Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

Author page: gulac

İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik[1] (“Yönetmelik”), 09.06.2020 tarihli ve 31150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikle birlikte özellikle işyeri kira sözleşmelerinin devrine ilişkin yeni bir hukuki yapılanmaya gidilmiştir. B.  İş Yeri Kira İlişkisinin Devri Türk Borçlar…

Devamını oku

01.07.2020 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Olan İşyeri Kira Sözleşmelerine İlişkin Ertelenen Hükümler Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”), kira sözleşmelerine ilişkin bir kısım hükümleri[1], işyeri kiraları için TBK’nın yürürlüğe girdiği 01.07.2012 tarihinden itibaren 8 yıl süreyle ertelenmişti[2]. Bu süre zarfında, ertelenen maddelerde belirtilmiş olan konulara ilişkin olarak öncelikle taraflar arasındaki kira sözleşmesi hükümleri, kira sözleşmelerinde konuya ilişkin…

Devamını oku