Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

Publications

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

A. GİRİŞ 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7.4.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Günümüzde teknoloji kontrol edilemez biçimde gelişmekte ve birçok yararla birlikte kişisel anlamda pek çok tehlikeyi de beraberinde getirmektedir. Teknolojinin hayatımızın büyük bölümünü kapsadığı günümüzde, hiçbir yaş farkı gözetmeksizin herkes teknolojiyle ve…

Read more

Akaryakıt Bayilerinin Dağıtıcılara Verdiği Yıllık Taahhüdü Satamamaktan Kaynaklı Cezai Şartları Ödemekten Kurtulması

A. GİRİŞ Bilindiği üzere; rekabet kurumu nasıl önlemler alırsa alsın, dağıtım firmaları geniş hukuk ağı ve aynı konuda çok sayıda işlem ve sözleşme yapması sebebiyle bayilere göre çok daha profesyonel ve bilinçli hareket etmekte ve hukuki her yeniliğe en kısa sürede önlem alarak kendilerini korumaktadırlar. Bayiler…

Read more

Dağıtılmamış Karlara Stopaj Çerçevesinde Torba Yasa

A. GİRİŞ Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (“Torba Yasa”) Maliye Bakanlığı tarafından 130 hükümden oluşacak şekilde hazırlanarak 11.09.2017 tarihli karar gereği Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na 27.09.2017 tarihinde sunulmuştur. Ekonomik yaşamı çok yakından etkileyecek hükümler içeren Torba…

Read more

Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik

A. GİRİŞ Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın “Analık İzni Veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmeliği” Resmi Gazete’de 08.11.2016 tarihi ile yayımlandı. İşbu yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanunu’nun kısmi çalışma şartlarını belirleyen 13. maddesini tamamlayıcı niteliktedir. Yönetmeliğin amacı doğum ve evlat edinme sonrası işçinin kısmi süreli olarak çalışma yapabileceği…

Read more

Kartel Faizi Mağduriyeti

A. GİRİŞ Yazımızın devamında belirteceğimiz 12 bankanın, 21 Ağustos 2007 ve 22 Eylül 2011 tarihleri arasında kredi, kredi kartı ve mevduat puantajında yapmış oldukları kartel (uyumlu eylem/ uzlaşma) sonucunda hizmetten yararlanan müşterileri zarara uğrattığı 2013 yılındaki Rekabet Kurumu kararının geçtiğimiz günlerde Danıştay tarafından onanması ile kesinleşmiştir.…

Read more

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik Hakkında Bilgi Bülteni

A. GİRİŞ Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından hazırlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik (“ Yönetmelik”) 16 Kasım 2017 tarihli 30242 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile Kişisel Verileri Koruma Kurulunun (“Kurul”) çalışma usul ve esaslarını, görevlerini, yetkilerinin ve sorumluluklarının…

Read more

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hakkında Bilgi Bülteni

A. GİRİŞ Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından hazırlamam Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“ Yönetmelik”) 28 Ekim 2017 tarihli 30224 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası…

Read more

Ortak Velâyet

A. GİRİŞ Hukukumuzda velâyet 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu 335. Madde ve devamında düzenlenmiştir. TMK m.336’ya göre “Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velâyeti birlikte kullanırlar. Ortak hayata son verilmiş veya ayrılık hali gerçekleşmişse hakim, velâyeti eşlerden birine verebilir. Velâyet, ana veya babanın ölümü halinde…

Read more

Sınai Mülkiyet Kanunu

A. KANUNUN AMACI 6769 Sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinden önce, marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların korunması ilgili KHK’ lar yoluyla sağlanmaktaydı. Ancak kanun tasarısının gerekçesinde de belirttiği üzere ekonomik gelişime paralel olarak sınaî mülkiyet hakları alanında önemli gelişmeler olmuş…

Read more

Adres

Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

Telefon

0232-421 2191, FAX: 0232-421 1419

E-mail

info@gulachukuk.gen.tr

Recent News

Recent Posts

Usefull Links

Newsletter

Get latest updates and offers.