayıs 2020 Sokağa Çıkma Yasağı Boyunca İş Faaliyetini Sürdürebilecek Kişisel Hakkında Bilgi Bülteni

A. Giriş
Malumunuz olduğu üzere T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 21.04.2020 tarihinde yayımlanan 89780865-153-E.7058 sayılı Genelgesi[1] (“Genelge”) doğrultusunda, toplum sağlığının korunması ve kamu düzeninden bahisle 22.04.2020 tarihi saat 24:00 ila 26.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında Büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlar hakkında sokağa çıkma yasağı getirilmiştir.
Yine T.C. İçişleri Bakanlığı’nca 29.04.2020 tarihinde yayımlanan Genelgeyle[2] (“Yeni Genelge”) benzer bir kısıtlamanın, 30.04.2020 tarihi saat 24:00 ila 04.05.2020 tarihi saat 24:00 arasında da yürütüleceği duyurulmuş ve uygulanacak sokağa çıkma yasağı hakkında uyulması gereken prosedür belirtilmiştir.
Yeni Genelgede yasağın uygulanacağı illere yönelik bir değişiklik yapılmamıştır. Öte yandan, İl İdaresi Kanunu madde 11/C ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu madde 27 ve 72 uyarınca il valileri tarafından ek tedbirlerin alınması gerektiğinden bahsedilmiştir.

B. İş Yerleri, İşletmeler ve Kurumlar Yönünden Yasaktan Muafiyet
Halin gereği ve zaruret unsuru nedeniyle sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak kişi, kurum ve kuruluşlar yönünden Genelgede yer alan düzenlemelere, Yeni Genelge doğrultusunda bazı değişiklikler getirilmiştir.
Yeni Genelge dahilinde, iş faaliyetlerine devam edebilecek iş yeri, işletme ve kurumlar listelenmek suretiyle sayılmıştır.

Sokağa çıkma yasağının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla, sokağa çıkma yasağının olacağı günlerin öncesinde, 30.04.2020 Perşembe günü market ve bakkalların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlenmiştir.
Anılan düzenlemeyle, korona virüs salgını süresince marketler yönünden daraltılan çalışma saatleri, sokağa çıkma yasağı öncesindeki gün için genişletilmiştir.

Sokağa çıkma yasağının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 01.05.2020 Cuma günü marketler ve bakkallar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız
Bu vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market ve bakkallara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında marketler ve bakkallar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
Yeni Genelge uyarınca, yasağın başladığı ilk gün marketlerin ve bakkalların 09:00-14:00 arasında faaliyet göstermesine olanak tanınmış; yine aynı gün ve saatlerle sınırlı olmak üzere vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarını karşılama amacıyla ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın marke ve bakkala gidebileceği belirtilmiştir. Aynı şekilde market ve bakkalların evlere/adrese servis hizmeti gerçekleştirmesine de izin verilmiştir.

Marketler ve bakkallar
Yeni Genelgenin a.1. ve a.2. bentlerinde belirtilen istisnalar haricinde gelecek Cumartesi ve Pazar günleri marketlerin ve bakkalların çalışamayacağına karar verilmiştir. Buna göre 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri marketler ve bakkallar kapalı olacaktır.

Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı işyerleri
23.04.2020 Perşembe, 24.04.2020 Cuma, 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı işyerleri (Bu işyerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.) açık olacaktır. 01.05.2020 Cuma günü vatandaşların dışarı çıkamadığı saatler ile 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri tatlı satış amaçlı iş yerleri sadece evlere/adrese servis şeklinde satış yapabileceklerdir. Açıklamak gerekirse, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin yalnızca ekmek satma faaliyetini gösteren bayilerine 3 günlük yasak süresince kısıtlamadan muafiyet getirilmiştir.
Öte yandan, bir önceki sokağa çıkma yasağı döneminden farklı olarak, tatlı üretiminin yapıldığı ve satıldığı iş yerleri de 30.04.2020 ila 03.05.2020 tarihleri arasında çalışmaya devam edebilecektir.  Ne var ki, 01.05.2020 tarihinde vatandaşların sokağa çıkamadığı saatler ile 02.05.2020 ve 03.05.2020 günleri boyunca tatlı satış amaçlı iş yerleri yalnızca adrese servis şeklinde satış yapabilecektir.

Sokağa çıkma yasağının olacağı günler olan 30.04.2020 Perşembe, 01.05.2020 Cuma, 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri, sadece evlere paket servis şeklinde olmak üzere lokanta ve restoran tarzı iş yerleri
Yeni Genelge uyarınca sokağa çıkma yasağı süresince lokanta ve restoran benzeri iş yerlerinin yalnızca evlere paket servisi hizmetiyle faaliyetlerine devam edebilecekleri düzenlenmiştir.

İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.)
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirler arası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere tanımlanacak sayıda ve kura yönetimi belirlenecek akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi)
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler
Önceki düzenlemede “su dağıtımı yapan şirketlere” tanınan muafiyet “içme suyu dolum tesisleri ile içe suyu dağıtımı yapan şirketlere” gösterilecek şekilde değiştirilmiştir.

Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Bulunduğu yerin İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile makarna, un ve unlu mamuller, süt, et, balık üretimi gibi gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Oteller ve konaklama yerleri
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Öyle ki, bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlıdır.)
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesisler (istisna olarak mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla)
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Sokağa çıkma yasağının olduğu 01.05.2020 Cuma günü sebze-meyve halleri
Yasağın başladığı ilk gün boyunca sebze ve meyve hallerinin iş faaliyetlerini sürdürebileceği belirtilmiştir.

Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapan Tarım Kredi Kooperatifleri
Önceki Genelgelerde bulunmayan bir hüküm doğrultusunda tarımsal amaç doğrultusunda akaryakıt satışı yapan Tarım Kredi Kooperatifleri yasak süresince işlerini devam ettirebilecektir.

Kısıtlama süresinde yağmura bağımlı tarımsal faaliyetler göz önünde bulundurularak Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından tespit edilecek ihtiyaca göre kura ile belirlenecek; zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmeler
Yeni bir düzenlemeyle, Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından olur verilen zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmeler sokağa çıkma yasağından istisna tutulmuştur.

C. Gerçek Kişiler Yönünden Yasaktan Muafiyet
Tüzel kişiliklere tanınan sokağa çıkma yasağı istisnaları haricinde, işletmeler yönünden getirilen muafiyete benzer şekilde, bazı vatandaşların da sokağa çıkma yasağına tabi tutulmayacağı belirtilmiştir. Öyle ki;

Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumların yöneticisi, görevlisi veya çalışanları
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Özel güvenlik görevlileri de dahil olmak üzere kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Acil Çağrı Merkezleri, AFAD, Kızılay ve Vefa Sosyal Destek Birimlerinde görev alanlar
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla)
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, sokak hayvanlarını besleyecek kişiler ile ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkacaklar
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Sokak hayvanlarını besleyecek olanlar
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Kısıtlama süresince ekmek dağıtımı yapanlar ile lokanta, restoranlar ve tatlı satış yerlerinin evlere servis hizmetinde görevli olanlar ve 01.05.2020 Cuma günü 09:00-14:00 saatleri arasında ise market, bakkal, manavların evlere servis hizmetlerinde görevli olanlar
Önceki Genelge uyarınca ekmek dağıtımı ile marketler ve bakkallar nezdinde eve servis hizmetinde görevli olanlar açısından getirilen muafiyet, kısıtlama süresince eve servis yapan lokanta, restoran ve tatlı satış yerlerine de tanınmış; ayrıca 01.05.2020 Cuma günüyle sınırlı olmak üzere 09:00-14:00 saatleri arasındaki market, bakkal ve manavların eve servis hizmeti görevlilerine de sağlanmıştır.

Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil)
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle işyerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.)
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Veteriner hekimler
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama gibi faaliyetler kapsamında bölgesel özelliklere göre İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilenler
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

İş yerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak iş yerlerini bekleyenler
Yeni Genelge uyarınca, yasak kapsamında muafiyet tanınmayan veyahut muafiyet tanınmasına rağmen çalışmayan iş yerlerini kapalı kaldığı müddetçe sürekli olarak bekleyen kişilerin de istisna dahilinde olduğu belirtilmiştir.

Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere Cuma günü hafta sonu çalışacak personel
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynı nitelikte korunmuştur.

Sokağa çıkma yasağının olduğu 01.05.2020 Cuma günü 06.00-09.00 saatleri arasında marketler ve bakkallar ve 03.05.2020 Pazar günü saat 18.00’dan sonra geçerli olmak üzere tedarik zincirinin aksamaması amacıyla; marketler ve sebze-meyve hallerine mal, malzeme ve ürünlerin nakli, kabulü, depolanması ve satışa hazırlanması aşamasında görevli olanlar (Hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamayacaktır.)
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynı nitelikte korunmuştur.

Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar
Yeni Genelge’yle birlikte madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde lazım olan patlayıcıların imalatı ve nakliyesinde çalışan kişiler muafiyet kapsamına dahil edilmiştir.

Yukarıda belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması esas tutulmuştur.

D.  Yeni Genelgedeki Sair Düzenlemeler
Yukarıda izah edilen hususların haricinde, aşağıdaki düzenlemelere de yer verilmiştir.

TBMM Çalışanları Hakkında
Önceki Genelgelerde TBMM çalışanları yönünden yasağın ilk gününe dair getirilen muafiyet düzenlemesi, işbu Yeni Genelge uyarınca uygulamaya konmamıştır.

Seyahat İzin Belgeleri Hakkında
Önceki Genelgelerin aksine, Yeni Genelge uyarınca, daha önceki Genelgeler kapsamında düzenlenmiş olan seyahat izin belgelerinin yasak süresince geçerliliğini koruyacağı belirtilmiştir.

Ekmek Dağıtımı Hakkında
Bir diğer yandan, ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla Valilerin ve Kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla komisyon oluşturulacağı, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek dağıtım planı yapılacağı ve bu planda il/ilçedeki ekmek üreten iş yerlerinin mahalle/cadde/sokak ölçeğinde sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listelerinin belirleneceği dile getirilmiştir.

Gazete Dağıtımı Hakkında
Sokağa çıkma yasağının bulunduğu 01.05.2020 tarihinde gazete dağıtımı ve satışı marketler ve bakkallar aracılığıyla yapılacak; 02.05.2020 ve 03.05.2020 tarihlerinde ise gazete dağıtımı, yalnızca gazete şirketlerinin kendi dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

Yasak Süresince Çalışma Faaliyetinde Bulunabilmek Adına Gerekli İzni İvedilikle (30.04.2020 Perşembe günü saat 22:00’a kadar) Temin Etmek Zorunda Olanlar Hakkında
Makarna, un, unlu mamul, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler ve tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama gibi faaliyetler kapsamında bölgesel özelliklere göre izin alacak iş yerleri hakkındaki kararlar İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca en geç 30.04.2020 Perşembe günü saat 22:00’a kadar alınacaktır.

E.  Genel Değerlendirme ve Sonuç
Önümüzdeki günlerde uygulanacak sokağa çıkma yasağı sınırlamalarına karşı iş faaliyetlerini sürdürmek isteyen iş yerlerinin, bağlı bulundukları İl Valiliklerine/Kaymakamlıklara muafiyetten faydalanma taleplerini bildirir dilekçe örneğini (Ek-1) iletmelerini öneririz.
Ayrıyeten, çalışmasını sürdürecek iş yerlerinin, yasak süresince görev alacak çalışanlara yönelik yapacakları bildirimde, bu kişilerin Ad-Soy ad, T.C. Kimlik Numarası, Görev niteliği ve Görev süresi bilgilerini de paylaşmaları, muhtemel kontrol ve denetimler karşısında durumun izahını kolaylaştıracaktır.
Bir diğer yandan, Şirketlerin yalnızca çalışanları hakkında yapacakları başvuruların yeterli olmayacağı; görevlerine devam edecek kişilerin iş yerine ulaşımını sağlayan aracı bir Şirket bulunuyor ise Servis Şirketi ile Şirket çalışanının (şoför); böyle bir aracı şirket bulunmamasına rağmen işveren tarafından ulaşım hizmeti veriliyor ise servisi gerçekleştiren çalışanının (şoför) bilgilerinin, yine iş faaliyetini sürdürecek iş yeri yetkilisi tarafından bağlı bulunulan İl Valiliklerine/Kaymakamlıklara iletilmesini tavsiye ederiz.
Dolayısıyla, çalışanların ikamet adresleri ile iş yeri arasındaki ulaşımı sağlayan kişiler hakkında da muafiyetten yararlanma isteğini belirtir aşağıdaki dilekçe örneğinin (Ek-2) kullanılması gerektiğini bilgilerinize sunarız.
Ayrıyeten, iş yerinde uygulanabilecek denetimlerde ve servis hizmeti kullanmayan çalışanların işe gidiş-gelişleri esnasında karşılaşabilecekleri kontrollerde ibraz edilmesi amacıyla, iş yerinin çalışmasını sürdürdüğünü gösterir aşağıdaki Bilgilendirme Metninin (Ek-3) tanzim edilmesini ve ilgililerin işbu Metni yanlarında bulundurmalarını öneririz.

Konuya ilişkin herhangi bir sorunuz olması halinde her zaman bizlerle iletişime geçebilirsiniz. 

Saygılarımızla,

Gülaç Hukuk Bürosu

Ek-1

Ek-2

Ek-3

[1] https://www.icisleri.gov.tr/30-buyuksehir-ve-zonguldak-ilinde-23-24-25-26-nisan-tarihlerinde-uygulanacak-sokaga-cikma-kisitlamasi (Son Erişim Tarihi: 29.04.2020)

[2] https://www.icisleri.gov.tr/31-ilde-30042020-03052020-tarihlerinde-uygulanacak-sokaga-cikma-kisitlamasi (Son Erişim Tarihi: 29.04.2020)