Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

Ekibimiz

AVUKATLAR

Kurucu Ortak

Orkun Gülaç

orkungulac@gulachukuk.gen.tr
Dokuz Eylül Üniversitesi LLB, 2000
Uzmanlık alanları: Finansal Yeniden Yapılandırma, Banka ve Finans, İflas Hukuku, Ulusal ve Uluslar Arası Tahkim dâhil her türlü Uyuşmazlık Çözümü, Lojistik ve Taşımacılık, Akaryakıt, Finansal Kiralama ve Faktoring, Enerji Hukuku, İnşaat, Filo Kiralama, Gayrimenkul Hukuku, Konkordato İşlemleri

Kurucu Ortak – Marka Patent Vekili - Marka Bilirkişisi

Ayşe Elvan Gülaç

elvangulac@gulachukuk.gen.tr
Dokuz Eylül Üniversitesi LLB, 2001
Uzmanlık alanları: Uluslararası Hukuk, Sözleşmeler Hukuku, Aile Hukuku, Kira Hukuku, İş Hukuku, Enerji-Akaryakıt Hukuku, Fikri ve Sinai Mulkiyet Hukuku, AVM Yönetimi ve Kiralama Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Yönetici Kıdemli Avukat, İcra ve İflas Departmanı

Ömer Karakür

omerkarakur@gulachukuk.gen.tr
Dokuz Eylül Üniversitesi LLB, 2009
Uzmanlık alanları:
Yeniden Yapılandırma, İcra ve İflas Hukuku, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku

Yönetici Avukat, Uyuşmazlık Departmanı

Zeynep Aslaner

zeynepaslaner@gulachukuk.gen.tr
Dokuz Eylül Üniversitesi LLB, 2012
Uzmanlık alanları: Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra Hukukundan kaynaklı davalar, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Tapu İptal ve Tescil Davaları, Malpraktis Davaları

Yönetici Avukat, Ticaret Hukuku Departmanı

Deniz Yetimalar

denizyetimalar@gulachukuk.gen.tr
Yeditepe Üniversitesi LLB, 2014
İzmir Ekonomi Üniversitesi MBA, 2019
Uzmanlık alanları: Hukuki Risk Analizi, Şirket Birleşmeleri & Devralmaları, Şirketler Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Uluslararası Tahkim, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku

Avukat

Derya Karaosmanoğlu

deryakaraosmanoglu@gulachukuk.gen.tr
Marmara Üniversitesi LLB, 2011
Uzmanlık alanları: İcra ve İflas Hukuku, Yeniden Yapılandırma, İş Hukuku, Konkordato İşlemleri, Uluslararası Ticaret Hukuku

Avukat

Yeşim Tokay

yesimtokay@gulachukuk.gen.tr
Akdeniz Üniversitesi LLB, 2011
Uzmanlık alanları: Borçlar hukuku, Toplu ve Bireysel İş Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Tazminat Hukuku, Aile Hukuku

Avukat

Zerrin Akay

zerrinakay@gulachukuk.gen.tr
Selçuk Üniversitesi LLB, 2012
Uzmanlık alanları: Yeniden Yapılandırma, İcra İflas Hukuku,Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku

Avukat

Ceren Çöpoğlu Dinçkan

cerencopoglu@gulachukuk.gen.tr
Gazi Üniversitesi LLB, 2012
Uzmanlık alanları: Ticari Uyuşmazlıklar, Aile Hukuku, Ceza Hukuku

Avukat

Çiğdem Ulutaş

cigdemocak@gulachukuk.gen.tr
Yakın Doğu Üniversitesi LLB, 2012
Uzmanlık alanları: Borçlar Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku, İcra Hukuku, Enerji Hukuku

Avukat, Uzman Arabulucu

Duçem Özden Özgül

ducemozdenozgul@gulachukuk.gen.tr
Dokuz Eylül Üniversitesi LLB, 2012
Uzmanlık alanları: İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku, Tüketici Hukuku, Sigorta Hukuku, Bankacılık ve Finans Hukuku, Malprasktis ve Sağlık Hukuku

Avukat

Gökçe Karakılıç

gokcekarakilic@gulachukuk.gen.tr
Bahçeşehir Üniversitesi LLB, 2015
İstanbul Bilgi Üniversitesi, LLM, 2020
Uzmanlık alanları: Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Rekabet Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku, Bilişim ve Teknoloji Hukuku

Avukat

Ege Ergönen

egeergonen@gulachukuk.gen.tr
Yaşar Üniversitesi LLB, 2017
Harvard Üniversitesi MOOC, 2019
Illonai Üniversitesi MOOC, 2020
Uzmanlık alanları: Hukuki Risk Analizi, Sözleşmeler Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, Malpraktis ve Sağlık Hukuku, Yabancılar Hukuku, Şirketler Hukuku

Avukat, GDPR Uzmanı

Kemal Deniz Günay

kemalgunay@gulachukuk.gen.tr
Dokuz Eylül Üniversitesi LLB, 2017
Uzmanlık alanları: Fikri Mülkiyet Hukuku ve Kişisel Verilerin Korunması, Şirketler Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Uluslararası Tahkim, Sermaye Piyasası Hukuku, Ticaret Hukuku, Taşımacılık Hukuku

Avukat

Hazal Deniz Baysal

hazalbaysal@gulachukuk.gen.tr
İstanbul Kültür Üniversitesi LLB, 2017
Uzmanlık alanları: İş ve Sosyal Sigortalar Hukuku, Tüketici Hukuku, Enerji Hukuku, Aile Hukuku, Malpraktis ve Sağlık Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku

Avukat

Cansu Sarıkaya

cansusarikaya@gulachukuk.gen.tr
Yaşar Üniversitesi LLB, 2018
Uzmanlık alanları: Şirketler Hukuku,
Sözleşmeler Hukuku, Konkordato Projeleri,
Uluslararası Ticaret Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, Rekabet Hukuku

Avukat

Özgecan Gebeceler

ozgegebeceler@gulachukuk.gen.tr
İzmir Ekonomi Üniversitesi LLB, 2018
Uzmanlık alanları: Elektronik Ticaret, Bilişim ve İnternet Hukuku, Taşımacılık Hukuku

Avukat

Dilara Semen Buyan

dilarasemenbuyan@gulachukuk.gen.tr
Dokuz Eylül Üniversitesi LLB, 2018
Uzmanlık alanları: Aile Hukuku, Enerji Hukuku, İş Hukuku, Tazminat Hukuku, Kat Mülkiyeti Hukuku, Apartman ve Site Yönetimine İlişkin Hukuki Sorunların Çözümü

Avukat

Şule Çelik

sulecelik@gulachukuk.gen.tr
Dokuz Eylül Üniversitesi LLB, 2018
Uzmanlık alanları: İdare Hukuku, Vergi Hukuku, Kat Mülkiyeti Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Sigorta Hukuku, İmar Hukukundan Kaynaklı Uyuşmazlıklar

Avukat

Nazlım Erdeniz

nazlimerdeniz@gulachukuk.gen.tr
İzmir Ekonomi Üniversitesi LLB, 2018
Uzmanlık alanları: Şirketler Hukuku, İdare ve Vergi Hukuku, Tüketici Hukuku, Elektronik Ticaret Hukuku

Avukat

Merve Ç. Demircioğlu

mervecakmakdemircioglu@gulachukuk.gen.tr
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi LLB, 2018
Uzmanlık alanları: Aile Hukuku, İdare ve Vergi Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ceza Hukuku

Avukat

Ece Özhelvacı

eceozhelvaci@gulachukuk.gen.tr
Bahçeşehir Üniversitesi LLB, 2019
Harvard Üniversitesi MOOC, 2019
Washington BAU Üniversitesi MOOC, 2018
Hong Kong BAU Üniversitesi MOOC, 2018

Avukat

Ata Can Sınanmış

atacansinanmis@gulachukuk.gen.tr 
Yaşar Üniversitesi LLB, 2019
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, Şirketler Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Ticari Sözleşmeler Hukuku

Stajyer Avukat

Asya Nur Yaman

asyanuryaman@gulachukuk.gen.tr
İzmir Ekonomi Üniversitesi LLB, 2020

Stajyer Avukat

Elif Nur Kurt

elifnurkurt@gulachukuk.gen.tr 
Yaşar Üniversitesi LLB, 2020

Stajyer Avukat

Mehmet Saruhan Aydın

saruhanaydin@gulachukuk.gen.tr
Dokuz Eylül Üniversitesi LLB, 2020

Stajyer Avukat

Ümran Tunç

umrantunc@gulachukuk.gen.tr 
Yaşar Üniversitesi LLB, 2020

Ön Muhasebe Sorumlusu

Nevin Öztan

UYAP Sorumlusu ve Yönetici Asistanı

Merve Pakoğlu

UYAP Sorumlusu ve Yönetici Asistanı

Esra Turan

İcra Takip Elemanı

Ceren Yüksel

İcra Takip Elemanı

Sinan Acar

Takip Destek Elemanı

Yağmur Özden

Takip Destek Elemanı

Derya Coşkun

Avucat

Leo Gülaç

2019 yılında Gülaç Hukuk bünyesine katılan Leo Gülaç, ödül ceza anabilim dalında uzman olarak çalışmaktadır. Kendisinin “pencereler arası atlamada olası kazalar ve yoldan geçen köpeklerin tazminat sorumluluğu” konusundaki tezi yazım aşamasındadır.