Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HUKUKU

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HUKUKU

Gülaç Hukuk Bürosu, gerek patent iptali davaları, gerekse Türk Patent Enstitüsü’nün kararlarının iptalinde, marka ve patent haklarının ihlali konularında, arabuluculuktan bilirkişi tayinine kadar telif hakları konusunda ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü ve taklit davaları dahil fikri ve sınaî mülkiyet hukuku alanındaki her tür uyuşmazlığın çözümünde alanında uzman marka vekilleri gözetiminde avukatllık danışmalık hizmeti sunmaktadır. Bunun dışında, marka haklarının tespiti ve korunması, marka ve patent tescili, gizlilik sözleşmelerinin hazırlanması & revize edilmesi, tasarımların ve faydalı modellerin korunması, kullanımı ve uygulaması, alan isimlerinin tescili ve devri,  haksız veya aldatıcı ticaret uygulamalarına ve eylemlerine karşı önlem alınması, marka hakkına ve ismine tecavüz hallerinde hukuki danışmanlık verilmesi, Ulusal ve uluslararası alanda başvuruda bulunulması ve tescillerin yenilenmesi ve tescil için markaların, patentlerin, faydalı modellerin ve tasarımların seçimi ve kullanılabilirlikleri hususunda danışmanlık hizmeti sunulması tecrübelerimiz arasındadır.

Leave a comment