Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

Yayınlar

Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş Atıkların işlenmesi amacıyla faaliyet gösteren atık ön işlem ve geri kazanım tesislerinin teknik kriterlerine ve bu tesislerde bulunması gereken asgari şartları belirlemek adına tanzim edilen Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) 09.10.2021 tarihli ve 31623 sayılı Resmî…

Devamını oku

Sağlayıcının Bayii Tarafından Verilen Hizmetten Sorumluluğu Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş Yargıtay, 24.09.2020 tarihli bir kararında[1], bir akaryakıt bayisi tarafından müşterisinin aracına motorin yerine benzin konulması sonucunda ortaya çıkan zarardan sağlayıcının[2] da bayii ile birlikte müteselsilen sorumlu olacağına hükmetmiştir. Yargıtay, bu kararını karara konu olayın gerçekleştiği tarihte yürürlükte olan 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında…

Devamını oku

اخذ شهروندی (تابعیت) ترکیه از طریق سرمایه گذاری

اخذ شهروندی (تابعیت) ترکیه از طریق سرمایه گذاری در چارچوب برنامه سرمایه گذاران خارجی، برخی اصلاحات در مقررات مربوط به اجرای قانون تابعیت ترکیه و مقررات مربوط به “استثنایی اخذ تابعیت ترکیه” مقررات مربوط به اجرای قانون تابعیت ترکیه (“مقررات”) بازآرایی شدند. در این زمینه؛…

Devamını oku

Kira Tespit Davası Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş Sözleşme özgürlüğü prensibi gereği konut ve çatılı işyeri kiralarında kira bedeli, sözleşmenin başlangıcında taraflarca serbestçe[1] belirlenebilir. Kira bedelinin belirlenmesinde taraflara tanınan bu serbesti, ancak kira bedelinin sözleşmenin başlangıcında belirlenmesi halinde söz konusu olacaktır. Zira 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (“TBK”), konut veya çatılı…

Devamını oku

Gayrimenkul Edinme Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılmasına İlişkin Bilgi Bülteni

A.  Giriş Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıların önlerinde pek çok seçenek bulunmaktadır. Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda (“Kanun”) yer alan[1] şartları yerine getiren her yabancı, genel yoldan vatandaşlığı kazanabilir. Vatandaşlığın genel yoldan kazanılmasının yanı sıra, Türk vatandaşlığının Türkiye’de gayrimenkul satın almak suretiyle de kazanılması mümkün olup, işbu…

Devamını oku

Bazı Faaliyetler için PCR Testi Zorunluluğu Genelgesi Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin kontrol altına alınması ve ölümlerin önüne geçilmesi için aşı uygulamaları ile pek çok ülkede salgının yayılmasını önlemek amacıyla çeşitli uygulamalar başlatılmıştır. Bunlardan biri pek çok kişinin aşina olduğu HES (Hayat Eve Sığar) uygulamasıdır. Bilindiği…

Devamını oku

7333 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kapsamında Karşılıksız Çek Suçuna İlişkin İnfaz Süreci Hakkında Bilgi Bülteni

18 Temmuz 2021 tarih ve 7333 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 28 Temmuz 2021 tarih ve 31551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İşbu bilgi bülteninde Kanun ile getirilen çekle ilgili karşılıksızdır işlemine sebebiyet verilmesi durumunda çek düzenleme…

Devamını oku

A.  Giriş Emlak vergisi, bina ve arsa/arazi gibi taşınmazlar üzerinden ödenen özel bir vergi türüdür. Her yıl belediyelerce tahsil edilen emlak vergisi matrahı, arsa/arazi metrekare birim değerleri kullanılarak hesaplanmaktadır. Arsa/arazi metrekare birim değerleri, Vergi Usul Kanununa göre her dört yılda bir Takdir Komisyonu kararları ile…

Devamını oku

Kanser Tedavisinde Kullanılan Akıllı İlaç Bedellerinin SGK Tarafından Karşılanmasına Dair Hukuksal Süreç Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş Bilindiği üzere kanser hastalığının tedavisinde günümüzde pek çok tedavi yöntemi kullanılmaktadır. İşbu bilgi bülteninin konusu olan immünoterapi ve akıllı ilaç tedavileri de bu yöntemlerden bazılarıdır. Kısaca bahsetmek gerekir ise; immünoterapi, bağışıklık sisteminin kanser hücreleri ile savaşmasını sağlayan bir tedavi türüdür. Akıllı ilaç tedavisi…

Devamını oku

Aşının Zorunlu Tutulması Hakkında Hukuki Değerlendirmelerimiz

A.  Giriş 2019 yılı Aralık ayının son haftasında Çin’de başlayan Covid-19 virüsünün neden olduğu pandemi, çalışma yaşamını ve ekonomiyi olumsuz yönde etkilemiştir. Bu olumsuzluğun giderilmesi, istihdamın sürekliliğinin sağlanması ve çalışma yaşamının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla idare tarafından ülkemizde ciddi önlemler alınmıştır. İşbu önlemler kapsamında idare haricinde…

Devamını oku