Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

Ekibimiz

AVUKATLAR

Kurucu Ortak

Orkun Gülaç

orkungulac@gulachukuk.gen.tr
Dokuz Eylül Üniversitesi LLB,2000
Uzmanlık alanları: Finansal Yeniden Yapılandırma, Banka ve Finans, İflas Hukuku, Ulusal ve Uluslar Arası Tahkim dâhil her türlü Uyuşmazlık Çözümü, Lojistik ve Taşımacılık, Akaryakıt, Finansal Kiralama ve Faktoring, Enerji Hukuku, İnşaat, Filo Kiralama, Gayrimenkul Hukuku, Konkordato İşlemleri

Kurucu Ortak – Marka Patent Vekili - Marka Bilirkişisi

Ayşe Elvan Gülaç

elvangulac@gulachukuk.gen.tr
Dokuz Eylül Üniversitesi LLB, 2001
Uzmanlık alanları: Uluslararası Hukuk, Sözleşmeler Hukuku,
Aile Hukuku, Kira Hukuku, İş Hukuku, Enerji-Akaryakıt Hukuku, Fikri ve Sinai Mulkiyet Hukuku, AVM Yönetimi ve Kiralama Hukuku

Yönetici Kıdemli Avukat

Ömer Karakür

omerkarakur@gulachukuk.gen.tr
Dokuz Eylül ÜniversitesiLLB, 2009
Uzmanlık alanları:
Yeniden Yapılandırma, İcra ve İflas Hukuku, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku

Uzman Avukat

Zeynep Aslaner

zeynepaslaner@gulachukuk.gen.tr
Dokuz Eylül ÜniversitesiLLB, 2012
Uzmanlık alanları: Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra Hukuku’ndan kaynaklı davalar, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Tapu İptal ve Tescil Davaları, Tahkim, Malpraktis Davaları.

Avukat

Adem Yaprak

ademyaprak@gulachukuk.gen.tr
Anadolu Üniversitesi LLB, 2009
Uzmanlık alanları: İdare Hukuku,
Yeniden Yapılandırma, Vergi
Hukuku, Kamu İhale Mevzuatı
Kaynaklı Uyuşmazlıklar

Avukat

Derya Karaosmanoğlu

deryakaraosmanoglu@gulachukuk.gen.tr
Marmara Üniversitesi LLB, 2011

Uzmanlık alanları: İcra ve İflas Hukuku, Yeniden Yapılandırma, İş Hukuku, Konkordato İşlemleri, Uluslararası Ticaret Hukuku

Avukat

Yeşim Tokay

yesimtokay@gulachukuk.gen.tr

 Akdeniz Üniversitesi LLB, 2011

Uzmanlık alanları: Borçlar hukuku, İş Hukuku ve Aile Hukuku

Avukat

Zerrin Akay

zerrinakay@gulachukuk.gen.tr
Selçuk ÜniversitesiLLB, 2012
Uzmanlık alanları: Yeniden Yapılandırma,İcra İflas Hukuku,Ticaret hukuku, Borçlar hukuku, Ceza Hukuku

Avukat

Ceren Çöpoğlu Dinçkan

cerencopoglu@gulachukuk.gen.tr
Gazi Üniversitesi LLB, 2012
Uzmanlık alanları: Ticari Uyuşmazlıklar, Aile Hukuku, Ceza Hukuku.

Avukat

Çiğdem Ocak

cigdemocak@gulachukuk.gen.tr
Yakın Doğu Üniversitesi LLB, 2012
Uzmanlık alanları: Borçlar Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku, İcra Hukuku, Enerji Hukuku

Avukat

Deniz Yetimalar

denizyetimalar@gulachukuk.gen.tr
Yeditepe Üniversitesi LLB, 2014
İzmir Ekonomi Üniversitesi MBA, 2019
Uzmanlık alanları: Hukuki Risk Analizi, Şirket Birleşmeleri & Devralmaları, Şirketler Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Uluslararası Tahkim

Avukat

Sinem Ateş

sinemates@gulachukuk.gen.tr
Bilgi Üniversitesi LLB, 2015
Bilgi Üniversitesi, BPS, 2015
Uzmanlık alanları: Sözleşmeler Hukuku, Uluslararası Hukuk, Kat Mülkiyeti Hukuku, Apartman ve Site Yönetimine İlişkin Hukuki Sorunların Çözümü

Avukat

Müge Akagündüz

mugeakagunduz@gulachukuk.gen.tr
Dokuz Eylül Üniversitesi LLB, 2015
Anadolu Üniversitesi IR, 2019
Uzmanlık alanları: Sigorta Hukuku, Bireysel ve Toplu İş Hukuku, Tazminat Hukuku, Tazminat Hukuku, Tüketici Hukuku

Avukat

Sezen Türkkanlar

sezenturkkanlar@gulachukuk.gen.tr
İstanbul Üniversitesi LLB, 2015
Barselona PompeuFabra Üniversitesi İleri Hukuk Bilimleri LLM, 2016
Uzmanlık alanları: Sözleşmeler Hukuku, Ticaret Hukuku, Uluslararası Hukuk, Yabancılar Hukuku

Avukat

Aysu Düz

aysuduz@gulachukuk.gen.tr
Bilkent Üniversitesi LLB, 2015
Kent Üniversitesi LLM, 2018
Tez: KVKK Kapsamında Bireylerin Hakları Uzmanlık alanları: Hukuki Risk Analizi, Fikri Mülkiyet Hukuku ve Kişisel Verilerin Korunması, Şirketler Hukuku, Sözleşmeler Hukuku

Avukat

Cansu Sarıkaya

cansusarikaya@gulachukuk.gen.tr
Yaşar Üniversitesi LLB, 2018
Uzmanlık alanları: Şirketler Hukuku,
Sözleşmeler Hukuku, İş Hukuku,
Uluslararası Ticaret Hukuku

Avukat

Özgecan Gebeceler

ozgegebeceler@gulachukuk.gen.tr
İzmir Ekonomi Üniversitesi LLB, 2018
Uzmanlık alanları: Elektronik Ticaret, Bilişim ve İnternet Hukuku, Taşımacılık Hukuku

Avukat

Sevgi Kılıç

sevgikilic@gulachukuk.gen.tr
İzmir Ekonomi Üniversitesi LLB, 2018
Uzmanlık alanları: Şirketler Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Rekabet Hukuku

Stajyer Avukat

Nazlıcan Aydan

nazlicanaydan@gulachukuk.gen.tr
Hacettepe Üniversitesi LLB, 2019

Stajyer Avukat

Fatoş Toprak

fatostoprak@gulachukuk.gen.tr 
İzmir Ekonomi Üniversitesi LLB, 2019

Stajyer Avukat

Onur Şahin

onursahin@gulachukuk.gen.tr
Yaşar Üniversitesi LLB, 2019

Stajyer Avukat

Ata Can Sınanmış

atacansinanmis@gulachukuk.gen.tr 
Yaşar Üniversitesi LLB, 2019

TAKİP DESTEK EKİBİ

Ön Muhasebe Sorumlusu

Nurcan Ersü

UYAP Sorumlusu ve Yönetici Asistanı

Merve Pakoğlu

UYAP Sorumlusu ve Yönetici Asistanı

Esra Turan

İcra Takip Elemanı

Derya Çoşkun

İcra Takip Elemanı

Ceren Yüksel

İcra Takip Elemanı

Sinan Acar

Adliye Destek Elemanı

Kamuran Morkoç