Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

Yayınlar

İşverenler Yönünden Covid-19 ve İzin Uygulamaları Hakkında Bilgi Bülteni

1.  Giriş Bir süredir dünyanın gündeminde olan ve Çin’in yanı sıra İtalya ve İran’da da ağır bir tabloya yol açan koronavirüsün Türkiye’de de görüldüğünün Sağlık Bakanlığınca teyit edilmesi ve koronavirüse karşı alınması gereken önlemlerin başında, özellikle yurt dışından gelenlerin 14 gün boyunca evlerinde ikamet etmeleri…

Devamını oku

Koronavirüs Hakkında Bilgilendirme ve Acil Eylem Planı

Sayın Çalışanlarımız, 2019 yılı Aralık ayının son haftasında Çin’de başlayan Covid-19 virüsünün neden olduğu ve dünyanın birçok ülkesine yayılan ve yayılmaya devam eden Dünya Sağlık Örgütünce de Pandemi yani küresel salgın olarak nitelendirilen solunum yolu hastalığı ülkemizde de tespit edilmiş bulunmaktadır. Covid-19 olarak adlandırılan virüs…

Devamını oku

30 Nisan – 3 Mayıs 2020 Sokağa Çıkma Yasağı Boyunca İş Faaliyetini Sürdürebilecek Kişisel Hakkında Bilgi Bülteni

A. Giriş Malumunuz olduğu üzere T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 21.04.2020 tarihinde yayımlanan 89780865-153-E.7058 sayılı Genelgesi[1] (“Genelge”) doğrultusunda, toplum sağlığının korunması ve kamu düzeninden bahisle 22.04.2020 tarihi saat 24:00 ila 26.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında Büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir,…

Devamını oku

Kredilerin Sınıflandırılması ve Donuk Alacaklara Dair Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Kararı Hakkında Bilgi Bülteni

1.  Giriş Bilindiği üzere Aralık 2019’dan beri halk sağlığını dünya çapında tehdit etmekte olan Corona (COVID-19) virüsünün yaygınlığının seyri, virüsün yayılımının yaratabileceği ekonomik/finansal risklerin azaltılabilmesi için farklı ülkelerde, ilgili kuruluşlarca muhtelif tedbirlerin uygulanmasını zaruri kılmıştır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen ve 31.03.2016 tarihli…

Devamını oku

15 Mayıs -19 Mayıs 2020 Tarihleri Arasında Uygulanacak Sokağa Çıkma Yasağı Boyunca İş Faaliyetlerini Sürdürebilecek Kişiler Hakkında Bilgi Bülteni

A. Giriş T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 12.05.2020 tarihinde yayımlanan 89780865 sayılı Genelgesi (“Genelge”) doğrultusunda, toplum sağlığının korunması ve kamu düzeninden bahisle 15.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 19.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir,…

Devamını oku

Birden Fazla Vatandaşlığı Bulunan Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkması Prosedürü ve Çıkmanın Sonuçları ile İlgili Bilgi Notu

A.  Giriş Bir kişi, mevzuata uygun çeşitli şekillerde kazanılan Portekiz vatandaşlığı ile yasal yollarla ihtiva edilen Türk vatandaşlığını bir arada barındırması itibarıyla çok vatandaşlık[1] sıfatına haiz olabilir. Bu özelliği barındıran kişilerin Türk vatandaşlığından çıkma yoluyla ayrılma prosedürü ve çıkma işlemi sonucu karşılaşılacak hususlar hakkında bilgilendirilmeleri…

Devamını oku

Şirketlerin İşçiler Yararına Kuracakları Yapı Kooperatiflerine İlişkin Bilgi Bülteni

1.  Giriş 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu (“Kanun”) kooperatifleri, “tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı…

Devamını oku