Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

5580 Sayılı Kanun Kapsamında Açılan Özel Okullarda Öğrenim Gören ve Önceki Yıllarda Eğitim ve Öğretim Desteği Kapsamına Alınıp Öğretim Kademesini Tamamlamayan Öğrencilere 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında Eğitim ve Öğretim Desteği Ödemesine İlişkin Tebliğ Hakkında Bilgi Bülteni

151.  Giriş

5580 Sayılı Kanun[1] Kapsamında Açılan Özel Okullarda Öğrenim Gören ve Önceki Yıllarda Eğitim ve Öğretim Desteği Kapsamına Alınıp Öğretim Kademesini Tamamlamayan Öğrencilere 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında Eğitim ve Öğretim Desteği Ödemesine İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) 17 Aralık tarihli 30981 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı için geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ ile eğitim ve öğretim desteği verilecek okul kademe, destek tutarları ve bunlara ilişkin diğer hususlar belirlenmiş ve 2019-2020 eğitim – öğretim yılında özel okullara öğrenci başına ilkokul öğrencileri için 3.960,00-TL, ortaokul ve liselerde ise 4.610,00-TL destek verilmesine karar verilmiştir.

2.  Tebliğ ile Getirilen Destekler

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nda örgün eğitim yapan özel ilkokul, özel ortaokul ve özel liselerde öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrenciler için, resmî okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne göre her kademede okulun öğrenim süresini aşmamak üzere, eğitim ve öğretim desteği verilebileceği ve bu desteğin şartları düzenlenmiş olup; verilecek destek miktarı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken belirlenecektir.

Tebliğ ile, Hazine ve Maliye Bakanlığı müştereken 2019-2020 eğitim – öğretim yılında her bir öğrenciye verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarlarını aşağıdaki şekilde belirlemiştir:

 

 

Saygılarımızla,

Gülaç Hukuk Bürosu

[1] Özel Öğretim Kurumları Kanunu

Leave a comment