Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

Yayınlar

İşe İade Davalarının Sonuçları

1.  Giriş Bilindiği üzere iş akdinin haksız şekilde feshedildiğini düşünen işçi, İş Kanunu’nun aşağıdaki 20. Maddesine istinaden, eski işine iade talebiyle işe iade davası açabilmektedir: “Fesih bildirimine itiraz ve usulü Madde 20 – İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli…

Devamını oku

Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında Bilgi Bülteni

1.  Giriş 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 10 Temmuz 2019 tarihinde 30827 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun ile Tapu Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, İmar Kanunu, Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve KDV Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında…

Devamını oku

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Veri Sorumluları Siciline Kayıt Zorunluluğu & Kurul Tarafından Verilmiş Cezalar Hakkında

1.  Giriş 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu (“KVKK”) kapsamında 19/07/2018 tarihli 2018/88 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun kararına göre, veri sorumluları siciline kayıt yükümlülüğü getirilmiştir. 30/09/2019, söz konusu veri sorumluları sicili olarak adlandırılan VERBİS’e kayıt için son tarihtir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’da kanun kapsamında…

Devamını oku

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Bilgi Bülteni

1.  Giriş Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 28 Eylül 2019 tarihinde 30902 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile 27.3.2002 tarihli Özel Hastaneler Yönetmeliğinde tesis, hizmet ve personel standartları, açılmaları, faaliyetleri, kapanmaları ve denetimleriyle ilgili konularda birtakım değişiklikler yapılmıştır. 2.  Yönetmelik…

Devamını oku

Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Bilgi Bülteni

1.  Giriş Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 12 Ekim 2019 tarihinde 30916 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile 24022 sayılı 25.10.2017 tarihli Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmıştır. 2.  Yönetmelik İle Getirilen Değişiklik Yönetmelik öncesinde, 12.10.2019 tarihine kadar taşımacılar…

Devamını oku

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Hakkında Bilgi Bülteni

1.  Giriş 13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 33’üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (“Karar”) 15 Mayıs 2019 tarihinde 30775 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe…

Devamını oku

İnternet Ortamı ve Sosyal Medya Üzerinde Haksız Rekabet

1.  KISACA HAKSIZ REKABET Haksız rekabet kısaca, iktisadi rekabetin iyi niyet kurallarına aykırı olan aldatıcı davranış veya başkaca suretle kötüye kullanılması olarak tanımlanabilir. Hukukumuzda haksız rekabetin herkese karşı ileri sürülebileceği düzenlenmiş olup; kötüye kullanımdan bir ticari işletmenin etkilenmesi gerekmemektedir. Her ne kadar Anayasa’da[1] Türk ekonomik hayatının serbest…

Devamını oku

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Bilgi Bülteni

1.  Giriş Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 12 Ekim 2019 tarihinde 30916 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile 29232 sayılı 10.01.2015 tarihli Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde birtakım değişiklikler yapılmıştır. 2.  Yönetmelik İle Getirilen…

Devamını oku

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

A. GİRİŞ 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7.4.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Günümüzde teknoloji kontrol edilemez biçimde gelişmekte ve birçok yararla birlikte kişisel anlamda pek çok tehlikeyi de beraberinde getirmektedir. Teknolojinin hayatımızın büyük bölümünü kapsadığı günümüzde, hiçbir yaş farkı gözetmeksizin herkes teknolojiyle ve…

Devamını oku