Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

Kanser Hastalığının Tedavisinde Kullanılan Akıllı İlaç Bedellerinin SGK Tarafından Karşılanması hakkında bilgilendirme

Kanser hastalığının tedavisinde günümüzde pek çok tedavi yöntemi kullanılmakta olup; immünoterapi ve akıllı ilaç tedavileri de bu yöntemlerden bazılarıdır. Ancak bu tedavilerde kullanılan
Bevasizumab etken maddeli Altuzan,
Nivolumab etken maddeli Opdivo,
Pembrolizumab etken maddeli Keytruda ve
Atezolizumab etken maddeli Tecentriq gibi ilaçların bedelleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmamaktadır.

Kısaca bahsetmek gerekirse bir kanser ilacının bedelinin SGK tarafından karşılanabilmesi için bu ilacın SGK’nın geri ödeme listesinde yani Sağlık Uygulama Tebliği’nde (“SUT”) sayılmış olması gerekmektedir. Ancak bir ilaç SUT’ta bulunsa dahi bedelinin SGK tarafından karşılanabilmesi için o ilacın belirli türdeki kanser hastalığının tedavisinde kullanılması veya hastanın belirli tedavileri almış/almamış olması gibi şartların varlığı da aranmaktadır. Dolayısıyla bir ilacın SUT’ta yer alması demek o ilaç bedelinin, her kanser hastası için SGK tarafından karşılanacağı anlamına maalesef gelmemektedir.

Ayrıca, bahsi geçen ilaç bedellerinin sadece bir kürünün 15.000,00-TL ila 50.000,00-TL arasında değişmesi ve tedavi sürecinin ne kadar süreceğinin belirli olmaması nedeniyle pek çok kanser hastası bu tedaviyi karşılayamamakta veya tedaviyi alabilmesi için hangi yolları izlemesi gerektiğini dahi bilememektedir.

İlaç bedellerinin SGK tarafından karşılanabilmesi için SGK’ya dava açılması gerekmekte olup Gülaç Hukuk Bürosu olarak Altuzan, Opdivo, Keytruda ve Tecentriq başta olmak üzere pek çok ilacın karşılanması talebiyle açtığımız davalarımız bulunmaktadır.

En son, bu ilaçlardan Nivolumab etken maddeli Opdivo isimli ilacın bedelinin tedavi bitene kadar SGK tarafından karşılanması talepli davamız ilgili mahkemece kabul edilmiştir. Bu mahkeme kararı ile birlikte artık müvekkilin tedavisi için elzem nitelikte olan, yaşam kalitesini ve süresini uzatan Opdivo isimli ilaç bedeli tedavi süresince SGK tarafından karşılanacak ve müvekkilin ilacın ilk dozu için ödemiş olduğu bedel SGK’dan faizi ile birlikte geri alınacaktır.

Yaşam hakkı, sağlık hakkı ve sosyal güvenlik hakları Anayasa ve uluslararası sözleşmeler ile güvence altına alınmış evrensel temel insan haklarıdır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin sosyal bir devlet olduğu göz önünde bulundurulduğunda, devletin bireyin yaşam hakkını ve sağlık hakkını koruması ise sosyal devlet olma ilkesinin bir gereğidir.

Bireyin yaşam hakkı ve sağlık hakkı başta olmak üzere en  temel insan haklarının korunabilmesi için tarafımızca hukuk mücadelesi verilmekte olup, bu tür davalar Türkiye’de son 5 yıldır açılmakta olan “yeni” davalar olduğundan Türkiye’de emsal teşkil etmektedir.

Saygılarımızla, sağlıklı günler dileriz.

Leave a comment