Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

Ekibimiz

AVUKATLAR

Kurucu Ortak

Orkun Gülaç

orkungulac@gulachukuk.gen.tr
Dokuz Eylül Üniversitesi LLB, 2000
Uzmanlık alanları: Finansal Yeniden Yapılandırma, Banka ve Finans, İflas Hukuku, Ulusal ve Uluslar Arası Tahkim dâhil her türlü Uyuşmazlık Çözümü, Lojistik ve Taşımacılık, Akaryakıt, Finansal Kiralama ve Faktoring, Enerji Hukuku, İnşaat, Filo Kiralama, Gayrimenkul Hukuku, Konkordato İşlemleri

Kurucu Ortak – Marka Patent Vekili - Marka Bilirkişisi

Ayşe Elvan Gülaç

elvangulac@gulachukuk.gen.tr
Dokuz Eylül Üniversitesi LLB, 2001
Uzmanlık alanları: Uluslararası Hukuk, Sözleşmeler Hukuku, Aile Hukuku, Kira Hukuku, İş Hukuku, Enerji-Akaryakıt Hukuku, Fikri ve Sinai Mulkiyet Hukuku, AVM Yönetimi ve Kiralama Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

İcra ve İflas Departmanı Yöneticisi, Kıdemli Uzman Avukat

Ömer Karakür

omerkarakur@gulachukuk.gen.tr
Dokuz Eylül Üniversitesi LLB, 2009
Uzmanlık alanları:
Yeniden Yapılandırma, İcra ve İflas Hukuku, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku

Uyuşmazlık Departmanı Yöneticisi, Kıdemli Uzman Avukat

Zeynep Aslaner

zeynepaslaner@gulachukuk.gen.tr
Dokuz Eylül Üniversitesi LLB, 2012
Uzmanlık alanları: Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra Hukukundan kaynaklı davalar, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Tapu İptal ve Tescil Davaları, Malpraktis Davaları

Ticaret Hukuku Departmanı Yöneticisi, Kıdemli Uzman Avukat

Deniz Yetimalar

denizyetimalar@gulachukuk.gen.tr
Yeditepe Üniversitesi LLB, 2014
İzmir Ekonomi Üniversitesi MBA, 2019
Uzmanlık alanları: Hukuki Risk Analizi, Şirket Birleşmeleri & Devralmaları, Şirketler Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Uluslararası Tahkim, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku

Avukat

Zerrin Akay

zerrinakay@gulachukuk.gen.tr
Selçuk Üniversitesi LLB, 2013
Uzmanlık alanları: Yeniden Yapılandırma, İcra İflas Hukuku,Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku

Avukat

Derya Karaosmanoğlu

deryakaraosmanoglu@gulachukuk.gen.tr
Marmara Üniversitesi LLB, 2011
Uzmanlık alanları: İcra ve İflas Hukuku, Yeniden Yapılandırma, İş Hukuku, Konkordato İşlemleri, Uluslararası Ticaret Hukuku

Avukat

Yeşim Tokay

yesimtokay@gulachukuk.gen.tr
Akdeniz Üniversitesi LLB, 2011
Uzmanlık alanları: Borçlar hukuku, Toplu ve Bireysel İş Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Tazminat Hukuku, Aile Hukuku

İdari İşler ve Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Avukat

Özgecan Gebeceler

ozgegebeceler@gulachukuk.gen.tr
İzmir Ekonomi Üniversitesi LLB, 2018
Uzmanlık alanları: Elektronik Ticaret, Bilişim ve İnternet Hukuku, Taşımacılık Hukuku

Avukat

Çiğdem Ulutaş

cigdemulutas@gulachukuk.gen.tr
Yakın Doğu Üniversitesi LLB, 2012
Uzmanlık alanları: Borçlar Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku, İcra Hukuku, Enerji Hukuku

Avukat

Şule Çelik

sulecelik@gulachukuk.gen.tr
Dokuz Eylül Üniversitesi LLB, 2018
Uzmanlık alanları: İdare Hukuku, Vergi Hukuku,  Gayrimenkul Hukuku, İmar Hukukundan Kaynaklı Uyuşmazlıklar, Malpraktis ve Sağlık Hukuku

Avukat

Hazal Deniz Baysal

hazaldenizbaysal@gulachukuk.gen.tr
İstanbul Kültür Üniversitesi LLB, 2017
Uzmanlık Alanları: İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Sermaye Piyasaları, Tüketici Hukuku, Enerji Hukuku

Avukat

Ece Özhelvacı

eceozhelvaci@gulachukuk.gen.tr
Bahçeşehir Üniversitesi LLB, 2019
Harvard Üniversitesi MOOC, 2019
Washington BAU Üniversitesi MOOC, 2018
Hong Kong BAU Üniversitesi MOOC, 2018

Avukat

Ata Can Sınanmış

atacansinanmis@gulachukuk.gen.tr 
Yaşar Üniversitesi LLB, 2019
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, Şirketler Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Ticari Sözleşmeler Hukuku, Akaryakıt Hukuku, Gayrimenkul Hukuku

Avukat, Uzman Arabulucu

Duçem Özden Özgül

ducemozdenozgul@gulachukuk.gen.tr
Dokuz Eylül Üniversitesi LLB, 2012
Uzmanlık alanları: İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku, Tüketici Hukuku, Sigorta Hukuku, Bankacılık ve Finans Hukuku, Malprasktis ve Sağlık Hukuku

Avukat

Nazlım Erdeniz

nazlimerdeniz@gulachukuk.gen.tr
İzmir Ekonomi Üniversitesi LLB, 2018
Uzmanlık alanları: Şirketler Hukuku, İdare ve Vergi Hukuku, Tüketici Hukuku, Elektronik Ticaret Hukuku

Avukat

Merve Çakmak Demircioğlu

mervecakmakdemircioglu@gulachukuk.gen.tr
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi LLB, 2018
Uzmanlık alanları: Aile Hukuku, Tazminat Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ceza Hukuku

Avukat

Ümran Tunç

umrantunc@gulachukuk.gen.tr
Yaşar Üniversitesi LLB, 2020
Uzmanlık Alanları: İş Hukuku, Ceza Hukuku, İcra İflas Kanunundan Kaynaklanan Davalar, Miras Hukuku

Avukat

Ferit Çağdaş Şahan

feritcagdassahan@gulachukuk.gen.tr
İzmir Üniversitesi LLB, 2014
Europa-Institut Saarland Üniversitesi & Warwick Üniversitesi LLM, 2016
Bremen Üniversitesi PhD, 2023
Uzmanlık alanları: Uluslararası Uyuşmazlık Çözümü, Uluslararası Ticari Tahkim, Yabancılar Hukuku, Göç Hukuku, Vatandaşlık Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku

Avukat

Mehmet Saruhan Aydın

saruhanaydin@gulachukuk.gen.tr
Dokuz Eylül Üniversitesi LLB, 2020
Uzmanlık Alanları: Kira Hukuku, Tüketici Hukuku, Ticaret Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Avukat

Asya Nur Yaman

asyanuryaman@gulachukuk.gen.tr 
İzmir Ekonomi Üniversitesi LLB, 2020
Uzmanlık Alanları : Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku

Avukat

Berrin Tan

berrintan@gulachukuk.gen.tr 
İstanbul Ticaret Üniversitesi LLB, 2020
Uzmanlık Alanları : Rekabet Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku, Tüketici Hukuku

Avukat

Onur Savran

onursavran@gulachukuk.gen.tr
Yaşar Üniversitesi LLB, 2020
Uzmanlık Alanları : İcra ve İflas Hukuku, Yabancılar Hukuku, Taşımacılık Hukuku

Avukat

Canberk Aral

canberkaral@gulachukuk.gen.tr
Yaşar Üniversitesi LLB, 2021
Uzmanlık Alanları: Fikri ve Sınai Haklar Hukuku, Ticaret Hukuku, Vergi ve İdare Hukuku

Avukat

Gözde Yavuzer

gozdeyavuzer@gulachukuk.gen.tr
Yaşar Üniversitesi LLB, 2021
Uzmanlık Alanları: Deniz Ticaret Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Yabancılar Hukuku

Avukat

Şeyma Demircioğlu

seymademircioglu@gulachukuk.gen.tr
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi LLB, 2018
Uzmanlık alanları: İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Sağlık Hukuku ve Malpraktis, Tüketici Hukuku

Avukat

Yunus Taşkıran

yunustaskiran@gulachukuk.gen.tr
Dokuz Eylül Üniversitesi LLB, 2016
Süleyman Demirel Üniversitesi LLM, 2022
Uzmanlık alanları: İcra ve İflas Hukuku, Aile Hukuku, Bankacılık Hukuku ve Yeniden Yapılandırma

Avukat

İrem Tanık

iremtanik@gulachukuk.gen.tr
Yaşar Üniversitesi LLB, 2020
Uzmanlık Alanları: Sözleşmeler Hukuku, Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku

Avukat

Yeliz Gün

yelizgun@gulachukuk.gen.tr
Dokuz Eylül Üniversitesi LLB, 2009
Bahçeşehir Üniversitesi LLM, 2011
Uzmanlık alanları: İdare ve Vergi Hukuku, Ticaret Hukuku, Marka Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Avukat

Çağatay Yörü

cagatayyoru@gulachukuk.gen.tr
Yaşar Üniversitesi LLB, 2018
Uzmanlık alanları: İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Sigorta Hukuku, Tazminat Hukuku, Tüketici Hukuku

Stajyer Avukat

Beyza Cicikara

beyzacicikara@gulachukuk.gen.tr
Yaşar Üniversitesi LLB, 2022

Stajyer Avukat

Gülce Bilgili

gulcebilgili@gulachukuk.gen.tr
Yaşar Üniversitesi LLB, 2022

Stajyer Avukat

Melisa Naz Ünlü

melisanazunlu@gulachukuk.gen.tr
Dokuz Eylül Üniversitesi LLB, 2022

Ön Muhasebe Sorumlusu

Aysel Aslan

UYAP Sorumlusu ve Yönetici Asistanı

Merve Pakoğlu

UYAP Sorumlusu ve Yönetici Asistanı

Esra Turan

İcra Takip Elemanı

Derya Coşkun

İcra Takip Elemanı

Ceren Yüksel

İcra Takip Elemanı

Yağmur Özden

İcra Takip Elemanı

Fatma Yıldız

Avucat

Leo Gülaç

2019 yılında Gülaç Hukuk bünyesine katılan Leo Gülaç, ödül ceza anabilim dalında uzman olarak çalışmaktadır. Kendisinin “pencereler arası atlamada olası kazalar ve yoldan geçen köpeklerin tazminat sorumluluğu” konusundaki tezi yazım aşamasındadır.