Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

Author page: gulac

İleti Yönetim Sistemi Hakkında Bilgi Bülteni

1.  Giriş Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 04.01.2020 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanmış olup 23.10.2014 tarihli ve 6563 sayılı “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un (“Kanun”) usul ve esaslarını düzenleyen 15.07.2015 tarihli “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik…

Devamını oku

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 7251 sayılı Kanun Hakkında Bilgi Bülteni

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 7251 sayılı Kanun (“Torba Yasa”) 28.07.2020 tarihli ve 31199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir. Torba Yasa ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (“HMK”) üzerinde çeşitli değişiklikler yapılmıştır. 1.  Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Üzerine…

Devamını oku

İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik[1] (“Yönetmelik”), 09.06.2020 tarihli ve 31150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikle birlikte özellikle işyeri kira sözleşmelerinin devrine ilişkin yeni bir hukuki yapılanmaya gidilmiştir. B.  İş Yeri Kira İlişkisinin Devri Türk Borçlar…

Devamını oku

01.07.2020 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Olan İşyeri Kira Sözleşmelerine İlişkin Ertelenen Hükümler Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”), kira sözleşmelerine ilişkin bir kısım hükümleri[1], işyeri kiraları için TBK’nın yürürlüğe girdiği 01.07.2012 tarihinden itibaren 8 yıl süreyle ertelenmişti[2]. Bu süre zarfında, ertelenen maddelerde belirtilmiş olan konulara ilişkin olarak öncelikle taraflar arasındaki kira sözleşmesi hükümleri, kira sözleşmelerinde konuya ilişkin…

Devamını oku