Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

Author page: gulac

Balkanlardan Göçmek Zorunda Kalan Kişilere Ait Olan Malların Akıbeti ve Kendileri veya Mirasçıları Tarafından Bedellerinin Alınması Şartları Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş İşbu bilgi bülteninin konusunu, Balkanlardan göç etmek zorunda kalan kişilere ait olan malların çeşitli dönemler özelinde ele alınarak akıbetlerinin açıklanması ve malların bedellerinin talep edilmesinin mümkün olması durumunda göç eden kimsenin kendisi veya mirasçıları tarafından işbu talebin usul ve sürecinin açıklanması oluşturmaktadır. Bu…

Devamını oku

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İncelemesi

A.  Giriş Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (“Esas Tebliğ”) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ[1] (“Değişiklik Tebliği”), 19.04.2022 tarih ve 31814 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İşbu bilgi bülteninde Türkiye’de yerleşik kişilerin birbirleri arasında yapacakları menkul ve gayrimenkul satışlarında ödemenin yapılacağı…

Devamını oku

Türkiye’deki Barolara Kayıtlı Avukatların Almanya’da Avukatlık Mesleğini İcra Etmesi Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş Bilindiği üzere Türkiye’de veya Almanya’da avukatlık mesleğini icra etmek isteyen kişilerin öncelikle avukatlık mesleğine dahil olmak istedikleri ülkenin hukuk fakültelerinde eğitimlerini tamamlamaları, sonrasında ise kaydolmak istedikleri baroda avukatlık yasal staj eğitimini başlatmaları, ek olarak baronun öngördüğü yasal staj eğitimini tamamlamaları ve varsa avukatlık…

Devamını oku

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Bilgi Bülteni

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (“Esas Tebliğ”) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ[1] (“Değişiklik Tebliği”), 19.04.2022 tarih ve 31814 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İşbu bilgi bülteninde Türkiye’de yerleşik kişilerin birbirleri arasında yapacakları menkul ve gayrimenkul satışlarında ödemenin yapılacağı para cinsine…

Devamını oku

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun Geçici 5. Maddesinin Uygulanması Esasları Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (“Kanun”) 19.01.2022 tarihinde eklenen geçici 5. madde ile belirli mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde yüklenicilerin talebi doğrultusunda ek fiyat farkı verilebilmesi olanağı tanınmıştır.[1] Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar konusunda ise Cumhurbaşkanı yetkili kılınmıştır.…

Devamını oku

Almanya ve İspanya’da Şirket Kurulması Hakkında Bilgi Bülteni

A. Giriş Avrupa’da stratejik olarak oldukça önemli bir noktada bulunan Almanya ve İspanya, bu doğrultuda geliştirdikleri politikalarla global rekabete katkı sağlayabilmiş ve çeşitli sektörlerde ülkeden sermaye çıkışı sağlayarak kaynaklarını verimli şekilde kullanabilmişlerdir. Bu ülkelerden Almanya’da, birleşmenin ardından belli bir süre ekonomik istikrarsızlık gözlemlenmişse de uyum…

Devamını oku

Almanya’da Sağlık Personeli Olarak Çalışmak İçin Sağlanması Gerekli Şartlar Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş 1 Nisan 2012 tarihinde çıkarılan Federal Almanya kanununa göre belirli meslek alanlarında Almanya’da çalışabilmek için Alman vatandaşı olma zorunluluğu kaldırılmıştır.[1] Bu kanunun getirilmesinin en büyük nedenlerinden birisi de Almanya’nın söz konusu meslek alanlarında çalışacak yeterli kişiye sahip olmamasıdır. Söz konusu meslek alanlarından en…

Devamını oku

Almanya’da Oturum İzni Alınma Prosedürü Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş  Vatandaşı olmadan bir ülkede oturum hakkı sağlamanın ön koşulu, o ülkeye geçerli ve usulüne uygun giriş yapılmasıdır.[1] Yasal olarak ülkeye giriş yapıldığı veya ülkeden çıkış gerçekleştirildiği esnada, ilgili makamlara sunulan izin belgesi ise vize olarak adlandırılmaktadır. Vizeler; yabancı kişinin bir ülkede çalışma faaliyeti…

Devamını oku

Ankara Anlaşması ile Ticaret ve Yerleşim Hakkı Elde Etme Yolları Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş Bir ülkeye giriş yahut ülkeden çıkış işlemi gerçekleştirildiği esnada, ilgili makamlara sunulması gereken izin belgelerinin başında öncelikle vize ve ardından oturum ve çalışma izinleri gelmektedir. Oturum ve çalışma izinleri, kişinin söz konusu ülkede çalışma, oturma maksadına sahip olması gibi farklı gerekçelerden bahisle birden…

Devamını oku

Rekabet Yasağına İlişkin Görev Uyuşmazlığı Hakkında Yargıtay Kararı İncelemesi 

 A.  Uyuşmazlık Konusu  Görev meselesinin merkezini teşkil eden, İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 11/01/2021 tarih ve 2020/185 Esas sayılı başvurusunda söz konusu uyuşmazlık, iş akdinin feshinden sonraki süreçte rekabet borcuna aykırı davranan işçinin bu davranışı nedeniyle sözleşmede yer alan cezai şartın muaccel hale geldiği noktasında…

Devamını oku