Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

İMAR BARIŞI

İMAR BARIŞI

18 Mayıs 2018 Tarih, 30425 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7143 Sayılı Torba Yasa kapsamında 3194 Sayılı İmar Kanunu’na “Geçici 16. Madde” eklenerek; bazı kriterleri sağlamak kaidesiyle, imar mevzuatına aykırı yapıların mevcut hukuksuz vaziyetlerini bertaraf etmek adına, kamuoyunda “İmar Affı/Barışı” olarak bilinen müessese hayata geçirilmiştir. İmar barışı müessesesiyle yürürlükteki imar kurallarına uymaksızın belirli bir tarihe kadar inşa edilmiş yapılardan, yasada belirtilen koşulara uygun olanların bağışlanarak “imar kurallarına uygun” kabul edilmektedir.

Gülaç Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimizin yürürlükteki imar kurallarına uymaksızın belirli bir tarihe kadar inşa edilmiş yapılarının imar barışından yararlanabilmesi adına başlangıçtan sonuna kadar gerekli tüm işlemleri gerçekleştirmekteyiz.

İmar barışı çerçevesinde çözüm ortaklarımız inşaat mühendisleri, mimarlar, harita mühendisleri ve özellikle gayrimenkul ve idare hukuku alanlarında uzman ekibimiz ile müvekkillerimize danışmanlık, kat mülkiyetine geçiş, tapuya kayıt, projelendirme ve süreç takibi konularında profesyonel destek vermekte; müvekkillerimize ait yapıların yapı kayıt belgesi ve sair belgeleri haiz olabilmesi adına gerekli her türlü hizmeti sağlamaktayız.

Leave a comment

Adres

Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

Telefon

0232-421 2191, FAX: 0232-421 1419

E-mail

info@gulachukuk.gen.tr

Usefull Links

Newsletter

Get latest updates and offers.