Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

İCRA VE İFLAS TAKİBİ

İCRA VE İFLAS TAKİBİ

Hukuk büromuz kişilere alacaklarını tahsil etmek için yardımcı olduğu gibi, haksız olarak maruz kalınan icra takiplerinden zarar görmeden kurtulmak içinde avukatlık hizmeti sunmaktadır. Alacak takibi başlatmak, takip dosyalarından borçlunun malvarlığı üzerine haciz koymak ve sonrasında malların satışını gerçekleştirmek yoluyla alacağın tahsilini gerçekleştirmek, borç veren ve kredi veren kişilerle müzakere süreçlerinği yürütmek, müvekkillerinin alacaklılarıyla yapılan görüşmeler sonucunda varılan mutabakat çerçevesinde gerekli sözleşmeleri hazırlamak, borçların yeniden yapılandırılması, aciz hali ve iflas konularında başta olmak üzere her türlü alacak yönetimi hizmeti ile iflas erteleme sürecinin her aşamasında gerekli hukuki hizmeti müvekkillerimize sunmaktayız.

Leave a comment