Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

İDARE VE VERGİ HUKUKU

İDARE VE VERGİ HUKUKU

Gülaç Hukuk Bürosu olarak idare hukukuna ilişkin her türlü işlem ve özellikle her türlü idari başvuru ve itirazların yapılması, idari yolların tüketilmesi ve uzlaşma işlerinin takibi, tam yargı ve iptal davaları ile gümrük mevzuatından ve diğer idari cezalar ile vergi suç ve cezalarından kaynaklanan problemlerin çözümü tecrübelerimiz arasındadır.

Bunun dışında birlikte çalışmakta olduğumuz yeminli mali müşavirler ve çözüm ortaklarımız ile müvekkillerimize mali ve vergi hukukunun her alanında ve bunlarla sınırlı olmaksızın yatırım ve sair ticari işlemlere ilişkin vergi yapılandırması, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, damga vergisi, banka ve sigorta işlemleri vergisi ve transfer fiyatlandırması konularında danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Leave a comment