Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

Deprem Sonrası Yeni Konut Temini ve Faizsiz ve Ötelemeli Destek Kredisi Başvuruları Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş

İzmir İli Seferihisar İlçesi açıklarında 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen deprem afetinin ardından birçok hukuki mesele açığa çıkmıştır. T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı başta olmak üzere ilgili ve yetkili kurum ve kuruluşlar, deprem sonrasında vuku bulan maddi zararın en hızlı ve kapsamlı şekilde giderilebilmesi için yayımladıkları bildiriler aracılığıyla sürecin işleyişini planlamaya çalışmıştır.
Gülaç Hukuk Bürosu olarak öncelikle yasal mevzuat hükümleri kapsamında ve ayrıca resmi kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmaları da gözetilerek 20 Kasım 2020 tarihinde Afetzedelere Sağlanacak Destekler ve Destekten Yararlanma Koşulları Hakkında yol gösterici bir Bilgi Bülteni[1] yayımlanmıştır.
İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Muhtarlıklar tarafından yapılan güncel bildirimler uyarınca, deprem sonrası yeni konut temini ve faizsiz ve ötelemeli destek kredisi başvuruları için yasal sürece girildiği beyan edildiğinden, işbu Deprem Sonrası Yeni Konut Temini ve Faizsiz ve Ötelemeli Destek Kredisi Başvuruları Hakkına Bilgi Bülteninin arz edilmesi gerekliliği doğmuştur.

B.  Deprem Sonrası Yeni Konut Temini ve Faizsiz ve Ötelemeli Destek Kredisi Başvuruları Süresi

Afet Kanunu ve yapılacak hasar tespit faaliyetleri çerçevesinde binaları hasar gören vatandaşların konut, iş yeri ve kırsal mahallelerde ahır niteliğindeki yapılarının revizyonu amacıyla “Hap Sahipliği ve Borçlandırma Çalışmaları” gerçekleştirilecektir.
Bu çalışmalar, ilgili kişilerin yetkili mercilere süresi içerisinde yapacağı başvurular üzerine yürütülmektedir. Öyle ki, 20 Kasım 2020 tarihli Bilgi Bültenimizde, hak sahipliği ofisleri kurulduktan ve başvuruların açılmasından itibaren ilgililerden 60 (altmış) gün içerisinde birtakım evrakların isteneceği ve başvuru işlemlerinin bu kapsamda yürütüleceği belirtilmiştir.
Başvuruların açıldığını duyuran İlan, İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kartal MUHCI tarafından yayımlanmış ve 60 (altmış) günlük başvuru süresinin 08.01.2021 tarihinde başlayarak 08.03.2021 tarihinde sonlandırılacağı vurgulanmıştır.
Böylelikle, ilgililerin, talep ve taahhütname ile borçlandırma başvurusunu gerçekleştirmek için tabi tutulduğu yasal süreler duyurulmuştur.

C.  Deprem Sonrası Yeni Konut Temini ve Faizsiz ve Ötelemeli Destek Kredisi Başvuruları Usulü

Deprem sonrasında konutu, iş yeri ve/veya ahırı ağır hasarlı olan kişiler, her bir yapısı için ayrı ayrı talep/taahhütname evrakı ve borçlandırma senedi düzenlenmesi yoluyla borçlandırma usulüyle yeni konut sağlanması için başvuruda bulunabilecek; orta hasarlı yapıya ilişkin ise güçlendirme kredisi temin edilmesi adına müracaat edebilecektir.
Kısacası, AFAD tarafından ağır hasarlı konutlar baz alınarak borçlandırma usulüyle yeni konut sağlanacak; orta hasarlı yapıya ilişkin olarak ise kişilere güçlendirme kredisi verilecektir.

D.  Deprem Sonrası Yeni Konut Temini ve Faizsiz ve Ötelemeli Destek Kredisi Başvuru Evrakları

Deprem sonrasında yapıları ağır hasarlı olarak nitelendirilen kişiler ile orta hasarlı olarak sınıflandırılan yapı malikleri,
hak sahibi olmak istediklerine dair talep/taahhütname evraklarını düzenlemek ve
kendilerine sunulan şartları kabul ettiklerine ilişkin borçlandırma senetlerini doldurmak/imzalamak yoluyla borçlandırma usulü yeni konut sağlanması için ya da faizsiz ve ötelemeli destek kredisi verilmesi için başvuru yapabilecektir.
Bu esnada kişilerden borçlanma senedi istenmesinin nedeni, alınacak desteklerin belirli koşullar izlenerek geri ödenecek olmasıdır.

C.  Genel Değerlendirme ve Sonuç
Yukarıda bahsedildiği üzere hak sahibi olup olmadığı, yetkili kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen değerlendirmelerle belirlenecektir. Ne var ki, bu inceleme, kişiler tarafından yapılan başvurular gözetilerek tetkik edileceğinden, yasal prosedürü ihtiva eden hukuka uygun bir müracaatın yapılması gerektiği açıktır.
Kişilere tanınan haklardan faydalanılabilmesi amacıyla Hap Sahipliği ve Borçlandırma Çalışmaları süreçlerinin yakinen takip edilmesini ve başvuru işlemlerinin doğru şekilde sürdürülmesini tavsiye ederiz. Bu meydanda, başvuruların süresi içerisinde, usulüne uygun şekilde ve gerekli belgeleri içerecek bir nitelikte yapılmasının desteklerden faydalanılması için zaruri olduğunu hatırlatırız.
Sonuç itibarıyla, deprem sonrası yeni konut temini ve faizsiz ve ötelemeli destek kredisi başvurularının olumlu sonuçlanabilmesi için belirli süreler içerisinde uygun işlemlerde bulunulması gerektiğini, aksi takdirde diğer yasal şartlar sağlanmış olsa dahi desteklerden yararlanmanın mümkün olmayacağını bildirir; teferruatlı olan bu süreç boyunca hukuken nitelikli ve güçlü metotların korunmasını salık veririz.
Hak Sahipliği ve Borçlandırma Çalışmaları ile desteklerden faydalanılması için izlenecek yollar hakkında detaylı bilgi için her zaman Büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

 

Saygılarımızla,
Gülaç Hukuk Bürosu

[1] https://gulachukuk.gen.tr/afetzedelere-saglanacak-destekler-ve-destekten-yararlanma-kosullari-hakkinda-bilgi-bulteni/

Leave a comment