Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

Author page: gulac

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (“EYT”) Düzenlemesinden Yararlanabilecek Kişiler Hakkında Bilgi Bülteni

A. Giriş Emeklilikte yaşa takılanlar (“EYT”) düzenlemesi olarak bilinen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 03.03.2023 tarihli 32121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İşbu bilgi bülteninde kısaca EYT düzenlemelerine ve EYT düzenlemelerinden yararlanma…

Devamını oku

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (“EYT”) Hakkında Bilgi Bülteni

A. Giriş Emeklilik, prim ya da kesenek ödeyen kişilerin yasayla belirlenmiş bir süre sonunda çalışma hayatından ayrılmalarıyla, bir hizmet karşılığı olmaksızın gelir kaynaklarının bulunmasını sağlamaktadır. Emeklilikte yaşa takılanlar (“EYT”) sorunu ise, uzun süredir Türkiye’nin gündeminde olmakla beraber, geleceği öngörülen yeni düzenlemelerle birlikte son dönemde tekrardan…

Devamını oku

Deprem Sonrası Binalarda Oluşan Zararlar İçin Depremzedelerin DASK’tan Talep Edebileceği Haklar Nelerdir?

A. Giriş Malumunuz olduğu üzere 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen, merkez üssü Kahramanmaraş olarak belirlenen 7.7 ve 7.6 şiddetinde olduğu belirlenen depremler, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis başta olmak üzere ülkemizin 10 kentini derinden etkilemiştir. Güncel verilere göre…

Devamını oku

Deprem Sonrasında Oluşan Zararlarda Uygulanacak Hukuki Prosedür ile İdarenin Sorumluluğuna Dair Bilgi Bülteni

A. Giriş Malumunuz olduğu üzere, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen, merkez üssü Kahramanmaraş olarak belirlenen 7.7 ve 7.6 şiddetinde olduğu belirlenen depremler, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis başta olmak üzere ülkemizin 10 kentini derinden etkilemiştir. Güncel verilere göre…

Devamını oku

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Tarafından “Ribociclib etkin maddeli Valamor” ve “İpilimumab Etkin Maddeli Yervoy” İsimli İlaçların Kullanımına Onay Verilmemesi Üzerine Yürütülen Hukuki Süreç Hakkında Bilgi Bülteni

A. Giriş Ruhsat dışı ilaç kullanımı olarak da bilinen endikasyon dışı ilaç kullanımı, ilacın ruhsatında belirtilen kullanım alanları veya şartları dışında kullanılmasını ifade etmektedir. Ülkemizde endikasyon dışı ilaçların, bireysel tedavi amacıyla kullanılması Sağlık Bakanlığı’nın onayına bağlıdır. Kanser hastalığının tedavisinde kullanılan immünoterapi ve akıllı ilaçların bir…

Devamını oku

Üçüncü Kişilerin Hükmün İptalini Talep Etmesi

A. Giriş Yargılamanın iadesi sebeplerinden[1] biri olan, “üçüncü kişilerin hükmün iptalini talep etmesi” başlıklı hüküm[2] uyarınca; davanın taraflarından birisinin alacaklıları veya aleyhine hüküm verilen tarafın yerine geçenler, borçluları veya yerine geçmiş oldukları kimselerin, aralarında anlaşarak kendilerine karşı hile yapmaları durumunda hükmün iptalini isteyebileceklerdir. Bu düzenleme;…

Devamını oku

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte İtirazın Hükümden Düşürülmesi

A. Giriş İpotek mevcut ya da ileride  doğması muhtemel olan alacağı teminat altına almak için taşınmaz üzerinde kurulan ve alacak hakkını güvence altına alan bir tür rehin hakkıdır. Borçlunun borcunu ödememesi halinde alacaklı, lehine kurulan rehin hakkı uyarınca taşınmaz malı sattırarak alacağını tahsil edebilmektedir. Alacaklının…

Devamını oku

Kira Tespit Davasının Şartları

A. Giriş Kiracı ve kiraya veren aralarında yapacakları sözleşme ile kira bedelini ve artış oranını belirleyebilmektedir. Ancak ülkemizde son dönemlerde yaşanan ekonomik gelişmeler nedeniyle, kiracı ve kiraya veren arasında kira bedeli artış oranının belirlenmesi konusunda uyuşmazlıklar yaşanmaktadır. Tarafların artış oranında anlaşamaması veya kira bedelinin emsal…

Devamını oku

İngiltere ile Ticarette Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve Menşe Kuralları

A. Giriş İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (“AB”) ayrılması, kısaca Brexit dolayısıyla, İngiltere ile ithalat ve ihracat faaliyetlerine özel düzenlemeler getirilmiştir. İşbu bilgi bültenimizde öncelikle Brexit’in İngiltere ile ticarete olan etkisine değinilecek olup, bunun yanında son dönemde karşılaşılan menşe beyannamesi eksikliklerinden kaynaklı gümrük cezaları dolayısıyla, İngiltere ile…

Devamını oku

Kamulaştırma Kanunu’nun Ek 4. Maddesine İlişkin Kanun Değişikliği Hakkında Bilgi Bülteni

A. Giriş 26.11.2022 tarih ve 32025 sayılı Resmî Gazete’ de 7421 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmış olup, içeriğinde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu (“Kanun”) olmak üzere çeşitli kanunlarda yapılan değişikliklere rastlanılmaktadır. İşbu bilgi bülteninde ise öncelikle kamulaştırmasız el atma…

Devamını oku