Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

GAYRİMENKUL HUKUKU

GAYRİMENKUL HUKUKU

Gülaç Hukuk Bürosu, alanında uzman avukatları ile Kat Mülkiyeti Hukuku da dahil olmak üzere Gayrimenkul Hukukunun tüm alanlarında müvekkillerine dava takibi ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Bu kapsamda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, başta kat irtifakı ve kat mülkiyetinin kurulması, ana gayrimenkulün yönetilmesi ile ilgili uyuşmazlıklarının çözümü, ortak yararlanmaya özgülü bağımsız bölümlerin tescili, Kat Malikleri Genel Kurul toplantılarına katılma, Kat Malikleri Genel Kurul Kararlarının iptali, sitelerde ve devremülklerde kat mülkiyeti hukukundan doğan uyuşmazlıkların çözümü, apartman ve site yönetimlerine ilişkin Yönetim Planları ile Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmelerinin hazırlanması; Kira Uyarlama ve Kira Tespit Davaları ile Ecrimisil Davaları başta olmak üzere gayrimenkulün aynından doğan tüm davaların takibi tecrübelerimiz arasındadır.

Gayrimenkuller üzerinde yapmakta olduğumuz hukuki inceleme ile de müvekkillerimizin devralmayı veya devretmeyi öngörmekte olduğu gayrimenkullerin güncel durumunu ayrıntılı olarak tespit etmesini ve söz konusu gayrimenkulü devralma kararı alması halinde karşılaşabileceği risklere karşı önceden tedbir almasını sağlamaktayız.

Sayılanların dışıda kentsel dönüşüm çerçevesinde yapılacak işlemlerde hem apartman maliklerine hem de müteahhit firmalara danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Leave a comment