Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

REKABET HUKUKU VE HAKSIZ REKABET

REKABET HUKUKU VE HAKSIZ REKABET

Gülaç Hukuk Bürosu rekabet hukuku mevzuatı ışığında, birlikte çalıştığı firmalarla iş birliği içerisinde yol haritasını çizmiştir. Rekabet Hukuku alanında uzman kadromuz ile firmalarımızın kuruluş aşamasından itibaren tüm sözleşme ve girişimlerinde rekabet hukuku mevzuatına uygun olarak ilerlemesinde danışmanlık hizmeti verirken; rekabet hukuku ihlallerinden kaynaklı zararların giderimi için adli süreçte de danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Özellikle ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin uygulamalar, yerinde incelemeler ve soruşturmalar, global çapta pişmanlık başvuruları desteği, birleşme, devralma ve ortak girişimler, bireysel muafiyet ve menfi tespit başvuruları hakkında hukuki destek ve danışmanlık müvekkillerimize sunmakta olduğumuz hizmetlerinin başında gelmektedir.

Leave a comment