Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

Yayınlar

Covıd-19 Sebebiyle Eğitime Ara Verilmesinin Özel Okullar Üzerinde Etkileri Hakkında Bilgi Bülteni

1.  Giriş COVID-19 (“Koronavirüs”) olarak bilinen, 2019 yılı Aralık ayında Çin’in Wuhan şehrinde ilk kez görülmesinden bu yana hızlı yayılmasının ardından küresel bir tehdit noktasına ulaşan salgını Dünya Sağlık Örgütü, 12.03.2020 tarihli kararında “Pandemi” (bölgeler ve gruplar üstü coğrafi salgın) olarak ilan etmiş ve küresel…

Read more

Koronavirüs Hakkında Bilgilendirme ve Acil Eylem Planı

Sayın Çalışanlarımız, 2019 yılı Aralık ayının son haftasında Çin’de başlayan Covid-19 virüsünün neden olduğu ve dünyanın birçok ülkesine yayılan ve yayılmaya devam eden Dünya Sağlık Örgütünce de Pandemi yani küresel salgın olarak nitelendirilen solunum yolu hastalığı ülkemizde de tespit edilmiş bulunmaktadır. Covid-19 olarak adlandırılan virüs…

Read more

Covıd-19 Özelinde Mücbir Sebep Değerlendirmesi

1.  Giriş Bilindiği üzere, Korona virüs, evrensel adıyla COVID-19 (“Koronavirüs”) olarak bilinen, 2019 yılı Aralık ayında Çin’in Wuhan şehrinde ilk kez görülmesinden bu yana hızlı yayılmasının ardından küresel bir tehdit noktasına ulaşan salgın, 11 Mart 2020 itibariyle Dünya Sağlık Örgütü (“DSÖ”) tarafından “pandemi” (bölgeler ve…

Read more

Kredilerin Sınıflandırılması ve Donuk Alacaklara Dair Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Kararı Hakkında Bilgi Bülteni

1.  Giriş Bilindiği üzere Aralık 2019’dan beri halk sağlığını dünya çapında tehdit etmekte olan Corona (COVID-19) virüsünün yaygınlığının seyri, virüsün yayılımının yaratabileceği ekonomik/finansal risklerin azaltılabilmesi için farklı ülkelerde, ilgili kuruluşlarca muhtelif tedbirlerin uygulanmasını zaruri kılmıştır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen ve 31.03.2016 tarihli…

Read more

Coronavirüs Salgını Nedeniyle İşverenlerin Yararlanabileceği Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Bilgi Bülteni

1.  Giriş Corona virüsü salgını birçok sektörü zor duruma sokması yadsınamaz bir gerçektir. Ekonomi durma noktasına gelmiştir. Bu süreçte neredeyse tüm sektörler de daralma meydana gelmiştir. İşverenler hem çalışma sürelerini hem de işyerinde çalışan kişi sayıları azaltmak zorunda kalmışlardır. Birçok firma ise çalışmayı tamamen durdurmak…

Read more

Covıd-19’un Kira Sözleşmeleri Üzerindeki Etkisi Hakkında Bilgi Bülteni

1.  Giriş Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak kabul edilen korona virüsünün ülkemizi de etkisi altına almaya başlamasının akabinde toplu alanlara girişlerin önerilmemesi ve alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerinde değişiklik yapılması gibi tedbirler alınmıştır. Alınan bu tedbirler ile ticari faaliyetler belirsiz bir süreliğine sekteye uğramakta ve…

Read more

İşverenler Yönünden Covid-19 ve İzin Uygulamaları Hakkında Bilgi Bülteni

1.  Giriş Bir süredir dünyanın gündeminde olan ve Çin’in yanı sıra İtalya ve İran’da da ağır bir tabloya yol açan koronavirüsün Türkiye’de de görüldüğünün Sağlık Bakanlığınca teyit edilmesi ve koronavirüse karşı alınması gereken önlemlerin başında, özellikle yurt dışından gelenlerin 14 gün boyunca evlerinde ikamet etmeleri…

Read more

Vergi Muafiyetinden Faydalanarak Türkiye’e Yabancı Plakalı Kara Taşıtı Getirilmesi Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş Türk vatandaşlarının, çok vatandaşlık[1] sıfatına haiz kişilerin, mavi kart sahiplerinin ve yabancıların Türkiye’ye yabancı plakalı kara taşıtı getirmesinin çeşitli koşulları vardır. Bu kişiler yönünden vergi muafiyetinden faydalanarak Türkiye’ye yabancı plakalı kara taşıtı getirilmesi şartları, usulü ve sonuçları; 21.10.2004 tarihli ve 25620 sayılı Resmi…

Read more

Birden Fazla Vatandaşlığı Bulunan Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkması Prosedürü ve Çıkmanın Sonuçları ile İlgili Bilgi Notu

A.  Giriş Bir kişi, mevzuata uygun çeşitli şekillerde kazanılan Portekiz vatandaşlığı ile yasal yollarla ihtiva edilen Türk vatandaşlığını bir arada barındırması itibarıyla çok vatandaşlık[1] sıfatına haiz olabilir. Bu özelliği barındıran kişilerin Türk vatandaşlığından çıkma yoluyla ayrılma prosedürü ve çıkma işlemi sonucu karşılaşılacak hususlar hakkında bilgilendirilmeleri…

Read more