Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

KONKORDATO İŞLEMLERİ

KONKORDATO İŞLEMLERİ

“Gülaç Hukuk Bürosu olarak her türlü konkordato işleminin takibi ve yürütülmesi uzmanlıklarımız arasında olup; İzmir’de ilk, Türkiye’de ikinci konkordato kararı Av. Orkun Gülaç tarafından alınmıştır.

2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda, 7101 sayılı Kanunla yapılan değişiklikte önce, konkordatonun faiz işlemesine olan etkisi m. 289/4’te düzenlenmişti. Bu madde hükmü şu şekilde idi; “Tasdik edilen konkordato projesi aksine hüküm içermediği takdirde kesin mühlet tarihinden itibaren rehinle temin edilmemiş her türlü alacağa faiz işlemesi durur”.

7101 sayılı Kanunun 22 maddesi ile faiz konusu 294/3 maddesi hükmünde şöyle düzenlenmiştir; “Tasdik edilen konkordato projesi aksine hüküm içermediği takdirde kesin mühlet tarihinden itibaren rehinle temin edilmemiş her türlü alacağa faiz işlemesi durur”.

Buna göre, adi alacaklar bakımından yapılan değişiklik esasa ilişkin olmayı sadece madde numarası değişikliğine ilişkindir. Her iki düzenleme bakımından da konkordato projesi esas alınmıştır.

Dolayısıyla, faiz konusunda, konkordato projesinde bir düzenleme varsa buna göre hareket edilecektir. Konkordato projesinde faize ilişkin bir düzenleme; faizin işleyeceği, işlemeye başlayacağı tarih ve oran şeklinde olabileceği gibi faiz işlemeyeceğine ilişkin bir düzenleme şeklinde de olabilir. Tüm bu durumlarda projede yer alan hüküm gereğince hareket edilir.

Faiz işlemesinin durmasının geçici mühlet kararından itibaren uygulanabilirliği açısından, kanaatimizce, İİK m. 294’d’de açıkça kesin mühletten itibaren ibaresi olsa da bunu geçici mühletten itibaren başlatmak daha uygun olur. Bu konudaki en önemli gerekçelerimizden birincisi, İİK m. 288’de düzenlenen “geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğurur” şeklindeki hükümdür.

Diğer önemli gerekçemiz de bizzat konkordato kurumudur. Zira, konkordato bir yeniden yapılanma ve zor durumdan kurtulmayı sağlayan bir kurum olduğundan faiz konusundaki yorumun da bu amaca uygun olarak yapılması gerekir.
Biz de Gülaç Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimizin yeniden yapılandırma işlemlerinde gerek faiz, gerekse yeniden yapılanma anlamında müvekkillerimizin en çok lehine olacak çözümü bularak uygulanmasını sağlamaktayız.

Leave a comment