Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

7333 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kapsamında Karşılıksız Çek Suçuna İlişkin İnfaz Süreci Hakkında Bilgi Bülteni

18 Temmuz 2021 tarih ve 7333 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 28 Temmuz 2021 tarih ve 31551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İşbu bilgi bülteninde Kanun ile getirilen çekle ilgili karşılıksızdır işlemine sebebiyet verilmesi durumunda çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının infaz sürecine ilişkin değişikliklere yer verilecektir.

Bilindiği üzere bir çekle ilgili olarak “karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında 
1500 güne kadar adli para cezasına
çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına karar verilmektedir[1].

Hükmolunan adli para cezasının ödenmemesi halinde bu cezanın hapis cezasına çevrilmektedir.

Kanun ile Covid-19 salgınının etkilerinin azaltılması adına;

04.2021 tarihine kadar işlenen suçlardan dolayı mahkûm olanların cezalarının infazının durdurulacağı,

Hükümlünün
– 06.2022 tarihine kadar 28.07.2021 tarihi itibariyle çek bedelinin ödenmeyen kısmının 1/10’unu,
– 06.2022 tarihinden itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitle ise kalan kısmını ödemesi durumunda ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılacağı,
– 06.2022 tarihine kadar çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin ödenmemesi halinde ise alacaklının şikâyeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verileceği,

Hükümlünün
– Taksitlerden birini süresi içerisinde ilk defa ödemediği takdirde ödenmeyen bu taksitin sürenin sonuna bir taksit olarak ekleneceği; ancak
– Kalan taksitlerden birinin daha ödenmemesi durumunda alacaklının şikâyeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verileceği düzenlenmiştir.

Yukarıda yer verilen düzenlemeler çek bedelinin 1/10’unun 30.06.2022 tarihine kadar; taksitlerin ise belirtilen süreler içerisinde alacaklıya ödenmesi koşuluyla 30.04.2021 tarihine kadar karşılıksızdır işlemi yapılan çeklere ve yargılaması devam eden suçlara infaz aşamasında uygulanabilecektir.

 

Saygılarımızla,
Gülaç Hukuk Bürosu

 

[1] Bkz: Çek Kanunu madde 5

Leave a comment