Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

Author page: gulac

Bankalar Arası Otomatik Bilgi Değişimi Hakkında Bilgi Bülteni

1. Giriş Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü (“OECD”), G20’nin ve Avrupa Birliği’nin (“AB”) çalışmaları sonucunda, AB üyesi ülkelerin yanı sıra, İsviçre, Norveç, Brezilya, Hindistan gibi 136 ülke tarafından, vergi kaçaklarını en aza indirmek amacıyla Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi (“Sözleşme”) imzalanmış olup; Türkiye…

Devamını oku

Afetzedelere Sağlanacak Destekler ve Destekten Yararlanma Koşulları Hakkında Bilgi Bülteni

Giriş Malumunuz olduğu üzere merkez üssü Ege Denizi/İzmir/Seferihisar açıklarında 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen ve AFAD tarafından 6.6, Kandilli Rasathanesi verilerine göre 6.9 ve jeoloji bilimcilerinin sair açıklamaları uyarınca 7.0 moment büyüklüğüne sahip olduğu belirtilen deprem nedeniyle hali hazırda 114 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 137…

Devamını oku

Deprem Sonrasında Hasara Uğrayan Binalar Hakkında Uygulanacak Hukuki Prosedüre İlişkin Sıkça Sorulan Sorular Hakkında Bilgi Bülteni

30.10.2020 tarihinde meydana gelerek İzmir ve çevre illeri etkileyen 6.9. şiddetindeki deprem sonrasında hasar gören, yıkılan binalar beraberinde birçok hukuki problemi gündeme getirmiştir. İşbu bilgi bülteni, tarafımıza iletilen sorulara ilişkin hukuki değerlendirmelerimizin paylaşılması ile süreçte hukuki bir rehber olması amacıyla hazırlanmıştır. Depremden sonra İmar ve…

Devamını oku

Covıd-19 Nedeniyle Sermaye Şirketlerinin Kâr Payı Dağıtımına Getirilen Sınırlandırmalarda Yapılan Değişiklik Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş Şirketlerin, Yeni Koronavirüs (CoVID-19) salgınının yarattığı olumsuzluklar karşısında “kâr payı dağıtımına” ilişkin izlemesi gerektiği belirtilen usul ve esaslar; 17.05.2020 tarihli ve 31130 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) Geçici 13’üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul…

Devamını oku

İşsizlik Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş 21.10.2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonundan onaylanarak geçen yasa tasarısı teklifi 43 maddeden oluşmakta olup hazırlanan kanun teklifi ile tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs (COVID-19) salgınının istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması, salgın nedeniyle işçi ve işverenler üzerinde oluşan yükün sosyal devlet…

Devamını oku

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Bilgi Bülteni

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”), 22.10.2020 tarihli ve 31282 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Değişiklik Yönetmeliği ile İmar planı yapımında birtakım değişiklikler yapılmıştır. Değişiklik Yönetmeliği uyarınca Emsal (KAKS), “yapının inşa edilen tüm kat alanlarının toplamının imar parseli alanına…

Devamını oku

Anayasa Mahkemesi’nin Trafik Sigortalarına İlişkin İptal Kararı İncelemesi

A.  Giriş Anayasa Mahkemesi(“AYM”), 01.09.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 10.06.2020 tarihli ve 2016/58665 başvuru numaralı kararı (“Karar”) ile, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun (“KTK”), zorunlu mali sorumluluk sigortasına (trafik sigortası) dair tazminatların “genel şartlara” göre belirlenmesine ilişkin hükümlerini iptal etmiştir. Trafik sigortalarında tazminat borcu ile…

Devamını oku

İleti Yönetim Sistemi Hakkında Bilgi Bülteni

1.  Giriş Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 04.01.2020 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanmış olup 23.10.2014 tarihli ve 6563 sayılı “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un (“Kanun”) usul ve esaslarını düzenleyen 15.07.2015 tarihli “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik…

Devamını oku