Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

Yayınlar

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Hakkında Bilgi Bülteni

A. Giriş Tüm dünyada ve ülkemizde CoVID-19 virüsünün yarattığı “Pandemi” halinin olası sonuçlarına karşı birçok önlem alınmıştır. Alınan önlemler kapsamında, 17.04.2020 tarihinde 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (CoVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmî Gazete’de…

Devamını oku

Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının İş Hukkuna Etkileri Sıkça Sorulan Sorular

 Yeni Düzenlemeler Kapsamında İşçilerin İş Sözleşmeleri Feshedilebilir mi?
17.04.2020 tarihinden itibaren 3 (üç) ay süreyle işveren tarafından feshedilemeyecek olup belirtilen fesih yasağından yalnızca İş Kanunu madde 25./II’de düzenlenen, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler ile gerçekleştirilen haklı nedenle derhal fesih halleri istisna tutulmuştur. Bir başka deyişle 17.04.2020 tarihinden 17.07.2020 tarihine kadar işçinin iş akdi işveren tarafından yalnızca ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sebebiyle feshedilebilecektir.

Devamını oku

Coronavirüs Salgını Nedeniyle İşverenlerin Yararlanabileceği Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Bilgi Bülteni

1.  Giriş Corona virüsü salgını birçok sektörü zor duruma sokması yadsınamaz bir gerçektir. Ekonomi durma noktasına gelmiştir. Bu süreçte neredeyse tüm sektörler de daralma meydana gelmiştir. İşverenler hem çalışma sürelerini hem de işyerinde çalışan kişi sayıları azaltmak zorunda kalmışlardır. Birçok firma ise çalışmayı tamamen durdurmak…

Devamını oku

9 Mayıs – 10 Mayıs 2020 Tarihleri Arasında Uygulanacak Sokağa Çıkma Yasağı Boyunca İş Faaliyetini Sürdürebilecek Kişisel Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş Malumunuz olduğu üzere T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 05.05.2020 tarihinde yayımlanan 89780865-153-  sayılı Genelgesi[i] (“Genelge”) doğrultusunda, toplum sağlığının korunması ve kamu düzeninden bahisle 8.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 10.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere Büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa,…

Devamını oku

Covıd-19 Nedeniyle Sermaye Şirketlerinin Kâr Payı Dağıtımına Getirilen Sınırlandırmalar Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş İçinde bulunduğumuz süreçte ticari iş ilişkilerinde yaşanan olağandışı durgunluk nedeniyle global çapta birçok şirket mali problemlerle karşı karşıya kalmaktadır. Şirketlerin iş faaliyetlerine yönelik maruz kaldığı sarsılma; ülkelerin sosyal ve ekonomik gelişiminin, kalkınma disiplininin ve ülkedeki sivil huzurun en önemli taşlarından biri olan istihdamın…

Devamını oku

29-31 Mayıs 2020 Tarihleri Arasında Uygulanacak Sokağa Çıkma Yasağı Boyunca İş Faaliyetini Sürdürebilecek Kişiler Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 28.05.2020 tarihinde yayımlanan Genelgesi1 (“Genelge”) doğrultusunda, toplum sağlığının korunması ve kamu düzeninden bahisle 29.05.2020 tarihi saat 24:00 ila 31.05.2020 tarihi saat 24:00 arasında Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van…

Devamını oku

Covıd-19 Sebebiyle Eğitime Ara Verilmesinin Özel Okullar Üzerinde Etkileri Hakkında Bilgi Bülteni

1.  Giriş COVID-19 (“Koronavirüs”) olarak bilinen, 2019 yılı Aralık ayında Çin’in Wuhan şehrinde ilk kez görülmesinden bu yana hızlı yayılmasının ardından küresel bir tehdit noktasına ulaşan salgını Dünya Sağlık Örgütü, 12.03.2020 tarihli kararında “Pandemi” (bölgeler ve gruplar üstü coğrafi salgın) olarak ilan etmiş ve küresel…

Devamını oku

Covid-19 Salgını İle Mücadele Kapsamında Alınacak Önlemler ile Arşivlenecek Belgeler Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş Bilindiği üzere 2019 yılı Aralık ayında Çin’in Vuhan kentinde başlayan Covid-19 virüsünün neden olduğu ve dünyanın birçok ülkesine yayılan salgın 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir. Ülkemizde de salgının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla birçok alanda…

Devamını oku