Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

Author page: gulac

Konkordato Müessesinin Şüpheli Alacaklar Karşılığı Uygulanması Karşısındaki Durumunun Vergi Usul Kanunu Açısından İncelenmesi

1.  Giriş 15.03.2018 tarihinde yürürlüğe giren 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda (“İİK”) birtakım değişiklikler yapılarak iflas ertelenmesi kurumunun ortadan kaldırılmış ve konkordato kurumu getirilmiştir. Akabinde 14.02.2019 tarihinde T.C. Hazine Ve…

Devamını oku

Sokağa Çıkma Kısıtlamaları & Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Hakkında Bilgi Bülteni

30.11.2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 01.12.2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı internet sitesinde yayınlanan “Koronavirüs ile Mücadele Kapsamında Sokağa Çıkma Kısıtlamaları – Yeni Kısıtlama ve Tedbirler” başlıklı genelgeler ile CoVID-19 pandemisi ile mücadele adına birçok yeni kısıtlama ve tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. Buna…

Devamını oku

Bankalar Arası Otomatik Bilgi Değişimi Hakkında Bilgi Bülteni

1. Giriş Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü (“OECD”), G20’nin ve Avrupa Birliği’nin (“AB”) çalışmaları sonucunda, AB üyesi ülkelerin yanı sıra, İsviçre, Norveç, Brezilya, Hindistan gibi 136 ülke tarafından, vergi kaçaklarını en aza indirmek amacıyla Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi (“Sözleşme”) imzalanmış olup; Türkiye…

Devamını oku

Afetzedelere Sağlanacak Destekler ve Destekten Yararlanma Koşulları Hakkında Bilgi Bülteni

Giriş Malumunuz olduğu üzere merkez üssü Ege Denizi/İzmir/Seferihisar açıklarında 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen ve AFAD tarafından 6.6, Kandilli Rasathanesi verilerine göre 6.9 ve jeoloji bilimcilerinin sair açıklamaları uyarınca 7.0 moment büyüklüğüne sahip olduğu belirtilen deprem nedeniyle hali hazırda 114 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 137…

Devamını oku

Deprem Sonrasında Hasara Uğrayan Binalar Hakkında Uygulanacak Hukuki Prosedüre İlişkin Sıkça Sorulan Sorular Hakkında Bilgi Bülteni

30.10.2020 tarihinde meydana gelerek İzmir ve çevre illeri etkileyen 6.9. şiddetindeki deprem sonrasında hasar gören, yıkılan binalar beraberinde birçok hukuki problemi gündeme getirmiştir. İşbu bilgi bülteni, tarafımıza iletilen sorulara ilişkin hukuki değerlendirmelerimizin paylaşılması ile süreçte hukuki bir rehber olması amacıyla hazırlanmıştır. Depremden sonra İmar ve…

Devamını oku

Covıd-19 Nedeniyle Sermaye Şirketlerinin Kâr Payı Dağıtımına Getirilen Sınırlandırmalarda Yapılan Değişiklik Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş Şirketlerin, Yeni Koronavirüs (CoVID-19) salgınının yarattığı olumsuzluklar karşısında “kâr payı dağıtımına” ilişkin izlemesi gerektiği belirtilen usul ve esaslar; 17.05.2020 tarihli ve 31130 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) Geçici 13’üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul…

Devamını oku

İşsizlik Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş 21.10.2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonundan onaylanarak geçen yasa tasarısı teklifi 43 maddeden oluşmakta olup hazırlanan kanun teklifi ile tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs (COVID-19) salgınının istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması, salgın nedeniyle işçi ve işverenler üzerinde oluşan yükün sosyal devlet…

Devamını oku

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Bilgi Bülteni

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”), 22.10.2020 tarihli ve 31282 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Değişiklik Yönetmeliği ile İmar planı yapımında birtakım değişiklikler yapılmıştır. Değişiklik Yönetmeliği uyarınca Emsal (KAKS), “yapının inşa edilen tüm kat alanlarının toplamının imar parseli alanına…

Devamını oku