Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Gülaç Hukuk Bürosu işçi veya işveren sıfatındaki tüm müvekkillerine bireysel iş sözleşmelerinin, rekabet yasağı sözleşmelerinin, gizlilik sözleşmelerinin, tüm alt işverenlik sözleşmelerinin ve sair iş hukuku sözleşmelerin hazırlanması, mevcut sözleşmelerin kontrolü ve revize edilmesi alanlarında ve şirketlere çalışanların alım sürecinden işten çıkış sürecine kadar olan aşamalarda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Ayrıca müvekkillerin Personel Özlük Dosyalarının kontrolü ve müvekkil lehine hazırlanması sunduğumuz hizmetler arasındadır.

Bunun dışında Gülaç Hukuk Bürosu müvekkillerinin insan kaynakları bölümüyle koordineli bir şekilde müvekkillerin ihtiyaç duyduğu veya büromuzca eksik olduğu tespit edilen her hususta gerekli eğitimleri müvekkillerine ve müvekkillerin talep ettiği kişilere vermektedir.

Leave a comment