Atatürk Cad. No: 174/1 Ekim Apt. K: 3 D: 5-6Alsancak İZMİR

29-31 Mayıs 2020 Tarihleri Arasında Uygulanacak Sokağa Çıkma Yasağı Boyunca İş Faaliyetini Sürdürebilecek Kişiler Hakkında Bilgi Bülteni

A.  Giriş
T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 28.05.2020 tarihinde yayımlanan Genelgesi1 (“Genelge”) doğrultusunda, toplum sağlığının korunması ve kamu düzeninden bahisle 29.05.2020 tarihi saat 24:00 ila 31.05.2020 tarihi saat 24:00 arasında Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlar hakkında sokağa çıkma yasağı getirilmiştir. Malumunuz olduğu üzere geçtiğimiz hafta 4 gün süreyle uygulanan yasak 81 ile etki etmiştir.

Genelgede önceki yasak uygulamalarında genellikle bu gruba dahil olan Adana, Antalya, Aydın, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerinde ise sokağa çıkma yasağı sınırlandırılmasına gidilmemiştir. Öte yandan, İl İdaresi Kanunu madde 11/C ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu madde 27 ve 72 uyarınca il valileri tarafından ek tedbirlerin alınması gerektiğinden bahsedilmiştir. Bu doğrultuda, İlçe Hıfzıssıhha Kurul Kararları uyarınca sokağa çıkma yasağına uymayanlar yönünden idari para cezaları uygulanması beklenmektedir.

B.  İş Yerleri, İşletmeler ve Kurumlar Yönünden Yasaktan Muafiyet
Sokağa çıkma yasağı hakkında uyulması gereken prosedür Genelgede belirtilmiştir. Halin gereği ve zaruret unsuru nedeniyle sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak kişi, kurum ve kuruluşlar yönündense birtakım yeni düzenlemelere yer verilmiştir.

Genelge dahilinde, iş faaliyetlerine devam edebilecek iş yeri, işletme ve kurumlar listelenmek suretiyle sayılmıştır:

Market, bakkal, manav ve kasaplar
Sokağa çıkma yasağının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla, sokağa çıkma yasağının olacağı günlerin öncesinde, 29.05.2020 Cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin çalışma saatleri 23:00’a kadar uzatılmıştır.
Korona virüs salgını süresince daraltılan çalışma saatlerinin, önceki haftalarda yayımlanan bildiriler uyarınca yasaklardan önceki günlerde marketler ve bakkallar açısından genişletildiği görülmüştür. İşbu Genelge doğrultusunda ise söz konusu yetki, market ve bakkallar haricinde; geçtiğimiz hafta olduğu gibi manav, kasap ve kuruyemişçilere de tanınmıştır.
Buna göre, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 30.05.2020 Cumartesi günü marketler, bakkallar, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız2 zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla3 ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
Genelge uyarınca, yasağın başladığı ilk gün marketler ve bakkallarla birlikte manav, kasap ve kuruyemişçilerin de 09:00-14:00 arasında faaliyet göstermesine olanak tanınmış; yine aynı gün ve saatlerle sınırlı olmak üzere vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarını karşılama amacıyla ve araç
1 https://www.icisleri.gov.tr/15-ilde-29052020-saat-2400-ile-31052020-saat-2400-arasinda-uygulanacak-olan-sokaga-cikma-kisitlamasi (Son Erişim Tarihi: 29.05.2020)
2 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere
3 engelli vatandaşlarımız hariç
kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidebileceği belirtilmiştir. Aynı şekilde market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin evlere/adrese servis hizmeti gerçekleştirmesine de izin verilmiştir.
31.05.2020 Pazar gününe ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmaması nedeniyle; bu tarihte market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin çalışamayacağı anlaşılmaktadır.

Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri
Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin yalnızca ekmek satma faaliyetini gösteren bayilerine 2 günlük yasak süresince kısıtlamadan muafiyet getirilmiştir.
Buna göre, 30.05.2020 Cumartesi ve 31.05.2020 Pazar günleri, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı işyerleri (Bu işyerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.) açık olacaktır. 30.05.2020 Cumartesi günü vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satış amaçlı iş yerleri sadece evlere/adrese servis şeklinde satış yapabileceklerdir.

Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri
Genelge uyarınca sokağa çıkma yasağı süresince lokanta ve restoran benzeri iş yerlerinin yalnızca evlere paket servisi hizmetiyle faaliyetlerine devam edebilecekleri düzenlenmiştir.
Buna göre, 30.05.2020 Cumartesi ve 31.05.2020 Pazar günleri, sadece evlere paket servis şeklinde olmak üzere lokanta ve restoran tarzı iş yerleri çalışabilecektir.

İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler
Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT gibi zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmelere ilişkin söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Akaryakıt istasyonu ve lastik tamircileri
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur. Hangi akaryakıt istasyonu ve lastik tamircilerinin kapsamda olduğu Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere tanımlanacak sayıda ve kura yönetimi belirlenecektir. 

Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Makarna, un ve unlu mamuller, süt, et, balık üretimi gibi gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için gereken hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur. Bu tesisler ancak bulunduğu yerin İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile istisna kapsamındadır.

Yurt içi ve dışı taşımacılık (ithalat, ihracat ve transit geçişler dahil olmak üzere) ve lojistiğini yapan firmalar
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Oteller ve konaklama yerleri
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur. Öyle ki, bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlıdır.                                                                                                                                    

Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesisler
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapan Tarım Kredi Kooperatifleri
Tarımsal amaç doğrultusunda akaryakıt satışı yapan Tarım Kredi Kooperatifleri yasak süresince işlerini devam ettirebilecektir.

Zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmeler
Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından olur verilen zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmeler sokağa çıkma yasağından istisna tutulmuştur. Hangi işletmelerin istisna kapsamında olacağı Kısıtlama süresinde yağmura bağımlı tarımsal faaliyetler göz önünde bulundurularak Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından tespit edilecek ihtiyaca göre kura ile belirlenecektir.

Sebze-meyve halleri
Yasak süresince sebze ve meyve hallerinin iş faaliyetlerini sürdürebileceği belirtilmiştir. Bir başka ifadeyle, sokağa çıkma yasağının olduğu 30.05.2020 Cumartesi ve 31.05.2020 Pazar günü sebze-meyve halleri çalışabilecektir.

C.  Gerçek Kişiler (Vatandaşlar) Yönünden Muafiyet
Tüzel kişiliklere tanınan sokağa çıkma yasağı istisnaları haricinde, işletmeler yönünden getirilen muafiyete benzer şekilde, bazı vatandaşların da sokağa çıkma yasağına tabi tutulmayacağı belirtilmiştir. Öyle ki;

Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumların yöneticisi, görevlisi veya çalışanları
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Özel güvenlik görevlileri de dahil olmak üzere kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Acil Çağrı Merkezleri, AFAD, Kızılay ve Vefa Sosyal Destek Birimlerinde görev alanlar
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar ile 1. derece yakınlarının cenazelerine katılacaklar
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Yaşlı bakımevi,   huzurevi,   rehabilitasyon   merkezleri,   çocuk   evleri   sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “özel gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Demir-çelik, cam, ferrokrom sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla)
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, sokak hayvanlarını besleyecek kişiler ile ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkacaklar
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Sokak hayvanlarını besleyecek olanlar
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Ekmek dağıtımı yapanlar, lokanta, restoranlar ve tatlı satış yerlerinin evlere servis hizmetinde görevli olanlar ve market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin evlere servis hizmetlerinde görevli olanlar
Önceki Genelge uyarınca ekmek dağıtımı ile marketler ve bakkallar nezdinde eve servis hizmetinde görevli olanlar açısından getirilen muafiyet, kısıtlama süresince eve servis yapan lokanta, restoran ve tatlı satış yerlerine de tanınmıştır. Buna göre Kısıtlama süresince ekmek dağıtımı yapanlar ile lokanta, restoranlar ve tatlı satış yerlerinin evlere servis hizmetinde görevli olanlar ve 30.05.2020 Cumartesi günü 10:00-17:00 saatleri arasında ise market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin evlere servis hizmetlerinde görevli olanlar da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.

Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışı dahil olmak üzere zorunlu sağlık randevusu olanlar
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle işyerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar9
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Veteriner hekimler
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynen korunmuştur.

İş yerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak iş yerlerini bekleyenler
Yeni Genelge uyarınca, yasak kapsamında muafiyet tanınmayan veyahut muafiyet tanınmasına rağmen çalışmayan iş yerlerini kapalı kaldığı müddetçe sürekli olarak bekleyen kişilerin de istisna dahilinde olduğu belirtilmiştir.

Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu, Pazartesi ve Salı çalışacak personeller
Söz konusu düzenlemede bir değişiklik yapılmamış, önceki Genelge ile yayımlanan istisna aynı nitelikte korunmuştur.

Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar
Genelge ile birlikte madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde lazım olan patlayıcıların imalatı ve nakliyesinde çalışan kişiler muafiyet kapsamına dahil edilmiştir.

Marketler ve sebze-meyve hallerine mal, malzeme ve ürünlerin nakli, kabulü, depolanması ve satışa hazırlanması aşamasında görevli olanlar
Tedarik zincirinin aksamaması amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 31.05.2020 Pazar günü saat 18.00’dan sonra geçerli olmak üzere tedarik zincirinin aksamaması amacıyla; marketler mal, malzeme ve ürünlerin nakli, kabulü, depolanması ve satışa hazırlanması aşamasında görevli olanlar kısıtlamadan istisna tutulmuştur. Ancak bu madde kapsamında hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamayacaktır.

65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanlar ve ihtiyaç duyulan hallerde bunların refakatçileri
65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler istisnaya kısıtlı olarak dahil edilmiş olup; bu kişiler 31.05.2020 Pazar günü, 14:00-20:00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla refakatçileri ile birlikte sokağa çıkabileceklerdir.

Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler
Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler mahkeme kararını ibraz etmek şartı ile sokağa çıkabileceklerdir.

Serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensupları ile beraber çalışanlar
Genelge kapsamında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensupları ile beraber çalışanlar sokağa çıkabilecektir.

Yükseköğretim Öğretim Kurumları Sınavına girecek olan öğrenciler ve ihtiyaç olması halinde ana, baba, veli veya vasisinden bir kişi
ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek Yükseköğretim Öğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek olan öğrencilerin T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması adına tüm il/ilçe nüfus müdürlükleri 30 Mayıs 2020 tarihinde açık bulundurulacak olup sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 30 Mayıs 2020 tarihinde il/ilçe nüfus müdürlüklerine T.C. Kimlik Kartı Başvurusu ile sınırlı olmak üzere sınava başvurulduğunu gösterir belgeyi ibraz etmek şartıyla anılan sınava girecek öğrenciler ve ihtiyaç olması halinde ana, baba, veli veya vasisinden bir kişinin sokağa çıkma yasağından 30.05.2020 tarihiyle sınırlı olmak üzere istisna tutulacağı düzenlenmiştir.

Yukarıda belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması esas tutulmuştur.

D.  Yeni Genelgedeki Sair Düzenlemeler
Yukarıda izah edilen hususların haricinde, aşağıdaki düzenlemelere de yer verilmiştir.

Ekmek Dağıtımı Hakkında
Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla Valilerin ve Kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla komisyon oluşturulacağı, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek dağıtım planı yapılacağı ve bu planda il/ilçedeki ekmek üreten iş yerlerinin mahalle/cadde/sokak ölçeğinde sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listelerinin belirleneceği dile getirilmiştir.

Gazete Dağıtımı Hakkında
Sokağa çıkma yasağının bulunduğu 30.05.2020 ve 31.05.2020 tarihlerinde gazete dağıtımı yalnızca, gazete şirketlerinin kendi dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

Şehit Kabri Ziyaretleri Hakkında
Geçtiğimiz hafta şehit kabirlerini ziyaret edecek kişilere yönelik getirilen istisna bu hafta uygulamaya konmamıştır.

Seyahat İzin Belgeleri Hakkında
Önceki tarihlerde düzenlenmiş olan seyahat izin belgelerinin yasak süresince geçerliliğini koruyacağı belirtilmiştir.

Yasak Süresince Çalışma Faaliyetinde Bulunabilmek Adına12 Gerekli İzni Temin Etmek Zorunda Olanlar Hakkında
Makarna, un, unlu mamul, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler hakkındaki kararlar İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca en geç 29.05.2020 Cuma günü saat 13:00’a kadar alınacaktır.

E.  Genel Değerlendirme ve Sonuç
Önümüzdeki günlerde uygulanacak sokağa çıkma yasağı sınırlamalarına karşı iş faaliyetlerini sürdürmek isteyen iş yerlerinin, bağlı bulundukları İl Valiliklerine/Kaymakamlıklara muafiyetten faydalanma taleplerini bildirir Dilekçe Örneğini (Ek-1) iletmelerini salık veririz.

Ayrıyeten, çalışmasını sürdürecek iş yerlerinin, yasak süresince görev alacak çalışanlara yönelik yapacakları bildirimde, bu kişilerin Ad-Soy ad, T.C. Kimlik Numarası, Görev niteliği ve Görev süresi bilgilerini de paylaşmaları, muhtemel kontrol ve denetimler karşısında durumun izahını kolaylaştıracaktır.
Bir diğer yandan, Şirketlerin yalnızca çalışanları hakkında yapacakları başvuruların yeterli olmayacağı; görevlerine devam edecek kişilerin iş yerine ulaşımını sağlayan aracı bir Şirket bulunuyor ise Servis Şirketi ile Şirket çalışanının (şoför); böyle bir aracı şirket bulunmamasına rağmen işveren tarafından ulaşım hizmeti veriliyor ise servisi gerçekleştiren çalışanının (şoför) bilgilerinin, yine iş faaliyetini sürdürecek iş yeri yetkilisi tarafından bağlı bulunulan İl Valiliklerine/Kaymakamlıklara iletilmesini tavsiye ederiz.
Dolayısıyla, çalışanların ikamet adresleri ile iş yeri arasındaki ulaşımı sağlayan kişiler hakkında da muafiyetten yararlanma isteğini belirtir Dilekçe Örneğinin (Ek-2) kullanılması gerektiğini bilgilerinize sunarız.
Ayrıyeten, iş yerinde uygulanabilecek denetimlerde ve servis hizmeti kullanmayan çalışanların işe gidiş-gelişleri esnasında karşılaşabilecekleri kontrollerde ibraz edilmesi amacıyla, iş yerinin çalışmasını sürdürdüğünü gösterir Bilgilendirme Metninin (Ek-3) tanzim edilmesini ve ilgililerin işbu Metni yanlarında bulundurmalarını öneririz.

 

Saygılarımızla,

Gülaç Hukuk Bürosu

 

Leave a comment