Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

ELEKTRONİK TİCARET, BİLİŞİM VE İNTERNET HUKUKU

ELEKTRONİK TİCARET, BİLİŞİM VE İNTERNET HUKUKU

Gülaç Hukuk Bürosu, elektronik ticaret faaliyetlerinde bulunan müvekkillerine bu alanda gerekli her türlü desteği vermekte, yazılım sözleşmeleri, internet güvenliği, uygunsuz içeriğe erişimin kısıtlanması gibi konularda ve bilişim hukuku alanlarında gerekli hukuki danışmanlık hizmetlerini sağlamaktadır.

Gülaç Hukuk bunun dışında hem kişisel verileri işlenen gerçek kişi müvekkillerine hem de kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişi müvekkillerine due diligence hizmeti çerçevesinde bu işlemlerin mevzuat uyarınca yürütülüp yürütülmediğinin tespiti, hukuka aykırılıkların önlenmesi ve ihtilafların çözümü konularında derin tecrübesi ile yol göstermekte; gerekli her konuda müvekkilin risk durumuna göre ilgili eğitimleri yerinde vermektedir.

Leave a comment

Adres

Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

Telefon

0232-421 2191, FAX: 0232-421 1419

E-mail

info@gulachukuk.gen.tr

Usefull Links

Newsletter

Get latest updates and offers.