Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Bilgi Bülteni

1.  Giriş

Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 12 Ekim 2019 tarihinde 30916 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yönetmelik ile 24022 sayılı 25.10.2017 tarihli Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmıştır.

2.  Yönetmelik İle Getirilen Değişiklik

Yönetmelik öncesinde, 12.10.2019 tarihine kadar taşımacılar tarafında okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşlarının 12 yaşından küçük olması gerekmekteydi. Bu yaş ise taşıtların fabrikasınca imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanmaktaydı.
Yönetmelik ile bu zorunluluk 01.07.2021 tarihine kadar kaldırılmıştır.
Şöyle ki, bundan böyle 2019 ve 2020 yılları itibarıyla 12 yaşını bitirecek ve okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda, muayeneden geçmiş olması kaydıyla 01.07.2021 tarihine kadar 12 yaştan küçük olma şartı aranmayacaktır.

3.  Sonuç Olarak

Yönetmelik ile getirilen yeni düzenleme ile artık 01.07.2021 tarihine kadar muayeneden geçmiş olan ve 2019 ve 2020 yılları itibarıyla 12 yaşını bitirecek olan araçlar okul servis aracı olarak kullanılabilecektir.

 

Saygılarımızla,

Gülaç Hukuk Bürosu

 

Leave a comment