Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Gülaç Hukuk Bürosu, çalışmalarını bu alana özgülemiş uzman ekibiyle birlikte Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili tüm mevzuat çerçevesinde müvekkillerinin hak ve yükümlülüklerinin tespiti, kişisel veri depolama, işleme, paylaşma prosedürlerinin hukuka uygun olup olmadığının denetimi, tüm uygulamaların hukuka uygunluğunun sağlanması adına gerekli belge ve formların müvekkil özelinde hazırlanması,  Müvekkillerin Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında iş ortaklarıyla akdetmeleri gereken sözleşmelerin hazırlanması ve revize edilmesi, değişen mevzuata uyum çalışmalarının yürütülmesi için periyodik kontroller, güncel bilgi paylaşımı ve müvekkillerinin insan kaynakları, satış – pazarlama ve IT departmanlarına eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Leave a comment