Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Bilgi Bülteni

1.  Giriş

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 12 Ekim 2019 tarihinde 30916 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yönetmelik ile 29232 sayılı 10.01.2015 tarihli Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde birtakım değişiklikler yapılmıştır.

2.  Yönetmelik İle Getirilen Değişiklikler

Promosyonlar hakkında:
Yönetmelik ile, ürünle birlikte hediye edilen promosyonlara ilişkin yeni bir yükümlülük getirilmiştir. Buna göre 12.10.2019 tarihi itibariyle promosyonun tüketiciler tarafından kolay bir şekilde edinilebilmesi amacıyla promosyonu düzenleyen tarafından her türlü etkin yöntemin sağlanması zorunlu hale getirilmiştir.

Değişen yönetmelikteki mal veya hizmetlere yönelik çekiliş, yarışma ve promosyon gibi pazarlama tekniklerini kullanmak suretiyle yapılan reklamlara ilişkin aşağıdaki yükümlülükler ise geçerliliğini korumaktadır:

  • Reklamı yapılan mal veya hizmetlerle birlikte karşılıksız olarak verilen mal veya hizmetlerin ya da ikramiyelerin taahhüt edilenden farklı olmaması ve tüketicilerde oluşturulan makul beklenti düzeyini karşılaması yükümlülüğü
  • Reklamı yapılan mal veya hizmetlerin satın alınması halinde, tüketiciye ayrıca promosyon olarak hediye mal veya hizmetlerin veya ikramiyelerin de verileceği belirtiliyorsa, hediye veya ikramiye olarak verilecek mal veya hizmetlerin miktarı ile bunların verilmesine ilişkin geçerlilik süresinin açıklanması yükümlülüğü
  • Reklamı yapılan mal veya hizmetlerin satın alınması veya belli sayıda kupon, etiket, kapak ve benzeri unsurların biriktirilmesi suretiyle piyango, ikramiye çekilişi ya da bir yarışmaya katılma hakkı veren pazarlama tekniklerinin duyurulması halinde; promosyon süresinin başlangıç ve bitiş tarihi ile malın teslimi veya hizmetin yerine getirilmesine ilişkin koşullar ya da bu koşulların duyuruluş şeklinin açıklanması yükümlülüğü

Aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıdalara ilişkin reklamlar hakkında:
Yönetmelik ile ayrıca aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıdalara ilişkin reklamlara ilişkin birtakım düzenlemeler getirilmiştir.
Buna göre bundan böyle aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıdaların satışını artırmaya yönelik uygulamalar kapsamında, çocuklar hedef alınarak, asıl ürünün dışında çocukların ilgi alanlarına ve beğenilerine yönelik ürünlerin, ürünle birlikte ayrıca hediye olarak verilmesi yasaklanmıştır.

Silah reklamları hakkında
Yönetmelik, her türlü ateşli veya ateşsiz silah ile bunların üreticisi ve satıcısının reklamını yasaklamıştır.
Yetkili makamlardan izin alarak faaliyet gösteren silah üreticisi ve satıcılarının aşağıda sayılan reklamları ise bu yasağın dışındadır:

  • kendilerine ait kurumsal internet sitelerinde yaptıkları tanıtımlar
  • fuarlara katılım için hazırladıkları materyaller
  • özel olarak avcılık ve atıcılık üzerine tematik yayın yapan mecralarda yayınladıkları reklamlar

 3.  Sonuç Olarak

Yönetmelik ile getirilen yeni düzenlemeler ile ticari reklam uygulamalarına ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiş olup; bundan böyle özellikle çocuklar ve silahlara ilişkin reklamlar ile promosyonlar daha dikkatli bir koruma altına girmiş bulunmaktadır.

 

Saygılarımızla,

Gülaç Hukuk Bürosu

Leave a comment